Redder på valg: Arne Nielsen (A) i Region Nordjylland

”Den udbudspolitik vi har i Region Nordjylland, er ikke blevet justeret siden 2013. Kun datoerne i dokumenterne er ændret. Og det er som om, at Socialdemokratiet ikke har opdaget, at fagbevægelsen har brugt rigtig, rigtig mange lønkroner på at sikre lønmodtagerne ret, frihed og løn under efteruddannelse. Så kan det ikke hjælpe noget, at fokus i et udbud er pris, pris, pris! Så er det i hvert fald sådan, at Socialdemokratiet ikke har forstået fagbevægelsens ønske om, at hele tiden opkvalificere sine medlemmer. Når de så bliver dyrere, så bliver de fravalgt. I forbindelse med udbud er tillid godt, men kontrol er en anelse bedre,” slår den tidligere redder og nuværende socialdemokrat, Arne Nielsen, fast.

Fakta om Arne Nielsen

 • Redder i Falck fra 1976 og frem til 1993, hvorefter han varetog reddernes faglige interesser i Nordjylland
 • Oprindelig uddannet mekaniker
 • Valgt første gang til Region Nordjylland ved valget i 2013
 • Sluttede sin faglige karriere i 2017, hvorefter han i et par år var taxavognmand
 • Tidligere formand for SiD Chaufførerne i Aalborg og senere i Transportgruppen i 3F Aalborg igennem 24 år

Han har kørt både starthjælp, dyr i nød, autotransport, brand, patienttransport og ambulancekørsel inden det faglige arbejde fik lov til at fylde hele arbejdslivet fra 1993 til 2017. Herefter et par år som taxavognmand sideløbende med det politiske arbejde, der begyndte efter regionsrådsvalget i 2013.

TRE MÆRKESAGER

Lighed i sundhed

”Alle snakker om lighed i sundhed, og har snakket om det i mange år. Men mange gange har det været et projekt, hvor man afsatte midler til at gøre et eller andet konkret, når så midlerne løb ud, så løb projekt også ud,” siger Arne Nielsen og fortsætter: ”Vi ved, at folk der tjener mindst, er mere syge. Vi ved, at folk der tjener mindst bliver lettere ramt af cancer og folk der tjener mindst oftest, har overvægtproblemer, de lever markant kortere end dem der tjener mere. Hvis vi skal gøre noget ved det, så skal vi starte umiddelbart efter fødslen og være behjælpelige med forebyggende foranstaltninger og følge dem hele vejen igennem livet. Der er tale om nogen, der skal holdes i hånden,” forklarer Arne Nielsen.

Ret til uddannelse gennem hele livet

”Uanset om man har kloge hænder eller kloge hoveder, så skal man have ret til uddannelse gennem hele livet,” siger Arne Nielsen.

Bedre kollektiv trafik

Kollektivtrafik er en tredje mærkesag: ”Det er en betingelse med gode busforbindelser, hvis vi skal holde liv i vores uddannelsesinstitutioner i de tyndt befolkede områder. Samtidig give gode busforbindelser mulighed for at man kan komme ind til de større byer til både indkøb og kulturelle arrangementer,” slutter Arne Nielsen, der bor i nordenfjords i Aalborg.

Udover de tre nævnte mærkesager, har Arne Nielsen også fokus på klima og miljø, herunder vandforsyningen, det vil sige rent drikkevand.

 

Redder på valg: Vagn Flink (A) i Region Nordjylland

”Jeg har selv været på arbejdsmarkedet i næsten 50 år, så jeg kan selv mærke på min egen krop, hvad arbejdsmiljøet betyder. I regionen er vi arbejdsgiver for 14.000 ansatte plus underleverandører. Det er vigtigt, at vi har fokus på arbejdsmiljø,” indleder Vagn Flink, der begyndte i Falck i 1981 og undervejs har været både fællestillidsrepræsentant og Landsklubformand.

