Redderne skal gå gennem ild og vand, håndtere patienter og pårørende, udføre deres arbejde på både motorvej og hjemme hos fru Hansen, og det skal de kunne gøre uden at komme hjem med skadelige fysiske eller psyksiske belastninger.

Den medlemsundersøgelse, som vi gennemførte i efteråret 2019, viste, at både fysisk og psykisk arbejdsmiljø fylder meget for redderne. Derfor vil vi i løbet af 2020 sætte arbejdsmiljø på dagsorden, og vi vil inddrage redderne i arbejdet både gennem referencegrupper og gennem medlemsundersøgelser.

Reddernes Udviklingssekretariat arbejder for:

Fokus på arbejdsmiljø i udbud
VIVEs undersøgelse Udbud af den præhospitale indsats – hvordan sikres kvalitetsudvikling og innovation? peger på, at udbuddene har bidraget til en betydelig effektivisering af driften, men der stilles også spørgsmålstegn ved, om produktiviteten er sket på bekostning af blandt andet arbejdsmiljø. Derfor bør arbejdsmiljø adresseres i de regionale udbud.

Sikring af ulykkesteder
De senere år har der været flere ulykker på motorveje, når redningspersonalet afsikrer området omkring en ulykke eller når et bil skal fjernes, fordi ladvogne eller tavlevogne er blevet påkørt. Redderne, der kører autoassistance, skal kunne udføre deres arbejde i sikkerhed. Derfor bør der indføres minimumstandarder for materiel brug til afspærring.