Podcast: Nyt afsnit om bariatriske patienter

Lyt til podcasten Ligggende sygetransport

Du kan lytte til podcasten Liggende sygetransport, der hvor du plejer at høre podcast eller ved at trykke på dette link.

Hvert afsnit har et tema og tager udgangspunkt i en konkret, oplevet case, som ST-redder Fatih Kasap kommer med. ST-instruktør Camilla Ellegaard og forskellige gæster kommenterer og kommer med faglige input til casen.

Podcasten er produceret af Munck Studios for Reddernes Udviklingssekretariat.

bariatriske patienter

Redderne i den liggende sygetransport kører ofte med bariatriske patienter (BMI over 35). Med udgangspunkt i en case kommer panalet med faglige input til, hvad du skal være særlig opmærksom på, og du får bl.a. gode råd til, hvad du skal overveje, når du skal flytte en bariatrisk patient fra seng til båre.

I denne episode er Camilla Ellegaard, der er ST-instruktør for Falck i Region Hovedstaden og uddannet forflytningsinstruktør, gæst, mens Fatih Kasap, ST-redder i Falck på Station Tårnby, er din vært.

Du kan lytte til det nye afsnit om bariatriske patienter nu. Afsnittet varer cirka 20 minutter.

Du finder afsnittet på blandt andet Spotify og Apple podcast ved at søge “Liggende sygetransport” eller ved at trykke her.

Kontakt os, hvis du har en ide til podcasten

Det er Camilla, der fik ideen til podcasten, da Referencegruppe Liggende Sygetransport på et møde diskuterede, hvordan referencegruppen kan arbejde med faglig udvikling.

– Det har været både lærerigt og sjovt at være med til at lave podcasten, og jeg håber, at den vil blive taget godt imod, samt at ST-redderne vil komme med input til emner for kommende afsnit, siger Camilla.

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har en ide til et emne, som vi skal tage op i podcasten. Ligesom vi gerne vil høre, hvad du synes om podcasten. Send os en mail til rus@3f.dk med din ide eller dine kommentarer.

Nu kan du få dækket dit autorisationsgebyr

Autorisationsloven bestemmer at alle, der arbejder som ambulancebehandlere og paramedicinere i Danmark, skal være autoriseret og registreret for at bestride sit virke fra den 30. juni 2024.

Hvad gælder for dig?

 • Er du ambulancebehandler eller paramediciner uddannet før 1. juli 2019, skal du være autoriseret (ambulancebehandler) og registreret (paramediciner) for at kunne bestride dit virke. Betaling for autorisation og registrering støttes.
 • Er du nyuddannet ambulancebehandler (uddannet efter den 1. juli 2019), skal du søge autorisation direkte efter fuldført uddannelse for at kunne bestride dit virke som ambulancebehandler. Betaling for autorisation støttes.
 • Er du nyuddannet paramediciner (uddannet efter den 1. juli 2019), skal du søge registrering direkte efter fuldført uddannelse for at kunne bestride dit virke som paramediciner. Betaling for registrering støttes.
 • Assistenter skal ikke have en autorisation. Frem til 1. januar 2029 vil den ene af de to ambulancebehandlere i ambulancen kunne erstattes af en ambulanceassistent.

Har du tidligere fået økonomisk støtte?

3F har gennem en årrække ydet økonomisk støtte til autorisation og registrering til meritelever og paramedicinere, når særlige kriterier var opfyldt. Har du tidligere modtaget økonomisk støtte fra 3F eller andre, vil det ikke være muligt at modtage økonomisk støtte igen.

Du vil, ved ansøgning om økonomisk støtte, skulle underskrive en tro- og loveerklæring på, at du ikke tidligere har fået udbetalt støtte til autorisation eller registrering.

Hvilket beløb støttes?

Den økonomiske støtte til autorisation udgør pt. 1.040,00 kr.

Hvis du er uddannet paramediciner, vil du, udover økonomisk støtte til autorisation, få dækket dine udgifter til registrering. Den økonomiske støtte til registrering udgør pt. 1.033,00 kr.

Uddannelses- og Kompetencefonden dækker det beløb, som autorisation og registrering koster i dag. Det betyder, at du måske ikke får dækket hele udgiften til autorisation og registrering, hvis udgiften har ændret sig. Skulle udgiften til autorisation eller registrering falde, vil det være den faktiske udgift, der dækkes.