Han går meget ind for ordentlighed i tingene. ”For eksempel med hjemtagelsen af ambulancekørslen i Nordjylland, hvor Falckredderne kan se ind i en lønnedgang på 30-50.000 årligt. Det skal ikke være på ryggen af lønmodtagerne, at regionen sparer penge, det har aldrig og bliver aldrig min politik, ” slår Vagn Flink fast.

Vagn Flink pointerer, at inden næste valg, skal det næste præhospitale udbud forberedes, samtidig med at der løbende er udbud på persontransport og byggeri etc. i regionen. ”Jeg vil og kan være med til at sikre, at de kommende udbud bliver på ordentlige vilkår.”

TRE MÆRKESAGER

Sundhed

For Vagn Flink er det meget vigtigt at få udbygget de nære sundhedstilbud: ”Det der ikke er svært, skal være nært! Jeg kan se, at de kortuddannede frekventere sygehusene meget oftere end dem med lange uddannelser. Og de kortuddannede venter længere end dem med lange uddannelser på behandling. Det er ikke i orden, at de ufaglærte på den måde står bagerst i sygehuskøen. Jeg har et forslag om at etablere en sundhedstillidsmand, der kan hjælpe patienter gennem systemet,” siger Vagn Flink.

Miljø

En anden mærkesag er miljøet: ”Vi skal hele tiden have fokus på miljøet. For eksempel tænker man altid parkeringspladser ind i nybyggeri, men aldrig miljøet. Det gælder for eksempel det nye sygehusbyggeri, der er ikke tænkt særlig meget grønt miljø ind. Det samme gælder omkring trafikken og alt omkring personbefordringer. Der skal være en vægtning til fordel for dem, der vil udføre opgaven mest korrekt,” siger Vagn Flink og fortsætter: ”Vi har jo lange afstande i Nordjylland. Jeg vil også gerne kigge på, hvis vi har ti patienter, så er det måske bedre at flytte lægen ud til patienterne, for så sparer vi ni transporter.”

Erhverv

”Omkring erhvervslivet – det er jo det der giver os grundlaget for skatteudskrivningen. Regionen kan jo ikke give økonomisk støtte, men vi kan hjælpe med at finde samarbejdspartnere og understøtte samarbejde med for eksempel Norge og Sverige. Oslo og Göteborg ligger faktisk tættere på vores regionen end København. Og endelig skal vi hjælpe erhvervslivet med at skaffe gode kontakter i EU,” slutter Vagn Flink, der en gang tidligere har siddet i regionsråddet.

STILLER DU OP?

Er du redder og stiller du op til valget, så kontakt journalist i Reddernes Udviklingssekretariat – Morten Hansen – hvis du ikke allerede er blevet kontaktet.

E-mail: morten.hansen@3f.dk eller mobil: 2448 0023

Redder på valg: Finn Thranum (V) i Odder Kommune

For den tidligere redningsdykker, brandmand og ambulancebehandler, Finn Thranum, har politik været en vigtig bibeskæftigelse ved siden af redderlivet. Han har siddet i Folketinget og sidder i dag i regionsråddet i Region Midtjylland og i Odder Kommunes byråd. Men efter valget er der kun plads til én politisk post i form af det kommunale arbejde.

Fakta om Finn Thranum

 • Tidligere ambulancebehandler, brandmand og redningsdykker
 • Redder siden 1974 i Falck, men også ambulancechef i Responce
 • Har siddet i både Folketinget, Regionsrådet og byrådet for Venstre
 • Stiller op for Venstre i Odder Kommune, bor i Hou

”I de to år jeg sad i Folketinget kørte jeg kvart tid for at holde min kompetencer ved lige, og efter jeg røg ud af Folketinget, kørte jeg som behandler i Odder,” siger Finn Thranum.

