Vidensdeling og ensartede krav er fokusområderne i Referencegruppe Brand

Er det for eksempel ok, at man må køre et 18 tons udrykningskøretøj med udrykning uden at have taget kurset udrykningskørsel, som andre udrykningsenheder skal have? Menige brandfolk er desuden ikke omfattet af årlig vedligeholdende køreuddannelse. Brandfolkene skal heller ikke have kurset Vejen som arbejdsplads, selvom de ofte ender med at arbejde på vejen. Enten på den almindelige villavej til bygningsbrand eller som ofte på en motor- eller landevej til færdselsuheld.

Referencegruppe Brand har holdt sit første møde i 2023. Det foregik på Brandstation Kolding og referencegruppen havde blandt andet besøg af Martin Jensen, områdeleder for Trekantbrand. Netop vidensdeling er en vigtig del af referencegruppernes arbejde i Reddernes Udviklingssekretariat. Martin Jensens oplæg fungerede som en indføring i, hvordan Trekantbrand griber arbejdet an.

Branchevejledninger skal opdateres

En af årets opgaver er en gennemgang af branchevejledningerne for brandområdet. Herefter vil referencegruppen komme med input til Branchearbejdsmiljøudvalget transport og engros (BAU transport og engros).

En branchevejledning udtrykker arbejdsmarkedets parters fælles opfattelse af, hvad der er god arbejdsmiljøstandard og praksis inden for branchen. En branchevejledning er ikke en lov, men er udarbejdet ud fra den gældende arbejdsmiljølovgivning. Du kan læse mere om, hvad en branchevejledning er og kan her: Hvad er en branchevejledning?

Stor forskel på kravene i de forskellige områder

Der er forskel på kravene i de forskellige brandområder. Forskellene er for eksempel kravene til den fysiske test, som brandmændene skal igennem en gang årligt. Der er også forskel på de teoretiske, faglige test.

Faglige test handler blandt andet om sikkerhedsforanstaltninger, hvilke skumtyper man bruger ved de forskellige typer brand samt andre teoretiske og faglige emner, der sikrer, at den enkelte brandmand er up to date med sin faglige viden.  Det er dog et fokuspunkt, at faglige test altid bør afspejle den daglige arbejdsdag og holdes på et tilsvarende realistisk niveau.

Udrykningskørsel og vejen som arbejdsplads

Det tredje område, som referencegruppen har fokus på, er udrykningskørsel: Brandmænd skal – underligt nok – ikke have kursus i udrykningskørsel, som det for eksempel påkræves ambulancereddere og politifolk at gennemføre. Vejen som arbejdsplads, der er et obligatoriske kursus i sikkerhed, når man arbejder på landevej eller motorvej, hvor den øvrige trafik er en dødbringende risiko i arbejdet, er heller ikke et krav til brandmændene.

Næste møde i referencegruppen bliver i april ’23 i Lyngby.

Det politiske arbejde i Reddernes Udviklingssekretariat 2022

Det politiske arbejde fortsætter vi efter nytår, nu hvor den nye SVM-regering er faldet på plads. Ambulancetjenesten og sygetransporten er en central og omfattende udfordring i de kommende år.

Tendensen er utvetydig: Der er behov for flere og flere ambulanceture, og nogle af disse ture kan løses af den liggende sygetransport, hvis vi opkvalificerer ST-redderne. Måske kan en række kurser gøre det, men det mest fornuftige ville være at få etableret en kort erhvervsuddannelse for ST-reddere.

Pas på discountuddannelsen

Ambulanceuddannelsen i Danmark er i en særklasse god. Frafaldet er så tæt på nul, at det ikke tælles i procenter, men i enkeltpersoner, sidst Reddernes Udviklingssekretariat spurgte til frafaldet, fik vi at vide, at det var fem personer over en årrække. Samtidig er tilfredsheden med de uddannede ambulancebehandlere meget, meget stor. Det skal vi holde fast i! Desuden skal vi gøre uddannelsen bedre, hvor der er behov for tilpasning til den fremtid, vi går i møde. Det betyder, at paramediciner-uddannelsen skal opgraderes til en diplomuddannelse, som er på samme niveau som en professionsbachelor. Det åbner mulighed for at specialisere sig med en mastergrad, som er sidestillet med en kandidatuddannelse. Dermed er forskningsvejen åben.

