2023 i Reddernes Udviklingssekretariat

2023’s to store begivenheder for Reddernes Udviklingssekretariat var Folkemødet i Allinge på Bornholm i juni, og akutkonferencen DEMC10, der blev afholdt i København i begyndelsen af november ’23. DEMC10 DEMC10 – Danish Emergency Medicine Conference – den tiende i rækken af akutkonferencer i Danmark, som i øvrigt er Nordeuropas største akutkonference. Reddernes Udviklingssekretariat har været medarrangør af i mere end 10 år.

I 2023-udgaven kunne man blandt andet møde Jonas Egebart, direktør for Sundhedsstyrelsen, der fortalte om akutområdets muligheder og potentialer i det samlede sundhedsvæsen. Fra Kolding og Sygehus Lillebælt om forsøgene med fremskudte visitationsenheder. Rasmus Lyngby fortalte om det præhospitale forskningsfelt, mens Stefan Fyhn, der er en del af RUS, var med i panelet om Min bedste fejl i akutafdelingen.

De eneste på Folkemødet

Reddernes Udviklingssekretariat er de eneste, der sætter sygetransport på dagsordenen! Ingen andre steder i det samlede program for Folkemødet optrådte ordet sygetransport end hos Reddernes Udviklingssekretariat. Igen i år var vi en del af Det Fælles Sundhedstelt og havde fået lov til at have åbningsdebatten. Derudover havde vi en stand i teltet og en time med Fortællinger fra forsædet af et udrykningskøretøj. Fortællingerne kan du genopleve her og debatten kan du gense her.

I programmet for Folkemødet var der ti arrangementer, hvor ordet ambulance indgik i beskrivelsen. De ni var Reddernes Udviklingssekretariat enten arrangør af eller deltager i.

Den politiske dagsorden

Politiske møder, det vil sige face-to-face møder med de respektive ordførere i Folketinget er en løbende aktivitet i sekretariatet. Her præsenterer vi de forskellige dagsordner og konkrete tiltag, som vi gerne vil have politikerne til at arbejde med. I løbet af 2023 mødte formanden for Reddernes Udviklingssekretariat, Flemming Bjørn Overgaard, blandt andre: Jens Henrik Thulesen Dahl, der er sundhedsfører for Danmarksdemokraterne; Louise Brown, som er sundhedsordfører for Liberal Alliance og Flemming Møller Mortensen, sundhedsordfører for Socialdemokratiet. Derudover deltog bl.a. Peder Hvelplund fra Enhedslisten i vores debat på Folkemødet, i øvrigt sammen med Jonas Egebart, der lidt efter Folkemødet blev udnævnt til Søren Brostrøms afløser som direktør i Sundhedsstyrelsen.

Referencegrupperne

Referencegrupperne fortsatte med hver deres målsætninger, som er:

Arbejdet i referencegrupperne blev opsummeret på en fælleskonference for alle referencegruppemedlemmer. Reddernes Udviklingssekretariat har som bekendt fem referencegrupper, der arbejder inden for ambulance, brand, assistance (autohjælp), liggende og siddende sygetransport.

Politisk kommentator Hans Engell indledte fælleskonferencen med et oplag om den aktuelle situation i dansk politik og hvilke muligheder referencegrupperne og Reddernes Udviklingssekretariat har for at påvirke den politiske debat.

Podcast og workshops

I foråret 2023 rundede antallet af downloads af podcastserien Redderne 3.000. Serien handler om vendepunkter i reddernes arbejdsliv (Lyt med her).

Reddernes Udviklingssekretariat udgiver også en anden podcast – Sygetransport (Lyt med her). I ’23 publicerede vi fire nye afsnit, der handlede om KOL, forflytning, hjertestop uden for hospitalet og bariatriske patienter, det vil sige patienter med en BMI over 35.

På vej i 2024

I 2024 vil Reddernes Udviklingssekretariat igen være at finde på Folkemødet – vi opruster for at skabe mere indflydelse på den politiske proces.