TRE MÆRKESAGER

Sundhedsfremme

”Sundhedsfremme handler om at forbedre livskvalitet ved målrettet fokus på – sundhedsadfærd igennem hele livet. Det hænger tæt sammen med forebyggelse, der er et målrettet fokus på at forbedre livskvaliteten og forhindre eller begrænse opståen og udvikling af sygdom,” siger Finn Thranum.

Behandling

”Der skal være meget større fokus på sundhedsfremme og forebyggelse – vi skal have meget mere fokus på at undgå livstilssygdomme. Vi kan ikke undgå dem helt, men forebyggelse hjælper. Vi har et sundhedsvæsen, hvor 99% går til at lappe huller og 1 % til forebyggelse. Jeg ville prioritere forebyggelse langt højere. Men når det handler om behandlingen, så skal man forstå Behandlingstrekanten, som er et samarbejde imellem sygehus, praktiserende læge og kommunen,” forklarer Finn Thranum og fortsætter:

”Rehabiliteringen foregår jo hjemme i kommunen. I fremtiden vil belastningen stige. Det vil kræve mere af samspillet i behandlingstrekanten, fordi vi bliver ældre som befolkning. Det giver et ændret sygdomsmønster. Det betyder, at en praktiserende læge vil gå fra at være en landsbylæge til at være en katalysator for sundhedsvæsenet. Derfor har vi i Odder Kommune oprettet 18 akut- og korttidspladser i et spritnyt sundhedshus. Vi får også samlet alle kommunens praktiserende læger i sundhedshuset – hvilket er helt unikt. Fremover har borgerne et sted, hvor de skal gå hen for at få hjælp,” siger en stolt Finn Thranum.

Omsorg

Finn Thranums tredje mærkesag er omsorg: Det handler om at sikre en værdig omsorg for ældre, og for yngre med psykiske eller fysiske udfordringer.

”Jeg har valgt at prioritere i mit liv nu for at have tid til at holde mig i form. Samtidig er min kone gået på efterløn, og jeg har en udviklingshæmmet storebror og fire voksne døtre, det er familien, der er vigtigst. Og for at holde mig i form og forebygge, slutter den tidligere ambulancechef, der sluttede redderkarrieren med at køre som ambulancebehandler i Odder.

STILLER DU OP?

Er du redder og stiller du op til valget, så kontakt journalist i Reddernes Udviklingssekretariat – Morten Hansen – hvis du ikke allerede er blevet kontaktet.

E-mail: morten.hansen@3f.dk eller mobil: 2448 0023

 

Redder på valg: Peter Højberg Gudmundsen (F) i Holstebro Kommune

”Når man bliver aktiv i politik og stiller op som kandidat, så får man også en mulighed for at kunne påvirke andre politikere, som man møder igennem arbejdet. For eksempel regionspolitikere. På den måde kan man komme til at påvirke politikere i forhold til arbejdsforhold for reddere,” forklarer Peter Højberg Gudmundsen. Han er paramediciner og tidligere tillidsrepræsentant på stationen i Holstebro, men ”i dag arbejder jeg på stationen i Struer.”

Fakta om Peter Højberg Gudmundsen

 • Paramediciner på Station Struer
 • Tidligere tillidsrepræsentant på stationen i Holstebro
 • Stiller op til byrådet i Holstebro for SF
 • Står nr. fem på liste F
 • Bor i Mejdal i udkanten af Holstebro

TRE MÆRKESAGER

Kædeansvar i kommunen

Når det gælder de kommunale udbud, så arbejder Peter Højberg Gudmundsen for at kædeansvar bliver en del af pakken. ”Men også for at kommunen bliver bedre til at følge op på, om det rent faktisk overholdes, herunder om der ansættes lærlinge, så kommunen kan understøtte et ordentligt arbejdsmarked,” siger Peter Højberg Gudmundsen.