Man kunne fristes til en discountløsning, hvor det bliver en professionsbachelor. Det forsøgte man også med Politiet, og det blev meget hurtigt ændret. Det er simpelthen en dårlig løsning for et fag, der bygger så meget på praktisk erfaring. Det er ikke som en operationsstue på et sygehus, hvor man har dusinvis af kolleger og helt hospital, der kan bakke op. Nej, en ambulanceredder har kun sin makker. De er alene, oftest de første på stedet og det er afgørende, at de instinktivt ved, hvordan de skal reagere og agere. Det tager tid at lære. Derfor skal vi beskytte og udvikle den nuværende uddannelse.

Discount, også fordi eleverne kun får SU. Det er ikke regionerne, der skal betale for deres egne elever, det skal staten. I dag betaler leverandørerne fra både det offentlige og det private for eleverne. De får elevløn. Mere discount, fordi stordrift med massiv boglig undervisning er væsentlig billigere at gennemføre, end den grundige oplæring og træning som ambulanceelverne får  i dag.

En bachelor vil gøre det til noget man læser, frem for noget man lærer i praksis. I Reddernes Udviklingssekretariat arbejder vi for, at man fastholder det, der er en af de allerbedste uddannelser i Danmark.

Fem politiske målsætninger

På den korte bane handler det politiske arbejde desuden om adgang til FMK, en bekendtgørelse for den liggende sygetransport og den tidligere nævnte opkvalificering af ST-redderne. På den lange bane handler det politiske arbejde om at sikre, at udbud ikke sker på bekostning af reddernes løn- og arbejdsforhold. Og som tidligere nævnt at sikre diplomuddannelsen for ambulancefolk. Det kræver stor praksiserfaring at være den første og måske alene på et ulykkessted. Redder-arbejdet i de akutte situationer bygger bl.a. på mønstergenkendelse, og det skal der være tid til at opøve i løbet af uddannelsen. Det er der i dag, og derfor har vi så dygtige ambulancebehandlere og paramedicinere i Danmark

Fra SF til Nye Borgerlige

I det tidligere Folketing har Reddernes Udviklingssekretariat drøftet udviklingen med fem af sundhedsordførerne Vi har tidligere talt med Rasmus Horn Langhoff fra Socialdemokratiet, der var både lydhør og meget imødekommende i forhold til vores pointer, som handler om, at den liggende sygetransport skal opkvalificeres, helst med en kort erhvervsuddannelse, alternativt med en række AMU-kurser. Der er behov for en bekendtgørelse, som beskriver krav til både udstyr og uddannelse for ST-området. Det er en genvej til at lette presset på ambulancetjenesten, selvfølgelig i samspil med en bedre visitation. Diplomuddannelsen var et andet punkt: paramedicinerne skal opnå en diplomgrad, så de kan læse videre, hvis de ønsker det. Vi har en suveræn ambulanceuddannelse i Danmark, den skal vi passe på.  Der blev også tid til at vende adgangen til FMK, som forhåbentligt snart falder på plads, så ambulancereddere ikke kører ud i blinde.

Det samme var gældende, da Kirsten Norman Andersen fra SF gav en kop kaffe, hvor vi bl.a. talte om, at det kræver stor praksiserfaring at være den første og måske alene på et ulykkessted. Billedet var faktisk det samme hos de Radikale, hvor – nu tidligere folketingsmedlem – Stinus Lindgreen tog i mod, hos Nye Borgerlige, som var et onlinemøde med Lars Boje Mathiesen og hos Venstre Martin Geertsen, der dog ikke opnåede genvalg ved Folketingsvalget 1. november 2022.

I 2023 fortsætter Reddernes Udviklingssekretariat det politiske arbejde.

Nordeuropas største akutkonference for 10. gang i november 2023

Hvert andet år mødes omkring 600 akutspecialister – ambulancereddere, akutsygeplejersker og akutlæger – til Danish Emergency Medicin Conference. I 2023 sker det den 2. og 3. november, samme sted som DECM9 blev afholdt to år forinden.