Der kan ansøges om økonomisk støtte til autorisation og registrering frem til den 1. juli 2024. Der er nu tale om en kendt udgift, når man kommer ind i faget, og derfor er det ikke en permanent ordning.

Hvordan opnår du økonomisk støtte?

Send en ansøgning til Uddannelses- og Kompetencefonden via dinfond.dk senest den 1. juli 2024. Der er oprettet en særskilt formular til ansøgning om økonomisk støtte til autorisation.

Ansøgning om autorisation følger den normale procedure i fonden, hvilket betyder, at hvis du ikke er mellem af 3F/CF-fagforening, vil du blive opkrævet et administrationsgebyr på 500,00 kr., som skal indbetales, inden støtten kan udbetales.

Der skal vedhæftes følgende med ansøgningen:

 • Kvittering for udgift til autorisation/registrering
 • Tro- og loveerklæring på, at du ikke tidligere har modtaget økonomisk støtte til autorisation/registrering.
 • Bankoplysninger (reg.nr. og kontonummer til brug for indbetaling).

Søg autorisation og/eller registrering nu

Det er dit ansvar, at du har din autorisation og registrering på skæringsdatoen den 30. juni 2024. Hvis du ikke allerede har den på plads, opfordrer vi dig til at søge Styrelsen for Patientsikkerhed om autorisation/registrering nu.

Der er lige nu op til tre måneders sagsbehandlingstid, og sagsbehandlingstiden kan risikere at blive længere frem mod 30. juni 2024, da der skal behandles mange ansøgninger. Søg derfor i god tid.

Relevante links

Podcast: Nyt afsnit om hjertestop uden for hospital

Lyt til podcasten Ligggende sygetransport

Du kan lytte til podcasten Liggende sygetransport, der hvor du plejer at høre podcast eller ved at trykke på dette link.

Hvert afsnit har et tema og tager udgangspunkt i en konkret, oplevet case, som ST-redder Fatih Kasap kommer med. ST-instruktør Camilla Ellegaard og forskellige gæster kommenterer og kommer med faglige input til casen.

Podcasten er produceret af Munck Studios for Reddernes Udviklingssekretariat.

Hjertestop uden for hospital

Hvad gør du, hvis du kommer hjem til en patient, der får hjertestop? Hvad skal ambulancepersonalet vide, når ambulancen kommer? I dette afsnit kan du høre mere om hjerte-lunge-redning, hjertemassage, hjertestarter og hvordan samarbejdet mellem ST-redder og ambulancepersonalet bedst foregår.

Panelet består af Camilla Ellegaard, ST-instruktør for Falck i Region Hovedstaden og Louise Kühn, paramediciner i Falck på Station Tårnby, mens Fatih Kasap, ST-redder i Falck på Station Tårnby, er din vært.

Du kan lytte til det nye afsnit om hjertestop nu. Afsnittet varer cirka 25 minutter.

Du finder afsnittet på blandt andet Spotify og Apple podcast ved at søge “Liggende sygetransport” eller ved at trykke her.

Kontakt os, hvis du har en ide til podcasten

 Det var Camilla, der i sin tid fik ideen til podcasten, da Referencegruppe Liggende Sygetransport på et møde diskuterede, hvordan referencegruppen kan arbejde med faglig udvikling.

– Det har været både lærerigt og sjovt at være med til at lave podcasten, og jeg håber, at den vil blive taget godt imod, samt at ST-redderne vil komme med input til emner for kommende afsnit, siger Camilla.

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har en ide til et emne, som vi skal tage op i podcasten. Ligesom vi gerne vil høre, hvad du synes om podcasten. Send os en mail til rus@3f.dk med din ide eller dine kommentarer.

Nedtælling til Nordens største akutkonference DEMC10

Der kommer over 600 akutlæger, akutsygeplejersker og ambulancepersonale til DEMC10, som løber af staben den 2. og 3. november 2023. Du kan stadig nå at melde dig til her.

Det er Sundhedsstyrelsens nye direktør Jonas Egebart, der åbner DEMC10 med oplægget: Akutområdet: Muligheder og potentialer i det samlede sundhedsvæsen.

