Luk

Uddannelsesmuligheder

Som uddannet brandmand har du mulighed for at videreuddanne dig som holdleder og indsatsleder. Uddannelsen sker via Beredskabsstyrelsens kurser.

Holdleder

Uddannelsen til holdleder i redningsberedskabet sætter dig i stand til at håndtere og overskue komplekse hændelser, hvor mennesker kan være i livsfare. Du lærer, hvordan du fungerer som en kompetent leder med ansvaret for dine kollegaers sikkerhed. Du lærer også at samarbejde med andre ledere og aktører i det danske beredskab.
Gennemfører du uddannelsen, giver det dig mulighed for yderligere uddannelse i redningsberedskabet. Blandt andet giver uddannelsen som holdleder afgang til uddannelsen i indsatsledelse.

Indsatsleder

Redningsberedskabets indsatsleder har ansvaret for den tekniske indsats på et skadessted i et indsatsområde. Redningsberedskabets indsatsleder samarbejder blandt andet med redningsberedskabets indsatsleder og sundhedsberedskabets indsatsleder om, at forløbet og indsatsen i området forløber så effektivt og gnidningsfrit som muligt.