Som noget nyt vil der i denne tiende udgave af DECM være Sim-Cup, hvor man i hold kæmper mod hinanden i forskellige simulerede scenarier. Alt kan ske – jordskælv, oversvømmelse you name it. Hvis I er klar til at teste jeres evner, udholdenhed  og nerver, så udfordr dine kolleger til at deltage som et team. Læs mere på www.demc.dk, hvor du også kan melde dig til.

Det får du ud af at deltage

Deltagerne i DECM10 har mulighed for at hente viden og inspiration fra de mere end 40 oplæg fordelt på omkring 30 sessioner. Desuden præsenteres en lang række aktører og specialleverandører inden for det akutte område herunder deres teknik og nyudviklede metoder.

DECM10 handler om udvikling, vidensdeling, læring og perspektiver på akutområdet. Det er en tværfaglig konference, der statuerer, at akutmedicin er kommet for at blive: Lægernes akutmedicinske speciale er etableret, sygeplejerskernes speciale er på vej, og ambulancepersonalet er blevet autoriseret. Det vidner om, at akutområdet er et helt centralt område i det danske sundhedssystem.

DEMC arrangeres i et bredt samarbejde mellem Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM), Reddernes Udviklingssekretariat (RUS) og Fagligt Selskab for Akutsygepleje (DAENA)

Workshop om arbejdsmiljø og branchevejledninger

”Branchevejledninger, der dækker sygetransport- og ambulanceområdet, er alle mere end ti år gamle. Derfor trænger de til at blive fornyet. Og måske ikke bare fornyet, men måske er der også brug for, at man samler nogle vejledninger og deler andre op, så de passer bedre til den dagligdag redderne rent faktisk oplever,” siger Benny Nymark.

ST og ambulance kan for eksempel have en fælles branchevejledning, mens det måske er mere hensigtsmæssigt, at den siddende sygetransport har sin egen branchevejledning.

Hvad er en branchevejledning?

En branchevejledning udtrykker arbejdsmarkedets parters fælles opfattelse af, hvad der er god arbejdsmiljøstandard og praksis inden for branchen. En branchevejledning er ikke en lov, men er udarbejdet ud fra den gældende arbejdsmiljølovgivning. Du kan læse mere om hvad en branchevejledning er og kan her: Hvad er en branchevejledning?

Klippe, klistre – hvad skal med?

Med udgangspunkt i de tidligere branchevejledninger blev de 14 referencegruppemedlemmer delt op i grupper, der bogstaveligt talt skulle klippe og klistre nye bud sammen. Gruppearbejdet tager nogle timer inden ideer og muligheder gennemgås i plenum. Her kommer en række af pointerne – i tilfældig rækkefølge og uden at være fuldstændig fyldestgørende:

 

 •  Det kan være svært at finde branchevejledningerne og meget få kender til dem i den daglige drift. Generelt skal branchevejledningerne være mere digitalt, fx ved brug af QR-koder, også til specifikke dele af de enkelte vejledninger.
 • Fysisk Træning og Brand skal have deres egne selvstændige branchevejledninger.
 • Branchevejledningen for forflytning er god, fotos og detaljer skal opdateres, men ellers er den næsten som den skal være.
 • En ny branchevejledning for Ambulance og ST skal blandt andet indeholde følgende emner:
 • Udrykningskørsel
 • Definition af både ambulance og ST (Her mangler der en bekendtgørelse for ST)
 • Påklædning
 • Hjælpeudstyr – delt i tre: bårerum, båre og trappestol
 • Forflytning
 • Psykisk belastning

En ny branchevejledning for den siddende sygetransport skal blandt andet indeholde følgende emner:

 

 • Lift, Trappelift og Forflytningsteknik
 • Hvilket udstyr skal der være i bilen
 • Ergonomi i hverdagen
 • Kørestol / handicap – kan genbruges fra en tidligere branchevejledning for handicaptransport
 • Hygiejne – både den personlige og i bilen
 • Trafiksikkerhed
 • Vold og trusler (psykisk)
 • Kost og motion (KRAM)
 • Hvad kan du egentlig klare alene? Hvor meget kan du fx løfte alene med hjælpemidler?
 • Tyveri