Der er over 50 oplægsholdere til DEMC10. Du kan blandt andet høre følgende:

 • Forskning i det præshospitale felt ved Rasmus Lyngby
 • Er titrering af ilt til KOL-patienter en bedre præhospital behandling? ved Arne Nielsen
 • Video og symptombaserede skalaer til præhospital visitering af stroke-patienter ved Trine Nielsen
 • Fremskudte visitationsenheder i Kolding og Sygehus Lillebælt ved Gitte Sparke og Thais Roy Petersen

Du kan finde hele programmet til DEMC10 her.

Konferencen arrangeres i et bredt samarbejde mellem Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM), Fagligt Selskab for akutsygepleje (DAENA) og Reddernes Udviklingssekretariat (RUS).

Podcast: Nyt afsnit om forflytninger ude nu

Lyt til podcasten Ligggende sygetransport

Du kan lytte til podcasten Liggende sygetransport, der hvor du plejer at høre podcast eller ved at trykke på dette link.

Hvert afsnit har et tema og tager udgangspunkt i en konkret, oplevet case, som ST-redder Fatih Kasap kommer med. ST-instruktør Camilla Ellegaard og forskellige gæster kommenterer og kommer med faglige input til casen.

Podcasten er produceret af Munck Studios for Reddernes Udviklingssekretariat.

Forflytning

Reddernes i den liggende sygetransport har mange løft og forflytninger i løbet af en arbejdsdag, når patienter skal ind og ud af deres senge og op på båren. I denne episode får du gode råd til, hvad du skal overveje, når du skal flytte en patient fra seng til båre.

I denne episode er Camilla Ellegaard, der er ST-instruktør for Falck i Region Hovedstaden og uddannet forflytningsinstruktør, gæst, mens Fatih Kasap, ST-redder i Falck på Station Tårnby, er din vært.

Du kan lytte til det nye afsnit om forflytning nu. Afsnittet varer cirka 20 minutter.

Du finder afsnittet på blandt andet Spotify og Apple podcast ved at søge “Liggende sygetransport” eller ved at trykke her.

Har du en ide til et emne?

Det var Camilla, der i sin tid fik ideen til podcasten, da Referencegruppe Liggende Sygetransport på et møde diskuterede, hvordan referencegruppen kan arbejde med faglig udvikling.

– Det har været både lærerigt og sjovt at være med til at lave podcasten, og jeg håber, at den vil blive taget godt imod, samt at ST-redderne vil komme med input til emner for kommende afsnit, siger Camilla.

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har en ide til et emne, som vi skal tage op i podcasten. Ligesom vi gerne vil høre, hvad du synes om podcasten. Send os en mail til rus@3f.dk med din ide eller dine kommentarer.

Kom til ergonomi-workshop i Region Syddanmark

Workshop om ergonomi kommer til Odense torsdag den 16. november og til Fredericia torsdag den 30. november. Det er gratis at deltage i workshoppen, men du skal melde dig til hos TR Malene F. Holbek.

Du vil blandt andet få viden om, hvordan du indstiller din bil bedst, hvordan du sidder mest korrekt, og hvordan du bevæger dig mest hensigtsmæssigt. Alt sammen så du undgår unødvendige belastninger, når du har bilen som arbejdsplads.

Workshoppen holdes af ergoterapeut Marie Merrild fra Evivo, der har mange års erfaring med rådgivning om ergonomi. Der vil både være oplæg, praktiske øvelser og tid til spørgsmål. Marie har tidligere afholdt lignende vellykkede og velbesøgte workshops i Region Hovedstaden og Region Midtjylland.

Workshoppen afholdes i samarbejde mellem Reddernes Udviklingssekretariat og Falck og afholdes i forbindelse med et områdemøde. Man kan dog deltage i workshoppen uden deltage i områdemødet. Derfor er dersærskilt tilmelding til workshoppen, som er åben for alle PT- og autohjælpsansatte i det syddanske.

Til dem, der også deltager i områdemødet, vil der være forplejning som vanligt.

Praktisk information

Gå-hjem-møde i Dalum: Torsdag den 16. november kl. 16:30

Sted: Sivlandvænget 2. 5260 Odense

Gå-hjem-møde i Fredericia: Torsdag den 30. november kl. 16:30

Sted: Vejlevej 119. 7000 Fredericia

Pris: Gratis og der vil være noget at spise samt lidt at drikke

Målgruppe: Medarbejderne i den siddende sygetransport og autohjælp

Tilmelding: Send en mail til TR Malene F. Holbek hvor du skriver dit navn og email

Tilmeldingsfrist: Syv dage før workshoppen, det vil sige henholdsvis den 9. november og den 23. november.

