Det danske beredskab inden for ambulance, brand, sygetransport og autohjælp skal kunne levere høj kvalitet i en tid, hvor udfordringerne bliver mere komplekse, og de faglige krav stiger. Derfor er udvikling og uddannelse en mærkesag for Reddernes Udviklingssekretariat.

Reddernes Udviklingssekretariat arbejder for:

En styrket paramedicineruddannelse
I Reddernes Udviklingssekretariat mener vi, at paramedicinerens rolle skal styrkes. Dette sikres ved etablering af en diplomuddannelse, der skal være en overbygning på ambulancebehandleruddannelsen. En diplomuddannelse vil styrke paramedicinerens sundhedsfaglige og teoretiske fundament, mens den praktiske erfaring bibeholdes.

Minimumskrav til uddannelse i sygetransporten
Der bør stilles minimumskrav til uddannelse samt køretøjets bemanding, indretning og udrustning, når nogle af de allermest syge borgere transporteres mellem sygehuse eller mellem plejehjem og sygehus. Da det kræver mere end et kørekort at håndtere patienter, der ikke er behandlingskrævende, men som har brug for at blive transporteret liggende.

Faglærte autohjælpere
Autohjælp bør genetableres som erhvervsuddannelse. Som faglært autohjælper skal man kunne varetage alle funktioner indenfor autohjælp, bugsering og bjærgning. Ligesom man skal kunne assistere ved redningsarbejde og udføre grundlæggende brandslukning.