Gense debatten fra Folkemødet i juni 2022: Har ambulancetjenesten brug for førstehjælp?

Lydsporet og debatten begynder efter 45 sekunder. Det er Mette Walsted Vestergaard, der er ordstyrer. I panelet deltager Stefan Fyhn fra Reddernes Udviklingssekretariat; Karin Friis Bach (R), der er formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg; Rasmus Horn Langhoff (S), sundhedsordfører i Folketinget og Jones Egebart, direktør i Akutberedskabet i Region Hovedstaden.

Baggrund for debatten

Ambulancetjenesten har udviklet sig enormt de sidste 10-15 år. Ambulancen er mere end blå blink. I dag begynder behandlingen og den livreddende indsats allerede, når ambulancen ankommer, og den fortsætter under transporten til hospitalet. Samtidig vokser presset på den præhospitale indsats: Færre akutmodtagelser, øget specialisering, større afstand mellem hospitaler, flere opkald til 112, flere ambulancekørsler, samt flere komplekse kronisk syge patienter har ændret opgaverne. Lige nu mærker vi også eftervirkningerne af to år med corona og af de præhospitale udbud, hvor rigtig meget ambulancepersonale skal skifte arbejdsgiver og måske arbejdsplads. Imens stiger udfordringerne med at fastholde ambulancepersonalet. Så måske har ambulancetjenesten brug for førstehjælp?

Flere billeder fra Folkemødet 2022

Mød RUS på Folkemødet

Reddernes Udviklingssekretariat deltager sammen med medlemmer fra Referencegruppe Ambulance. Reddernes Udviklingssekretariat deltager i to arrangementer på Folkemødet:

Ambulance-personalet redder liv

Tid: Torsdag d. 13. juni kl. 15:45 – 16:30
Sted: D8 – 3F Faglig Fælles Forbund, ArbejdsPladsen

Kom og vær med når ambulancepersonalet og frivillige fra publikum i fællesskab giver livreddende førstehjælp og behandling af en person med hjertestop. Få et indblik i den akutte redningssituation. Hvad sker der når ambulancemandskabet rykker ud og behandler livsfarligt syge og tilskadekomne borgere i Danmark? Og hvad kan du gøre, hvis du er den første person på stedet?

Mød hverdagens sundhedshelte

Tid: Fredag d. 14. juni kl. 16:30 – 17:30
Sted: J30 – Styrelsen for Patientsikkerhed

Reddernes Udviklingssekretariat deltager, når Styrelsen for Patientsikkerhed inviterer til skattejagt med de mange sundhedsfaglige faggrupper, der får sundhedsvæsenet til at køre rundt.