Referencegruppe: For store regionale forskelle inden for ST

Referencegruppe Liggende Sygetransport har i lang tid arbejdet for, at der skal indføres nationale standarder for ST i Danmark gennem lovgivning. I dag er der ikke noget lovgivning, der regulerer ST-kørsel. Det sker i stedet for i de regionale udbud, og det er et problem, der medfører for store regionale forskelle ifølge referencegruppen.

Forskellene går fra alt til uddannelse, journalføring, samt hvor meget ilt man må køre med. Referencegruppen har forsøgt at skitsere nogle af de forskelle, der er regionerne i mellem, som de oplever det i deres hverdag. Listen neden for er ikke udtømmende. Skriv gerne til os på rus@3f.dk, hvis du har kommentarer til oplistningen.

Region Hovedstaden

 • Geografi: Kortere afstande, flere ture
 • Journalføring: Skriver i den gamle ambulancejournal, bruger ikke PPJ
 • Uddannelse: Krav om 20 dages AMU-kursus inden man starter med at køre ST
 • Ilt: Må fortsætte iltbehandling som patienten allerede får, så længe det er under fem liter. Over fem liter så skal AMK-lægen kontaktes. Må opstarte ilt ved tale med AMK-læge. Kører med næsebrille.
 • Årlig supervision/genopfriskning: Har en dag om året med kørselspraktik, hvis det vurderes, at man ikke lever op til de faglige standarder, bliver der fulgt op med supervisionsdag
 • HLR: Fire timer hvert andet år
 • Håndbagage: Et styk bagage på maks. ti kilo. Rollator/kørestol eftersendes med taxa.

Region Sjælland 

 • Geografi: Store geografiske afstande, så generelt køres færre, men længere ture
 • Journalføring: Skriver i PPJ ud fra ABC
 • Uddannelse: Krav om 20 dages AMU-kursus inden man starter med at køre ST
 • Projekt: ST+ (starter 1. februar 2024)
 • Ilt: Må køre med iltbrille og maske (over fire liter). Hvis pt kan klare sig selv derhjemme, må der køres med seks liter. Starter ikke iltbehandling op, så bliver der tilkaldt en ambulance
 • Årlig supervision/genopfriskning: Har en genopfriskningsdag om året
 • Håndbagage: Rollator/kørestol eftersendes med taxa

Region Syddanmark 

 • Geografi: Store geografiske afstande, så generelt køres færre, men længere ture
 • Journalføring: Bruger PPJ
 • Uddannelse: Krav om 20 dages AMU-kursus inden man starter med at køre ST
 • Projekt: ST+ Blodtryk, respiration, temperatur. LP15 til overvågning. Kræver at en på bilen er uddannet til det
 • Ilt: Må køre op til seks liter, derudover skal det aftales med AMK-lægen
 • Årlig supervision/genopfriskning: To timer om året med en supervisor
 • Håndbagage: Baggageramme, som man sætter alt på

Region Midtjylland

 • Geografi: Store geografiske afstande, så generelt køres færre, men længere ture
 • Journalføring: Registrerer i PPJ
 • Uddannelse: Krav om 20 dages AMU-kursus inden man starter med at køre ST
 • Projekt: ST-O (kører på prøve i 2023) Kursus på to dage til oplæring i LP-15, overvågning, EKG, blodtryk, puls, sat
 • Ilt: Må give det er ordineret fra læge eller sygeplejerske eller hvis pt har hjemmeilt. Må køre med op til fem liter
 • Årlig supervision/genopfriskning: En årlig temadag med HLR og forskellige temaer/cases
 • HLR: Træning en gang om måneden
 • Håndbagage: Tager rollator/kørestol med i bilen, hvis den er sammenklaplig, samt et styk bagage

Region Nordjylland

 • Geografi: Store geografiske afstande, så generelt køres færre, men længere ture
 • Journalføring: Skriver ikke journal
 • Uddannelse: Krav om 20 dages AMU-kursus inden man starter med at køre ST
 • Ilt: Må max køre med tre liter, som sundhedspersonalet på stedet regulerer
 • Årlig supervision/genopfriskning: En årlig case dag med fx teori og HLR
 • Håndbagage: To styk håndbagage og et styk ganghjælpemiddel.