Arbejdet med branchevejledningerne for både sygetransport og ambulance fortsætter – de første udkast er på trapperne i begyndelsen af året. Podcastserien Sygetransport vender også tilbage i løbet af 2024. Desuden flere workshops rundt om i landet. Således var der ergonomiske workshops i Dalum på Fyn og i Fredericia. Følg med her på vores hjemmeside og i nyhedsbrevet, som du kan tilmelde dig herunder artiklen.

På den politiske scene, skal Folketinget i februar behandle et beslutningsforslag fra Louise Brown og Liberal Alliance om, at ambulanceredderne skal have adgang til Det Fælles Medicinkort (FMK) og CAVE (register over lægemidler, som en patient ikke bør få, typisk på grund af allergi).

Sekretariatet fortsætter de politiske møder i 2024.

Godt nytår!

Ny guide til journalføring

På de rene transportture skal man ikke føre journal. De klassificeres normalt som D-ture og køres ofte af den liggende sygetransport. Foretages der nogen form for behandling i løbet af turen, så har du pligt til at føre journal.

Journalføring opfylder flere formål: Dels er det et kommunikationsværkstøj, der sikrer at alle nødvendige informationer følger den enkelte patient. Der er desuden en funktion i forhold til, hvis en patient klager over behandlingen, så kan man gå tilbage i journalen for at få klarhed over, hvad der er foregået. Endelig fungerer journalen som et læringsværktøj.

Alle autoriserede sundhedspersoner har pligt til at føre patientjournaler, herunder ambulancebehandlere og paramedicinere.

Læs mere her

30 ambulancer til Ukraine, Moldova og Polen

I et interview bragt den 8. marts 2022 i TV-avisen kl. 21 holder en af de danske ambulancer i baggrunden med blå blink, i nærheden af Irpin, udkanten af Kiev.

Tommy Johansen, der er konsulent i Reddernes Udviklingssekretariat, kørte som co-driver, en af de ambulancer, Falck donerede for en uge siden. I en af de øvrige 30 ambulancer sad bl.a. Jacob Guldberg, der udover at være formand Reddernes Landsklub også er bestyrelsesmedlem i RUS, og som har taget billederne til denne artikel.

 

Pres fra omgivelser og kolleger

For formanden for Redernes Landsklub, Jacob Guldberg kom presset både fra kolleger over hele landet og fra den lokale sognepræst, hvor han bor. ”Sognepræsten i Glyngøre henvendte sig fordi hun vidste, at jeg var i Falck, så hun håbede virksomheden kunne donere noget, for eksempel førstehjælpskasser. Samtidig kommer der mange henvendelser fra kolleger over hele landet, kan vi ikke gøre noget i Falck. Jeg sendte selvfølgelig henvendelserne videre i systemet,” siger Jacob Guldberg. Og otte dage efter invasionen begyndte, var ambulancerne på vej.

 

To hårde døgn

Fredag morgen drak Tommy Johansen sin morgenkaffe derhjemme, som han plejer. Næste gang han fik en kop kaffe var 48 timer senere på færgen på vej hjem fra Rostock:

”Vi hentede en ambulance i Sorø kl 13 fredag eftermiddag. Klokken 16 kørte vi fra Ringsted, færgen kl 18 i Gedser og ved ca 13-tiden lørdag, nåede vi frem til Lublin,” forklarer Tommy Johansen, der bl.a. tager sig af Referencegrupperne Brand og Autohjælp. Og netop autohjælp blev der brug for, da en af ambulancerne brød sammen på vejen.

 

”Heldigvis fik vi gang i den igen med hjælp fra en lokalkranvogn, så alle ambulancer nåede frem til deres bestemmelsessteder,” siger Tommy Johansen. På vejen til Lublin havde kortegen afleveret fem ambulancer syd for Warszawa, hvor Falck også har aktiviteter. Hver ambulance var pakket med udstyr, ”så det var ikke muligt at lægge sig om på bårelejet for at sove på vejen derned. Det måtte foregå på passagersædet foran,” siger Tommy Johansen. I hver ambulance var der to mand, som kunne skiftes til at køre. Vikingbus havde stillet en bus til rådighed med chauffør, som kørte redderne hjem igen.

