Referencegruppe Ambulance drøftede blandt andet Folkemødet 2020, ambulancetjenestens rolle i det samlede sundhedsvæsen, snitflader mellem den liggende sygetransport og ambulancetjenesten og kunne byde velkommen til to nye medlemmer.

FOLKEMØDET 2020

Reddernes Udviklingssekretariat deltager i Det Fælles Sundhedstelt på Folkemødet på Bornholm. Bag det Det Fælles Sundhedstelt står en lang række sundhedsfaglige organisationer så som Dansk Sygeplejeråd, Komiteen for Sundhedsoplysning og Dansk Selskab for Patientsikkerhed og nu også Reddernes Udviklingssekretariat.

Reddernes Udviklingssekretariats debat har den foreløbige titel ”Fremtidens ambulancetjeneste” og vil sætte fokus på præhospitalets rolle i det samlede sundhedsvæsen. Debatten afholdes torsdag den 11. juni kl. 14.30-15.15.

AMBULANCETJENESTENS ROLLE I DET SAMLEDE SUNDHEDSVÆSEN

Sundhedsministeren forventes at komme med et nyt udspil til sundhedsreform i løbet af det næste års tid. Reddernes Udviklingssekretariat arbejder derfor på at lave udspil om transportens rolle i sundhedsvæsenet.

Udspillet skal så vidt muligt handle om både siddende sygetransport, liggende sygetransport og ambulancekørsel. Referencegruppen kom med input til fremtidens ambulancetjenestens opgaver og roller. Vi informerer mere herom senere.

SNITFLADER MELLEM SYGETRANSPORT OG AMBULANCETJENESTE

FOA og 3F har haft en løbende drøftelse af snitflader mellem den liggende sygetransport og ambulancetjeneste, fordi redderne i den liggende sygetransport oplever, at de kører flere og flere ture, som egentligt er ambulancekørsel. Der er eksempler på, at redderne kører med patienter med en hoftefraktur, hvis smerterne ikke er for store.

Medlemmerne i Referencegruppe Ambulance og Referencegruppe Sygetransport er enige i, at det er vigtigt med en klar afgrænsning af, hvilke patienter der ikke skal med i den liggende sygetransport, så redderne i den liggende sygetransport ved, hvornår de skal tilkalde en ambulance, og oplever det som legitimt at sige fra, når de bliver kaldt ud til ambulanceopgaver. Snitfladeproblematikken bliver selvfølgelig også drøftet med Referencegruppe Sygetransport.

NYE MEDLEMMER

Referencegruppe Ambulance kunne i dag sige velkommen til to nye medlemmer. Troels, er meritbehandlerelev og arbejder i Lyngby, samt Dan, der er paramediciner og arbejder i Gilleleje.

Der er stadigt muligt at få en plads i referencegruppen. For at få vis geografisk spredning, vil vi rigtig gerne have repræsentanter for Region Nordjylland og Region Midtjylland.

Læs i øvrigt mere om arbejdet i referencegrupperne her.