Det danske beredskab inden for ambulance, brand, sygetransport og autohjælp skal kunne levere høj kvalitet i en tid, hvor udfordringerne bliver mere komplekse, og de faglige krav stiger. Derfor er udvikling og uddannelse en mærkesag for Reddernes Udviklingssekretariat.

Reddernes Udviklingssekretariat arbejder for:

En styrket paramedicineruddannelse
I Reddernes Udviklingssekretariat mener vi, at paramedicinerens rolle skal styrkes. Dette sikres ved etablering af en diplomuddannelse, der skal være en overbygning på ambulancebehandleruddannelsen. En diplomuddannelse vil styrke paramedicinerens sundhedsfaglige og teoretiske fundament, mens den praktiske erfaring bibeholdes.

Adgang til Det Fælles Medicinkort (FMK)
Ambulancepersonalet har ikke adgang til elektroniske patientjournaler som Det Fælles Medicinkort. Når ambulancepersonalet rykker ud til kritisk syge eller tilskadekomne personer, har de ikke altid mulighed for at spørge ind til patientens sygdomshistorik eller medicin. Derfor arbejder Reddernes Udviklingssekretariat arbejder for, at ambulancebehandlere og paramedicinere får adgang til Det Fælles Medicinkort.

Minimumskrav til uddannelse i den liggende sygetransport
Der bør stilles minimumskrav til uddannelse samt køretøjets bemanding, indretning og udrustning, når nogle af de allermest syge borgere transporteres mellem sygehuse eller mellem plejehjem og sygehus. Da det kræver mere end et kørekort at håndtere patienter, der ikke er behandlingskrævende, men som har brug for at blive transporteret liggende.

Ændring af udrykningsbekendtgørelsen
Udrykningskørsel stiller store krav til føreren af brand- og redningskøretøjer. Både på ambulancebehandleruddannelsen og på politiskolen bliver eleverne undervist i udrykningskørsel, men i brandvæsenet er det op til de enkelte operatører og beredskaber, om de ønsker at uddanne deres medarbejdere i udrykningskørsel. Udrykningsbekendtgørelsen bør ændres, så der er krav om, at alle førere af udrykningskøretøjer får et udrykningskursus.