Tre timer i Lublin

”I Lublin kom vi til at vente i tre timer, inden det stod klart, at vi skulle videre med ambulancerne. De 25 ambulancer skulle køres op på togvogne, tæt på grænsen til Ukraine. Da de stod på toget, blev de camoufleret for at undgå russiske luftangreb, under transporten ind igennem det krigshærgede land. Vi måtte ikke offentliggøre billeder og andet, der kunne afsløre, hvor toget med ambulancen var, før der var gået 24 timer, for at undgå, at russiske angreb,” fortæller Tommy Johansen.

”Da vi havde kørt ambulancerne op på togvognene, blev vi samlet op af bussen, også gik det mod Danmark igen,” siger Tommy Johansen. Søndag morgen kl. 6, sad de 67 frivillige reddere på færgen fra Rostock. ”Vi var trætte på det tidspunkt. Det var første gang jeg fik kaffe igen, siden vi forlod hjemmet,” siger Tommy Johansen.

 

Mange reddere ville gerne hjælpe

Mere end 500 medarbejdere i Falck meldte sig til den frivillige opgave. Der skulle bruges 67 frivillige og en gruppe blev sammensat, så de forskellige rør i Falck var repræsenterede. Virksomheden donerede de 30 ambulancer og Vikingbus bød ind med hjemtransporten af de frivillige reddere.

 

7 ambulancer til Moldova

7 af ambulancerne skulle til Moldova, der er et af Europas fattigste lande, klemt indimellem Ukraine og Rumænien, men hverken medlem af EU eller NATO. Til gengæld huser landet den 14. sovjetiske arme, som blev efterladt ved Sovjetunionens sammenbrud i regionen Transnistrien.

Ny research-konsulent i Reddernes Udviklingssekretariat

I et halvt år vil Morten Hansen være tilknyttet Reddernes Udviklingssekretariat. Arbejdet skal munde ud i en analytisk rapport, som vil beskrive de aktuelle tendenser for de præhospitale udbud. Da de præhospitale udbud har afgørende indflydelse på reddernes daglige arbejdsvilkår.

Målet er at skabe en indsigt i processerne omkring udbuddene, så det bliver muligt at påvirke, hvilken retning udbuddene går, og dermed opnå indflydelse på udbuddenes konsekvenser for reddernes arbejdsliv.

Morten Hansen er uddannet cand.comm. fra Roskilde Universitet i 2013. Morten har tidligere udarbejdet lignende rapporter for Tænketanken Mandag Morgen og researchrapporter, der er blevet anvendt til forskellige DR Dokumentarer.

Morten er oprindelig uddannet journalist på Fagbladet|SiD, er 45 år gammel og bor på Nørrebro i København. Morten kommer jævnligt til at være til stede i Reddernes Udviklingssekretariat og kan kontaktes på telefon 24 48 00 23 og på mail morten.hansen@3f.dk

 

RUS søger analytisk researcher til tidsbegrænset ansættelse

Stillingen er tidsbegrænset til seks måneder, hvor du vil være med til at afdække udviklingstendenser i de præhospitale udbud.

Reddernes Udviklingssekretariats fond er stiftet af 3F/CF med henblik på at sikre en fremtidssikret udvikling af det præhospital område, sygetransportområdet samt brand- og assistanceområderne. Reddernes Udviklingssekretariat er placeret i 3F Transportgruppen, og dit arbejde vil foregå i et lille sekretariat, hvor der er fokus på politisk interessevaretagelse, faglig udvikling og medlemsinvolvering.

Om jobbet:

Vi vil gerne have udarbejdet en grundig og nuanceret analyse af de præhospitale udbud, som både skal tage udgangspunkt i udbudsmateriale, rapporter på området og interviews med relevante aktører, og som skal munde ud i en rapport på 40-50 sider, samt en letforståelig pixi-udgave målrettet redderne. Analysen skal bl.a. indeholde:

  • Sammenligning på tværs af regioner: Hvilke tendenser er der i de regionale udbud, som det ses i det tilgængelige udbudsmateriale?
  • Sammenligning med tidligere år: Hvordan adskiller de igangværende udbud sig fra tidligere udbud?
  • Ambulancedriften: Hvilken betydning kan det få for ambulancedriften? Fremover vil ingen regioner have responstidsmodeller, er der andre organiseringsmodeller?
  • Ambulancepersonalet: Hvilke muligheder og udfordringer giver udbudsrunderne set fra ambulancepersonalets perspektiv fx i forhold til løn, arbejdsvilkår og faglig udvikling?
  • Udbudsprocessen: Hvordan ser udbudsprocessen ud i hver region? Hvornår kan man påvirke udbuddene?

