Reddernes Udviklingssekretariat gik i drift i januar 2011, som et resultat af overenskomsten mellem 3F og Dansk Industri i sommeren 2010. Sekretariatet har til huse hos 3F, Kampmannsgade 4 i København.

Formålet var – og er det stadig – at sikre redderne en stemme på den politiske scene og et sted, hvor redderne kan være med til at udvikle nye løsninger i det præhospitale beredskab, inden for på brand- og redning og på assistanceområdet.

Bestyrelsen i Reddernes Udviklingssekretariat fastlægger rammerne for sekretariatets arbejde. Sekretariatet får derudover sparring fra referencegrupper, der består af aktive medlemmer inden for ambulance, sygetransport, brand og autohjælp.

Udvalgte resultater

Sammenlægning af ambulanceassistent- og ambulancebehandleruddannelsen
Reddernes Udviklingssekretariat har arbejdet for, at ambulanceassistent- og ambulancebehandleruddannelsen skulle slås sammen til en erhvervsuddannelse. Det skete den 5. november 2016, hvor en ny ambulancebehandleruddannelse blev politisk vedtaget. Den nye erhvervsuddannelse til ambulancebehandler, som er på niveau 5 i danske kvalifikationsramme startede i januar 2019.

Autorisation
Redderne Udviklingssekretariat har arbejdet for, at ambulancebehandlere og paramedicinere på lige fod med andet sundhedsfagligt personale bliver autoriserede sundhedspersoner. Autorisationsordningen blev vedtaget i 2018 og trådte i kraft 1. juli 2019. Autorisationsordningen sikrer blandt andet ambulancebehandlere titelbeskyttelse, så man i fremtiden kun kan kalde sig ambulancebehandler, hvis man har en autorisation.

Reddernes stemme
Reddernes Udviklingssekretariat arbejder for at fremme reddernes position i samfundet. Vi afgiver løbende høringssvar til ny lovgivning, faglige anbefalinger og lignende. Vi har fået lavet animationsfilm, der skal udbrede kendskabet til reddernes hverdag, udarbejdet rapporter og etiske retningslinjer.