Det tager et par år

”Processen med at opdatere, og i det her tilfælde omorganisere, branchevejledningerne tager et stykke tid. Dels skal arbejdsgiverne være enige både med sig selv og med os, herefter får Arbejdstilsynet dem til gennemlæsning inden branchevejledningerne udgives. Alt i alt vil det tage omkring to år, men så er det til gengæld også et rigtig godt redskab at have i hånden i forhold til arbejdet med arbejdsmiljø, fordi alle relevante parter er enige om vejledningen,” siger Benny Nymark.

Du kan finde og læse de forskellige branchevejledninger, der gælder for brand og redning på Bau transport og engros hjemmeside. Klik her for at komme direkte til siden: www.bautransport.dk/brand-og-redning/brand-og-redning

 

7 ergonomi-videoer til den siddende sygetransport

PTR-reddernes arbejdsmiljø er i fokus med 7 nye ergonomi-videoer

Bagom optagelserne til ergonomi-videoerne.

Reddernes Udviklingssekretariat har produceret 7 ergonomi-videoer, der er målrettet PTR-redderne i den siddende sygetransport. Men faktisk kan de fleste reddere i Danmark får gavn af et lidt bedre arbejdsmiljø, når bilen er den primære arbejdsplads. Fokus er på, det du selv kan gøre i dagligdagen og formatet er Instagramvideoer. Det vil sige korte videoer, du kan se på din telefon, når du har et øjeblik i løbet af arbejdsdagen.

Et minut kan gøre en forskel

Hver video er omkring et minut lang og kan ses uden lyd, da der er undertekster på. Alle øvelserne kan laves i eller ved siden af bil en, så det er realistisk, at du får passet på dig selv ved at gennemføre øvelserne i løbet af arbejdsdagen.

Ny video hver dag i løbet af den internationale arbejdsmiljøuge

Du kan se en af de nye videoer herunder. I løbet af uge 43, der er den internationale arbejdsmiljøuge, lægger vi en video på Instagram og Facebook hver dag! Så skynd dig ind og følg os på både https://www.facebook.com/Reddernesudviklingssekretariat og https://www.instagram.com/reddernesudviklingssekretariat/

Se den første ergonomi-video her

 

 

Gense Folkemødedebatten: Har ambulancetjenesten brug for førstehjælp?

Lydsporet og debatten begynder efter 45 sekunder. Det er Mette Walsted Vestergaard, der er ordstyrer. I panelet deltager Stefan Fyhn fra Reddernes Udviklingssekretariat; Karin Friis Bach (R), der er formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg; Rasmus Horn Langhoff (S), sundhedsordfører i Folketinget og Jones Egebart, direktør i Akutberedskabet i Region Hovedstaden.

Baggrund for debatten

Ambulancetjenesten har udviklet sig enormt de sidste 10-15 år. Ambulancen er mere end blå blink. I dag begynder behandlingen og den livreddende indsats allerede, når ambulancen ankommer, og den fortsætter under transporten til hospitalet. Samtidig vokser presset på den præhospitale indsats: Færre akutmodtagelser, øget specialisering, større afstand mellem hospitaler, flere opkald til 112, flere ambulancekørsler, samt flere komplekse kronisk syge patienter har ændret opgaverne. Lige nu mærker vi også eftervirkningerne af to år med corona og af de præhospitale udbud, hvor rigtig meget ambulancepersonale skal skifte arbejdsgiver og måske arbejdsplads. Imens stiger udfordringerne med at fastholde ambulancepersonalet. Så måske har ambulancetjenesten brug for førstehjælp?

Flere billeder fra Folkemødet 2022

Dansk Ambulancefagligt Selskab

Der er behov for et ambulancefagligt selskab, der kan tale direkte ind i de faglige problemstillinger, som ambulanceredderne står med dagligt.

Derfor stiftes Dansk Ambulancefagligt Selskab (DAFS) den 3. november 2022 i Odense. I forbindelse med den stiftende generalforsamling i DAFS er Reddernes Udviklingssekretariat og FOA vært ved en lanceringskonference, hvor vi får et par bud på, hvordan ambulancetjenesten vil udvikle sig i de kommende år.

