Referencegruppen for sygetransport har til formål at bidrage til den faglige udvikling på området. Vi arbejder således for at ST-redderne har værktøjerne og kompetencerne til at levere en kvalitet, der matcher det sundhedssystem, der omkranser ST-transporten – både nu og i fremtiden.

Med referencegruppen har Reddernes Udviklingssekretariat et naturligt sted at henvende sig om spørgsmål inden for sygetransport, og referencegruppens funktion er derfor også at være rådgivende vedrørende relevante tematikker.

Referencegruppen består af aktive ST-reddere samt en konsulent fra RUS, der fungerer som mødeleder. Referencegruppen refererer til formanden og bestyrelsen for RUS.

Medlemmer af Referencegruppe Liggende Sygetransport

Anette

ST-redder i Århus, Region Midtjylland

Camilla

ST-instruktør i Region Hovedstaden

Claus

ST-redder i København, Region Hovedstaden

Finn

Redder, Københavns Lufthavnen, Kastrup

Gunhild

ST-redder i Hobro, Region Nordjylland

Javed

ST-redder, Region Sjælland

Kaj

ST-redder, Fredericia, Region Syddanmark