Om dig:

Det er vigtigt, at du har lyst til at grave dig ned i et specifikt område, og at du har metodiske forudsætninger for at arbejde med de præhospitale udbud. Du kan have en samfundsvidenskabelig akademisk uddannelse, være journalist eller have en baggrund fra sundhedsområdet. Derudover lægger vi vægt på, at du:

  • har gode analytiske evner, kan foretage systematisk researcharbejde og arbejde metodisk stringent
  • er god til at skrive og kan formidle kompliceret stof på en letforståelig måde
  • kan samarbejde, du tager initiativ og ansvar, og du følger dine opgaver til dørs
  • trives med selvstændigt arbejde og er opsøgende af natur.

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har kendskab til udbud eller det præhospitale område.

Vi tilbyder:

3F tilbyder faglige udfordringer i et velfungerende samarbejde med kompetente kollegaer, hvor faglig personlig udvikling, arbejdsglæde og trivsel prioriteres højt. Hos 3F bliver du ansat under overenskomst med bl.a. god løn og arbejdsgiverbetalt pension. 3F Forbundshuset er centralt beliggende i København – tæt ved Vesterport station.

Ansættelsen er en fuldtidsstilling i en tidsbegrænset periode på seks måneder, hvor du hovedsageligt arbejder hjemmefra. Der vil være enkelte møder i København og du vil selvfølgelig få sparring på opgaven.

For mere information om stillingen, kontakt sundhedspolitisk seniorkonsulent Nina Bach Ludvigsen på telefon 40 85 52 92 eller mail nina.ludvigsen@3f.dk.

Yderligere oplysninger om Reddernes Udviklingssekretariat kan findes på www.3frus.dk.

Ansøgning:

Vi går ind for mangfoldighed og opfordrer alle til at søge stillingen.

Send din ansøgning og CV ved at klikke på ”søg stillingen” senest mandag den 14. december 2020 kl. 12.00. Vi afholder løbende samtaler og ønsker tiltrædelse hurtigst muligt. Gerne 1. januar eller 1. februar 2021.

Søg stillingen

Hvis du vil vide mere om 3F som arbejdsplads eller om vores rekrutteringsforløb, kan du klikke her: https://www.3f.dk/om-3f/job-i-3f.

Fagligt Fælles Forbund, 3F, er med ca. 270.000 medlemmer Danmarks største fagforening. Vi leverer løsninger med udgangspunkt i medlemmernes hverdag. Vi sikrer medlemmerne uddannelse, godt arbejde med ordentlige løn- og arbejdsforhold – via aftaler med arbejdsgiverne og i dialog med politiske partier.

Vi er en interesseorganisation i rivende udvikling. Bæredygtige løsninger med fokus på innovation og kvalitet, samt værdiskabende medarbejdere med engagement og initiativkraft, er vores styrke. Læs mere om os på www.3f.dk.

Reddernes Udviklingssekretariat holder sommerferie

Kære reddere

Reddernes Udviklingssekretariat holder sommerferie, men vi vender stærkt tilbage mandag den 10. august.

Vi er i gang med at planlægge efterårets aktiviteter og nyheder, men vi hører meget gerne fra dig, hvis der er noget, som du gerne vil have, at vi skriver om eller beskæftiger os med. Send en mail til Nina Bach Ludvigsen på nina.ludvigsen@3f.dk, så kigger vi på din ide og vender tilbage til dig.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen torsdag den 27. august kl. 10-11, hvor du kan møde Reddermes Udviklingssekretariat, når der er spørgetime på Falck-stationen i Hvidovre. Kom forbi og hør mere om hvad vi arbejder med og giv dit bud på, hvad vi skal gøre mere af fremover.

Husk at tilmelde dig vores nyhedsbrev, hvis du vil have nyheder fra sekretariatet.

I ønskes alle en god sommer.

De bedste hilsner

Flemming Overgaard og Nina Bach Ludvigsen