Du kan se det hele programmet her på DAFS nye hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig lanceringskonferencen, den stiftende generalforsamling samt melde dig ind i DAFS – Dansk Ambulancefagligt Selskab.

DAFS er født i et frugtbart samarbejde mellem de overenskomstbærende fagforeninger og en arbejdsgruppe bestående af engagerede og kompetente ambulancereddere fra hele landet. Det nye faglige selskab er uafhængigt af både FOA , 3F og Reddernes Udviklingssekretariat. Det koster 10 kr. om måneden at være medlem af DAFS. Beløbet opkræves sammen med dit kontingent i enten 3F eller FOA.

Hvad er det, faglige selskaber kan?

Faglige selskaber er almindelige inden for sundhedsområdet og er en måde at opnå indflydelse på den faglige udvikling. For eksempel når det gælder, hvordan arbejdet må foregå i ambulancerne. Det er i virkeligheden lidt sent, at ambulanceredderne kommer med blandt de faglige selskaber. Eksempelvis findes der et fagligt selskab for akutlæger – Dansk selskab for akutmedicin (DASEM); og et for akutsygeplejersker – Fagligt Selskab for akutsygepleje (DAENA).

Fundamentet er, at man har hvert sit veldefinerede faglige udgangspunkt, men naturligt skal arbejde sammen i præhospitalet. Der er blandt andet forskel på tilgange, metoder, formål og ansvar for den faglige indsats, alt efter om man er ambulanceredder, akutsygeplejerske, akutlæge eller en helt fjerde position i præhospitalet.

Præhospitalet rummer naturligt mange faggrupper, og derfor er det vigtigt og givtigt, at ambulanceredderne kan byde ind med deres egen faglighed på lige fod med de øvrige faggrupper.

For både FOA og Reddernes Udviklingssekretariat har det været vigtigt, at Dansk Ambulancefagligt Selskab er uafhængigt af fagforeningerne, men samtidig er det nødvendigt, at der er et seriøst og målrettet ambulancefagligt selskab. Det nyetablerede faglige selskab vil blandt andet deltage i planlægningen af akutkonferencerne, som Reddernes Udviklingssekretariat – i tæt samarbejde med to faglige selskaber – DAENA og DASEM, arrangerer hvert andet år med mere end 600 deltager i det, der er Nordeuropas største akutkonference – DEMC10.

Ambulancer bemandes måske med elever

Et par uger inden dispensationen til at anvende 3. mands elever i den daglige ambulancedrift udløb, henvendte Flemming Overgaard sig til Sundhedsministeriet for at opfordre dem til ikke at forlænge dispensationen (læs her).

”Det er jo vigtigt, at eleverne får tid til at opbygge nok praksiserfaring, inden de kommer til at stå med ansvaret alene,” understreger Flemming Overgaard, som er meget bedrøvet over udsigten til, at ordningen sandsynligvis fortsætter men nu med en anden begrundelse – nemlig almindelige rekrutteringsproblemer i sundhedsvæsenet. Brevet fra ministeriet kan læses her: Svar til 3F vedr. dispensation fra ambulancebekendtgørelsen.

”Meningen er jo, at eleven skal være 3. mand i en periode for at opbygge nok praksiserfaring til selv at stå med ansvaret. Når man pludselig står med ansvaret ved en akut ulykke, hvor der både kan være lemlæstelse og død, så er man alene sammen med sin makker. Andre steder i sundhedssystemet har man kollegaer på stuen ved siden af, sådan er det ikke, når man kører udrykning. Derfor er det så vigtigt, at redderne er klædt på til opgaven. Det betyder, at man har brug for en periode, hvor man er med som tredjemand i ambulance,” forklarer Flemming Overgaard, der selv har kørt ambulance i en del år.

Tidligere dispensation flittig brugt

Under covid-19 blev ordningen flittigt brug. Det viste en undersøgelse, som Reddernes Udviklingssekretariat gennemførte i samarbejde med analyseinstituttet Analyse Danmark. Undersøgelsen viste, at 25% af de adspurgte reddere på landsplan havde kørt med en elev som 2. mand på baggrund af dispensationen.

