Ny rapport: Tendenser i de præhospitale udbud

Man kalder det at konkurrenceudsætte et område, når der laves udbudsrunder. Reelt betyder det, at reddernes job sendes i udbud. Og hvis en anden end den nuværende arbejdsgiver vinder runden, så har man mistet sit job og skal søge det igen.

Det er en opslidende omgang – hver gang – for de fleste reddere i ambulancerne og i den liggende sygetransport. Reddernes Udviklingssekretariat arbejder for at forbedre reddernes arbejdsforhold, derfor var det vigtigt at få undersøgt, hvad der foregår, og hvordan det foregår.

Tendenser i de præhospitale udbud

Rapporten Tendenser i de præhospitale udbud kan læses i sine fulde længde eller i en pixi-udgave.

Find dem ved at trykke på nedenstående link:

10 tendenser i spil

Måske ikke overraskende for RUS’ faste følgere og medlemmer er hjemtagning den altoverskyggende tendens i begyndelsen af 2020’erne. Ideen er, at man ved at hjemtage dele af ambulancedriften kan skabe en konkurrencesituation, hvor det er muligt at måle driften op imod en privat leverandør. Derfor bliver der hjemtaget i stor stil. Desværre – i de fleste tilfælde – ikke på baggrund af kontrolbud, men efter en hjemmestrikket beregning. Og med undtagelse af Region Hovedstaden, hjemtager man mere end nødvendigt for at skabe en konkurrencesituation.

En anden dominerende tendens er markant flere specifikationer og mindre fleksibilitet i udbudsmaterialet, til gengæld bliver der sandsynligvis færre udbud i fremtiden, da Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Sjælland har ændret praksis, så kontrakterne i stedet for at udløbe skal opsiges, hvert femte eller sjette år.

Rapporten afslører også, at responstidsmodellen nu bliver afløst af beredskabsmodellen og det giver en række faglige udfordringer, som der skal handles på i de kommende år og blandt andet igennem overenskomstforhandlinger.

Den liggende sygetransport vil ifølge rapporten, sandsynligvis få en mere fremtrædende rolle efterhånden som fremtidens ambulancetjeneste udvikler sig i en retning, hvor præhospitalet bliver til et ’rigtig’ hospital.

Læs rapporten her

Rapporten kan læses i sin fulde længde her og i en kortere udgave uden alle mellemregningerne her.

Rapporten udkommer i dag. I både sin fulde længde og i kortere udgave med de vigtigste pointer.

Undersøgelsen er blevet til i perioden 1. februar 2021 til 31. juli 2021.

Præhospitalt udbud: RUS søger deltagere til fokusgrupper

Udbud er en tilbagevendende begivenhed, der påvirker mange redere, fordi deres job med års mellemrum bliver sendt i udbud. Hver gang risikerer man at skulle søge sit job igen hos en ny leverandør eller i regionen. 

Meld dig til!

Send en mail til enten  

morten.hansen@3f.dk  

Mobil 2448 0023

eller

nina.ludvigsen@3f.dk 

Telefon 8892 0322 

 

 

RUS forsøger at afdække og undersøge konsekvenserne af de præhospitale udbud. Formålet er at blive i stand til at påvirke processen, så følgevirkningerne for den enkelte redder bliver mindre. Derfor har vi brug for reddere, der vil bruge et halvanden time på at deltage i et fokusgruppeinterview. For ulejligheden giver vi frokost, du får kørepenge til at dække transporten, hvis du er medlem af 3F, og et gavekort på 200 kr.  

 

Tre fysiske møder for ambulancereddere: 

Det er muligt at deltage i en af de tre fysiske fokusgrupper i enten Aalborg, Kolding eller Næstved:   

Mandag den 31. maj 2021 fra 11 – 13 hos 3F Kolding

Adressen er Galgebjergvej 4, 6000 Kolding 

Onsdag den 2. juni fra 11 – 13 hos 3F Aalborg

Adressen er Hadsundvej 184, 9000 Aalborg  

Torsdag den 3. juni 2021 fra 10 – 12 hos 3F Sydsjælland

Adressen er Holsted Park 29, 4700 Næstved 

Det er en forudsætning for at deltage i de fysiske møder, at man enten har en negativ corona-test, der ikke er mere 72-timer gammel, eller at man har bevis på vaccination (coronapas).

Onlinemøde for ST-reddere: 

Udover de tre fysiske møder, afholder vi også en fokusgruppe med fokus på ST via Teams – online. Det bliver onsdag den 26. maj 2021 kl. 19 – 21. (kan evt. flyttes til om formiddagen). Deltagerne i onlinemødet får et gavekort på 200 kr. tilsendt. 

Hvad skal fokusgrupperne bruges til?

RUS er i gang med at undersøge tendenserne i de præhospitale udbud. Fokusgrupperne er en del af dette arbejde. Målet er at skabe en indsigt i processerne omkring udbuddene, så det bliver muligt at påvirke, hvilken retning udbuddene går, og dermed opnå indflydelse på udbuddenes konsekvenser for reddernes arbejdsliv. 

Undersøgelsen munder ud i en rapport, som er klar i løbet af august måned 2021. Dermed vil der være mulighed for at bruge resultaterne i det forestående kommunal- og regionsvalg. På den lidt længere bane er rapporten tænkt som en vidensbase, der med konkrete anvisninger til hvordan man kan påvirke processen frem mod kommende udbudsrunder, skal danne grundlag for arbejdet med at sikre redderne bedst mulige arbejdsvilkår fremover.   

Rapportens fokus er ambulancedriften og den liggende sygetransport. A-, B-, C- og D-kørslerne, som forandrer karakter i de kommende år.