Fremtidens paramediciner

Reddernes Udviklingssekretariat mener, at der er behov for en ny uddannelse til paramediciner, der 1) er placeret i det formaliserende efter- og videreuddannelsessystem, 2) bygger videre på de praktiske erfaringer som ambulancebehandlerne har og 3) styrker de sundhedsfaglige kompetencer hos paramedicinerne

Styrket præhospital indsats

I dette udspil til en styrket præhospital indsats kommer Reddernes Udviklingssekretariat med en række konkrete anbefalinger til, hvordan den præhospitale indsats kan styrkes i forhold til ambulancemandskabets opgaver, uddannelse og kompetencer.

Udbud af den præhospitale indsats

Reddernes Udviklingssekretariats bud på udfordringer og løsninger i fremtidens ambulanceudbud.

Visioner for fremtidens liggende sygetransportsuddannelse

Reddernes Udviklingssekretariats bud på, hvad en uddannelse for redderne i den liggende sygetransport som minimum bør indeholde.

Konkurrence på kvalitet sikrer fremtidens ambulanceudbud

Fire anbefalinger fra Reddernes Udviklingsekretariat til bedre ambulanceudbud.