Mød os på Folkemødet

Folkemødet er stedet hvor man kan skabe netværk, som gør en forskel. Det kræver at man engagerer sig og kommer med aktiviteter, der kan bringe relevante aktører i spil. Det gør Reddernes Udviklingssekretariat i høj grad. Søger man i programmet for Folkemødet findes der for eksempel 10 arrangementer, hvori ambulance er et nøgle mord. Vi er arrangør eller med i de seks. Søger man på ordet sygetransport, så er der kun tre arrangementer – de er alle tre arrangeret af Reddernes Udviklingssekretariat.

Vi er altså alene om at sætte den politiske dagsorden, når det gælder udviklingen af sygetransporten i Danmark.

Åbningsdebat i Det Fælles Sundhedstelt

Reddernes Udviklingssekretariat åbner Det Fælles Sundhedstelt med debatten Akuthjælp til ambulancetjenesten med et stærkt panel bestående af blandt andre Louise Brown fra Liberal Alliance, Mike Fonseca fra Moderaterne og Peder Hvelplund fra Enhedslisten.

Der mangler ambulancereddere, samtidig bliver der færre akutmodtagelser, afstanden mellem hospitaler bliver større, specialiseringen stiger, der kommer flere opkald til 112 og antallet af komplekse, kronisk syge patienter bliver større og større. Det sætter alt sammen den præhospitale indsats under pres. Behovet for sygetransporter vokser og transporten af patienter kommer til at fylde mere. Hvad gør vi nu? Hvordan løser vi både nutidens og fremtidens udfordringer? Mød et velforberedt panel, og få en indsigt i området, som pt mangler i den offentlige debat, for hvad gør vi med den voldsomme stigning i sygetransporter?

Debatten foregår i Det Fælles Sundhedstelt, der er et stort telt på Kæmpestranden (J-45)

Mød redderne face-to-face

Fredag og lørdag formiddag er vi en del af Det fælles Sundhedstelts store præsentation, hvor 12 sundhedsfaglige organisationer har hver sin stand med mulighed for at møde virkelighedens sundhedsfaglige medarbejdere. Udover redderne, kan man møde ergoterapeuter, sygeplejersker og osteopater for blot at nævne et par stykker. Kig forbi og få en snak med os.

De 11 organisationer vi deler telt med er: Dansk Sygepleje Råd, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Danske Bioanalytikere, Komiteen for Sundhedsoplysning, Patienterstatningen, Forum for mænds sundhed, Dansk Psykoterapeutforening, Danske tandplejere, Medicon Valley Alliance og sundhed.dk

Fortællinger lørdag eftermiddagen

Lørdag eftermiddag er Reddernes Udviklingssekretariat vært for sessionen: Fortællinger fra forsædet, hvor vi skal høre historier fra virkeligheden. Formålet med fortællingerne er at sætte fokus på hvilke op

De fire reddere viser og forklarer om genoplivning til Folkemødets deltagere

gaver brand- og ambulancereddere løser og hvordan arbejdsforholdene er.

Fortællingerne kan man opleve i Det Fælles Sundhedstelt lørdag den 17. juni fra kl. 15 – 16.

Ambulanceredderne deltager også i Styrelsen for patientsikkerheds event: Mød hverdagens sundhedshelte, hvor der er en skattejagt med et redder-element: Det foregår torsdag eftermiddag.

Her finder du os på Folkemødet

Gense Folkemødedebatten: Har ambulancetjenesten brug for førstehjælp?

Lydsporet og debatten begynder efter 45 sekunder. Det er Mette Walsted Vestergaard, der er ordstyrer. I panelet deltager Stefan Fyhn fra Reddernes Udviklingssekretariat; Karin Friis Bach (R), der er formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg; Rasmus Horn Langhoff (S), sundhedsordfører i Folketinget og Jones Egebart, direktør i Akutberedskabet i Region Hovedstaden.

Baggrund for debatten

Ambulancetjenesten har udviklet sig enormt de sidste 10-15 år. Ambulancen er mere end blå blink. I dag begynder behandlingen og den livreddende indsats allerede, når ambulancen ankommer, og den fortsætter under transporten til hospitalet. Samtidig vokser presset på den præhospitale indsats: Færre akutmodtagelser, øget specialisering, større afstand mellem hospitaler, flere opkald til 112, flere ambulancekørsler, samt flere komplekse kronisk syge patienter har ændret opgaverne. Lige nu mærker vi også eftervirkningerne af to år med corona og af de præhospitale udbud, hvor rigtig meget ambulancepersonale skal skifte arbejdsgiver og måske arbejdsplads. Imens stiger udfordringerne med at fastholde ambulancepersonalet. Så måske har ambulancetjenesten brug for førstehjælp?

Flere billeder fra Folkemødet 2022

Mød RUS på Folkemødet

Reddernes Udviklingssekretariat deltager sammen med medlemmer fra Referencegruppe Ambulance. Reddernes Udviklingssekretariat deltager i to arrangementer på Folkemødet:

Ambulance-personalet redder liv

Tid: Torsdag d. 13. juni kl. 15:45 – 16:30
Sted: D8 – 3F Faglig Fælles Forbund, ArbejdsPladsen

Kom og vær med når ambulancepersonalet og frivillige fra publikum i fællesskab giver livreddende førstehjælp og behandling af en person med hjertestop. Få et indblik i den akutte redningssituation. Hvad sker der når ambulancemandskabet rykker ud og behandler livsfarligt syge og tilskadekomne borgere i Danmark? Og hvad kan du gøre, hvis du er den første person på stedet?

Mød hverdagens sundhedshelte

Tid: Fredag d. 14. juni kl. 16:30 – 17:30
Sted: J30 – Styrelsen for Patientsikkerhed

Reddernes Udviklingssekretariat deltager, når Styrelsen for Patientsikkerhed inviterer til skattejagt med de mange sundhedsfaglige faggrupper, der får sundhedsvæsenet til at køre rundt.