Referencegrupperne er et vigtigt fundament i RUS’ arbejde. Referencegrupperne mødes to til fire gange om år, og medlemmerne af referencegrupperne bidrager derudover i forskellige arbejdsgrupper. Referencegruppernes sparring og input er med til at definere retningen for RUS’ arbejde fremadrettet.

For at blive en del af en af de tre referencegrupper, kræver det, at du er aktivt fungerende indenfor det fagområde, referencegruppen dækker. Du skal derudover være medlem af 3F og ansat under en 3F-overenskomst. Referencegrupperne sammensættes så alle regioner er repræsenteret.

Ambulancegruppen har kæmpet for autorisation

Historisk har der været velfungerende referencegrupper på alle områder, og referencegrupperne har været med til at opstarte forskellige projekter, der har bidraget til den faglige udvikling på områderne.

Referencegruppen for ambulanceområdet har blandt andet arbejdet med autorisationsordningen for ambulancebehandlere og paramedicinere. Autorisationsordningen blev vedtaget i efteråret 2018 og trådte i kraft i juni 2019.

– Generelt prøver vi i referencegruppen at komme med input og fremme udviklingen af vores branche, siger Bo Hansen, der er paramediciner på Bornholm og medlem af referencegruppen for ambulanceområdet.

– Jeg tror, at autorisationen kan være medvirkende til, at vi kan få større mulighed for at præge vores eget arbejdsområde, end vi har haft historisk. Det er aktører som Danske Regioner, der sætter standarden for, hvad der skal foregå ude i ambulancerne. Derfor er det vigtigt, at RUS er på forkant med udviklingen, fortsætter han.

Bekendtgørelse i brandgruppen

I referencegruppen for brand- og redningsområdet har arbejdet haft fokus på udarbejdelsen af branchevejledninger og en ændring af udrykningsbekendtgørelsen.

– Der er ikke et krav om udrykningskursus til brandmænd, men det er der til andre faggrupper. Det vil vi gerne ændre, siger Kåre Klidsbjerg, der indtil for nylig var medlem af referencegruppen for brand. Han stoppede, fordi han tiltrådte som operativ leder i Kolding. Referencegruppen har også kigget på, hvordan RUS fremadrettet kan fungere som bindeled mellem landsdelene.

– Vi har undersøgt, om RUS kan bruges som en faglig vidensbank. Måske har man fået en fiks idé i København, som RUS ville kunne hjælpe med at få ført over broen. Vi har også undersøgt muligheden for at lave nogle temaaftener forskellige steder i landet for brandmændene. På den måde får vi muligheden for at få snakken med medlemmerne om, hvad der rører sig rundt om i landet, siger Kåre Klidsbjerg.

Ny deltidskonsulent til brand og autohjælp

På det seneste har der desværre ikke været en fungerende referencegruppe på autohjælps-området. Reddernes Udviklingssekretariat har ansat en deltidskonsulent fra januar måned, der blandt andet skal stå for en genaktivering af referencegruppen for autohjælp og det videre arbejde i referencegruppen på brand- og redningsområdet. Konsulenten kommer med en stærk faglig profil med både erfaring inden for autohjælp, brand og ambulance.

Sygetransport-fokus på udbud og uddannelse

I referencegruppen for sygetransport har fokus særligt været på udbud og uddannelse. Referencegruppen og RUS har arbejdet med en række anbefalinger til nye kurser inden for den liggende sygetransport.

– Først og fremmest har vi arbejdet med visioner for den liggende sygetransport. En bekendtgørelse på området står højt på vores ønskeseddel, siger Claus Riemann, der er medlem af referencegruppen for sygetransport.

Gruppen har også sammenlignet udbudsmateriale på tværs af de fem regioner.

– Vi har gennemgået udbudsmaterialer og kontrakter for samtlige regioner og udarbejdet forslag til, hvordan de skal se ud ved næste udbud. Jeg både håber og tror, at dele af vores arbejde kan ses i det næste udbud og i de næste kontrakter, siger Elmer Andreasen, der også er medlem af referencegruppen.

Vil du vide mere?

Her på hjemmesiden kan du under hvert fagområde se, hvem der er nuværende medlem af referencegrupperne, ligesom du kan læse kommissorierne for grupperne.

Hvis du ønsker at blive en del af en af referencegrupperne, skal du sende en kort motiveret ansøgning samt et kort CV til Nina Bach Ludvigsen på nina.ludvigsen@3f.dk. Du kan også kontakte Nina på telefon 88 92 03 22, hvis du vil høre mere om referencegruppernes arbejde.