Referencegruppen for sygetransport har til formål at bidrage til den faglige udvikling på området. Vi arbejder således for at ST-redderne har værktøjerne og kompetencerne til at levere en kvalitet, der matcher det sundhedssystem, der omkranser ST-transporten – både nu og i fremtiden.

Med referencegruppen har Reddernes Udviklingssekretariat et naturligt sted at henvende sig om spørgsmål inden for sygetransport, og referencegruppens funktion er derfor også at være rådgivende vedrørende relevante tematikker.

Referencegruppen består af aktive ST-reddere samt en konsulent fra RUS, der fungerer som mødeleder. Referencegruppen refererer til formanden og bestyrelsen for RUS.

Medlemmer af Referencegruppe Sygetransport

Gunhild

Sygetransport-redder i Hobro, Region Nordjylland

Claus

Sygetransport-redder i København, Region Hovedstaden

Elmer

Sygetransport-redder i Horsens, Region Midtjylland

Anette

Sygetransport-redder i Århus, Region Midtjylland

Fatih

Sygetransport-redder i København, Region Hovedstaden

Camilla

Sygetransport-faglig leder i Region Sjælland

Martin

Sygetransport-redder i Region Syddanmark

Morten

Sygetransport-redder i København, Region Hovedstaden