Cykelstier som understøtter grøn omstilling og beskytter de bløde trafikanter

”Fra mit arbejde kender jeg alt for godt, hvad der sker med de bløde trafikanter, når det går galt. Med flere og sikre cykelstier kan vi både understøtte den grønne omstilling og beskytte de bløde trafikanter. Det er win win,” siger Peter Højberg Gudmundsen.

Generel modstander af mammutinstitutioner

Jeg vil gerne have, at vi arbejder henimod mindre institutioner og skoler. De der mammutinstitutioner er ikke godt for nogen. Samtidig en fremrykning af minimumsnomineringer på børnehave- og dagplejeområdet. Og for de ældre skal der sikres ro på. Det kan skal ske ved at etablere faste teams omkring borgerne,” forklarer Peter Højberg Gudmundsen.

Derudover har Peter Højberg Gudmundsen en række lokale dagsordner: ”Jeg foreslår, at der bygges en ny skole og en ny institution imellem Mejdal-Halgård og Mejrup. Det skal ske for at imødegå det øgede antal børn, der kommer i forbindelse med den planlagte udstykning i den østlige del af Holstebro. Der er i forvejen hårdt pres på skolerne. Jeg ser hellere denne løsning frem for udvidelser af de eksisterende skoler, så vi undgår storskoler med op mod 1200 -1500 elever,” siger Peter Højberg Gudmundsen, der også arbejder for en cykelsti på hver side af Prins Buris Vej. ”Der er meget højt trafiktal på den vej, og der er mange nye små cyklister på den,” slutter han.

STILLER DU OP?

Er du redder og stiller du op til valget, så kontakt journalist i Reddernes Udviklingssekretariat – Morten Hansen – hvis du ikke allerede er blevet kontaktet.

E-mail: morten.hansen@3f.dk eller mobil: 2448 0023

Redder på valg: Martin Michel Hansen (A) i Vejen Kommune

”Jeg vil gerne have, at Vejen Kommune trækker sig ud af Trekantbrand og styre sit eget brandberedskab. Jeg tror det er bedre,” indleder assistanceredderen, der også er deltidsbrandmand i Brørup, Martin Michel Hansen.

Trekantbrand er ejet af- og dækker de seks kommuner Vejen, Vejle, Kolding, Billund, Fredericia og Middelfart. Men ifølge kandidaten, så ”taber borgerne på at være en del af det store fællesskab. Vi er seks kommuner i samarbejdet, og vi er den eneste kommune, der mister mandskab og køretøjer,” siger Martin Michel Hansen. Det er en af hans tre mærkesager:

Fakta om Martin Michel Hansen

 • Assistanceredder i Århus
 • Stiller op i Vejen kommune
 • Har tidligere kørt ST i 2½ år i Responce-regi
 • Har også kørt Covid19-test for Falck i Midtjylland i et års tid
 • Deltidsbrandmand i sin fritid

”Jeg vil gerne have et stærkt og lokalt beredskab, hvor man når borgerne hurtigt. Lige nu er vi en del af et fællesskab, hvor man glemmer at prioritere landkommunerne. Jeg er simpelthen ikke fan af sammenlægningerne,” siger deltidsbrandmanden.

TO ANDRE MÆRKESAGER

Stærkt socialt ansvar fra kommunen

En anden af assistanceredderens mærkesager er et stærkt socialt kommunalt ansvar: ”Det er vigtigt, at en kommune sørger for alle sine borgere, hjælper de svageste i arbejde – de skal ikke være overladt til sig selv. Man skal se mennesket i stedet for ’bare’ at finde et fleksjob eller skåne job,” forklarer Martin Michel Hansen. Dermed ønsker han, at det enkelte menneske er i fokus for den kommunale sagsbehandling.

En del af det kommunale ansvar er også, at skolebygningerne, og andre kommunale bygninger, ikke falder fra hinanden. Et tredje ben i det kommunale ansvar er en værdig ældrepleje.

