Referencegruppe Brand drøftede blandt andet udtrykningsbekendtgørelse, uddannelsesguide, medlemsundersøgelse og kunne byde velkommen til tre nye medlemmer.

BEHOV FOR UDRYKNINGSBEKENDTGØRELSE

Referencegruppen drøftede mærkesager for referencegruppens videre arbejde. Referencegruppen arbejder fortsat for, at der kommer en ændring af udrykningsbekendtgørelse, så alle førere af udrykningskøretøjer får et brugbart udrykningskursus i et køretøj af den rette tyngde.

Udrykningskørsel stiller store krav til føreren af brand- og redningskøretøjer. Både på ambulancebehandleruddannelsen og på politiskolen bliver eleverne undervist i udrykningskørsel. For brand- og assistancetjenesten er det op til de enkelte operatører og beredskaber, hvorvidt de ønsker at uddanne deres medarbejder i udrykningskørsel.

UDDANNELSESGUIDE FOR BRANDFOLK

Referencegruppen besluttede at udarbejde en uddannelsesguide til Reddernes Udviklingssekretariats hjemmeside for at skabe mere opmærksomhed omkring, hvilke uddannelsesmuligheder der er for brandfolk, samt hvilke muligheder der er for at få økonomisk støtte til uddannelse gennem fonde.

Uddannelsesguiden vil blive offentliggjort efter næste møde i referencegruppen, som forventes at blive afholdt i juni måned.

MEDLEMSUNDERSØGELSE

Referencegruppen blev præsenteret for resultaterne af medlemsundersøgelsen og drøftede, hvad det skal betyde for referencegruppens arbejde.

De brandfolk der har deltager i medlemsundersøgelsen, svarer, at de tre områder, som Reddernes Udviklingssekretariat skal fokusere på fremadrettet, er: efter/videreuddannelse, faglig udvikling og fysisk arbejdsmiljø. Områder som referencegruppen vil arbejde videre med.

Yderligere peger undersøgelsen på, at der mangler viden om Reddernes Udviklingssekretariats arbejde blandt redderne, og at mange ønsker mere viden om referencegruppernes arbejde. Derfor vil referencegruppen fremadrettet ligge et lille skriv på hjemmesiden og Facebook efter hvert møde.

NYE MEDLEMMER

Efter stor udskiftning i referencegruppen, fordi flere af de tidligere medlemmer har fået nyt job, er referencegruppen ved at være fuldtallig igen. Referencegruppe Brand har fået tre nye medlemmer. Allan, der er er brandmand i Gladsaxe, Jakob, der er brandmand i Esbjerg, samt Jacob, der er brandmand i Kolding.

Vi vil gerne sikre en bred repræsentation og geografisk spredning, så det er er stadig muligt at få en plads i referencegruppen, hvis man er fuldtidsbrandmand på en station i Region Hovedstaden.

Læs i øvrigt mere om arbejdet i referencegrupperne her.