Efterfølgende gik regionerne ud med fejlagtige oplysninger i Beredskabsinfo (læs artiklen her), hvor det, at der slet ikke er brugt 3. mands elever i Region Syddanmark. Måske glemte man, at en del af ambulanceberedskabet i Region Syddanmark varetages af Responce, og her har man anvendt 3. mands elever.

Reddernes Udviklingssekretariat har ikke undersøgt de fejlbehæftede oplysninger fra regionerne yderligere. Dog vækker det undren, at man umiddelbart ikke kan stole på oplysningerne fra regionerne, da der intet forkert er i at køre med elever under en godkendt dispensation.

Fakta om undersøgelsen: Analyseinstituttet Analyse Danmark har i perioden 9. – 23. maj 2022 gennemført denne undersøgelse for Reddernes Udviklingssekretariat. Undersøgelsen er gennemført ved at invitere alle reddere, som er medlem af 3F og har oplyst en mail, som er i arbejde eller elev, til at deltage i undersøgelsen. Respondenterne er inviteret via e-mail til at besvare et online-spørgeskema. Undersøgelsens resultater består af svar fra 497 / 442 respondenter.

Stop dispensation til at bruge elever frem for uddannet personale

Regionerne har en dispensation til at køre med 3. mands elever frem til 20. juni 2022. Reddernes Udviklingssekretariat og 3F opfordrer til, at ordningen ikke forlænges. Dispensationen blev givet i forbindelse med Covid-19, det er ikke længere et problem for ambulancetjenesten, derfor bør dispensationen falde bort, lyder det.

”Meningen er jo, at eleven skal være tredje mand i en periode for at opbygge nok praksiserfaring til selv at stå med ansvaret. Når man pludselig står med ansvaret ved en akut ulykke, hvor der både kan være lemlæstelse og død, så er man alene sammen med sin makker. Andre steder i sundhedssystemet har man kollegaer på stuen ved siden af, sådan er det ikke, når man kører udrykning. Derfor er det så vigtigt, at redderne er klædt på til opgaven. Og det betyder, at man har brug en periode, hvor man er med som tredjemand i ambulance,” forklarer Flemming Overgaard, der selv har kørt ambulance i en del år.

”Eleverne vil naturligvis gerne vokse med opgaven, og det gør de også, når de følger uddannelsesplanen, men går man for tidligt i gang eller får et for stort ansvar for hurtigt, så risikerer vi, at de brænder ud eller bliver skræmt væk, derfor er det vigtigt, at dispensationen ikke forlænges,” understreger Flemming Overgaard. Og af samme grund har Flemming Overgaard skrevet til ministeriet for at opfordre dem til, ikke at forlænge dispensationen.

Flittigt brugt

Reddernes Udviklingssekretariat har netop gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark. Tallene viser, at 25 % på landsplan har kørt med en 3. mands elev.

Når man dykker ned i tallene, så er der regionale forskelle. Ordningen er ifølge undersøgelsen mest brugt i Region Nordjylland, hvor 35% angiver, at de har kørt med en elev på dispensationsordningen. I Region Hovedstaden angiver 19%, at de har kørt med en 3. mands elev som 2. mand.

Andel af reddere, der har kørt med 3. mands elever som 2. mand:

 • Region Nordjylland 35,4%
 • Region Midtjylland 30,2%
 • Region Syddanmark 27,1%
 • Region Sjælland 22,8%
 • Region Hovedstaden 19,7%

Om undersøgelsen: Analyseinstituttet Analyse Danmark har i perioden 9. maj – 23. maj 2022 gennemført denne undersøgelse for Reddernes Udviklingssekretariat. Undersøgelsen er gennemført ved invitere alle reddere, som er medlem af 3F og har oplyst en mail, og er i arbejde eller elev, til at deltage i undersøgelsen. Respondenterne er inviteret via e-mail til at besvare et online-spørgeskema. Undersøgelsens resultater består af svar fra 497 / 442 respondenter.