En kommune hvor by og land hører sammen

Der skal ifølge kandidaten være balance mellem land og by: ”Land og by hører sammen! Det er ikke modsætninger, tværtimod. Det er ikke kun de store byer, der tæller, men også de små landsbyer. Det er vigtigt, at man har for øje at også folkeskolerne i landsbyerne har det godt, lokale indkøbsmuligheder og busser så børn kan komme til fritidsaktiviteter i andre landsbyer i kommunen. Det vil også gøre det attraktivt for tilflyttere i forhold til de små landsbyer ikke kun de store,” siger Martin Michel Hansen.

Stiller du op?

Er du redder og stiller du op til valget, så kontakt journalist i Reddernes Udviklingssekretariat – Morten Hansen – hvis du ikke allerede er blevet kontaktet.

E-mail: morten.hansen@3f.dk eller mobil: 2448 0023

Præhospitalt udbud: RUS søger deltagere til fokusgrupper

Udbud er en tilbagevendende begivenhed, der påvirker mange redere, fordi deres job med års mellemrum bliver sendt i udbud. Hver gang risikerer man at skulle søge sit job igen hos en ny leverandør eller i regionen. 

Meld dig til!

Send en mail til enten  

morten.hansen@3f.dk  

Mobil 2448 0023

eller

nina.ludvigsen@3f.dk 

Telefon 8892 0322 

 

 

RUS forsøger at afdække og undersøge konsekvenserne af de præhospitale udbud. Formålet er at blive i stand til at påvirke processen, så følgevirkningerne for den enkelte redder bliver mindre. Derfor har vi brug for reddere, der vil bruge et halvanden time på at deltage i et fokusgruppeinterview. For ulejligheden giver vi frokost, du får kørepenge til at dække transporten, hvis du er medlem af 3F, og et gavekort på 200 kr.  

 

Tre fysiske møder for ambulancereddere: 

Det er muligt at deltage i en af de tre fysiske fokusgrupper i enten Aalborg, Kolding eller Næstved:   

Mandag den 31. maj 2021 fra 11 – 13 hos 3F Kolding

Adressen er Galgebjergvej 4, 6000 Kolding 

Onsdag den 2. juni fra 11 – 13 hos 3F Aalborg

Adressen er Hadsundvej 184, 9000 Aalborg  

Torsdag den 3. juni 2021 fra 10 – 12 hos 3F Sydsjælland

Adressen er Holsted Park 29, 4700 Næstved 

Det er en forudsætning for at deltage i de fysiske møder, at man enten har en negativ corona-test, der ikke er mere 72-timer gammel, eller at man har bevis på vaccination (coronapas).

Onlinemøde for ST-reddere: 

Udover de tre fysiske møder, afholder vi også en fokusgruppe med fokus på ST via Teams – online. Det bliver onsdag den 26. maj 2021 kl. 19 – 21. (kan evt. flyttes til om formiddagen). Deltagerne i onlinemødet får et gavekort på 200 kr. tilsendt. 

Hvad skal fokusgrupperne bruges til?

RUS er i gang med at undersøge tendenserne i de præhospitale udbud. Fokusgrupperne er en del af dette arbejde. Målet er at skabe en indsigt i processerne omkring udbuddene, så det bliver muligt at påvirke, hvilken retning udbuddene går, og dermed opnå indflydelse på udbuddenes konsekvenser for reddernes arbejdsliv. 

Undersøgelsen munder ud i en rapport, som er klar i løbet af august måned 2021. Dermed vil der være mulighed for at bruge resultaterne i det forestående kommunal- og regionsvalg. På den lidt længere bane er rapporten tænkt som en vidensbase, der med konkrete anvisninger til hvordan man kan påvirke processen frem mod kommende udbudsrunder, skal danne grundlag for arbejdet med at sikre redderne bedst mulige arbejdsvilkår fremover.   

Rapportens fokus er ambulancedriften og den liggende sygetransport. A-, B-, C- og D-kørslerne, som forandrer karakter i de kommende år.