DEMC10: Se hvordan Uddannelsesfonden dækker dit deltagergebyr

DEMC er den største akutmedicinske event i Danmark og vil igen være en tværfaglig konference, hvor reddere, akutsygeplejersker og akutlæger samles for at dele den nyeste viden indenfor det akutmedicinske område.

Reddernes Uddannelses- og kompetencefond har bevilget en økonomisk pulje til DEMC10, som vil blive fordelt efter først-til-mølle-princippet.

Reddere, ansat på en 3F-overenskomst i Falck, kan derfor få dækket konferencebyret ved at følge nedenstående procedure:

Hvis du ikke er mellem af 3F/CF-fagforening, vil du blive opkrævet et administrationsgebyr på 500,00 kr., som skal indbetales inden din tilmelding er godkendt.

Ansøgningen skal sendes til fondens sekretariatet senest mandag den 28. august 2023 hvorefter du vil modtage svar indenfor 5 hverdage. Hvis du bliver tildelt en plads, er din tilmelding bindende.

For at sikre dig en plads med støtte fra fonden skal du sende en mail til dinfond@falck.dk med dit fulde navn, cpr.nr. e-mail, stilling og ansættelsessted, samt angivelse af hvilke dage du ønsker at deltage.

Hvis du bliver tildelt en plads, vil du modtage en bekræftelse fra sekretariatet, med et link til registrering, hvor du også kan tilmelde/betale for konferencemiddag og booke hotel, såfremt du ønsker dette for egen regning.

Sekretariatet laver en samlet tilmelding til arrangørerne, så du har ikke et personlig udlæg på konferencegebyret.

OBS. Fonden yder ikke tilskud til transport, hotel, konferencemiddag forplejning eller løntab!

Læs mere om DEMC10 her.

Podcast: Nyt afsnit om KOL-patienter og ABCDE-metoden ude nu

Lyt til podcasten Ligggende sygetransport

Du kan lytte til podcasten Liggende sygetransport, der hvor du plejer at høre podcast eller ved at trykke på dette link.

Hvert afsnit har et tema og tager udgangspunkt i en konkret, oplevet case, som ST-redder Fatih Kasap kommer med. ST-instruktør Camilla Ellegaard og forskellige gæster kommenterer og kommer med faglige input til casen.

Podcasten er produceret af Munck Studios for Reddernes Udviklingssekretariat.

KOL-patienter

Redderne i den liggende sygetransport ser ofte patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Panelet kommer kommer panalet med faglige input til, hvad du skal være særlig opmærksom på i forhold til KOL-patienter. Derudover får du en praktisk gennemgang af, hvordan du kan bruge ABCDE-metoden i mødet med KOL-patienter.

I dette afsnit består panelet af Camilla Ellegaard, ST-instruktør for Falck i Region Hovedstaden og Louise Kühn, paramediciner i Falck på Station Tårnby, mens Fatih Kasap, ST-redder i Falck på Station Tårnby, er din vært.

Du kan lytte til det nye afsnit om KOL-patienter nu. Afsnittet varer cirka 20 minutter.

Du finder afsnittet på blandt andet Spotify og Apple podcast ved at søge “Liggende sygetransport” eller ved at trykke her.

Har du en ide til et emne?

Det var Camilla, der i sin tid fik ideen til podcasten, da Referencegruppe Liggende Sygetransport på et møde diskuterede, hvordan referencegruppen kan arbejde med faglig udvikling.

– Det har været både lærerigt og sjovt at være med til at lave podcasten, og jeg håber, at den vil blive taget godt imod, samt at ST-redderne vil komme med input til emner for kommende afsnit, siger Camilla.

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har en ide til et emne, som vi skal tage op i podcasten. Ligesom vi gerne vil høre, hvad du synes om podcasten. Send os en mail til rus@3f.dk med din ide eller dine kommentarer.

RUS møder Moderaterne og Socialdemokratiet

Reddernes Udviklingssekretariat har i løbet af foråret holdt møder med Socialdemokratiets sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen og Moderaternes beredskabsordfører Mike Fonseca. Derudover har vi sammen med ST-redder Jørn Jensen holdt møde med Jeppe Søe fra Moderaterne.

Vi har på alle tre møder drøftet presset på ambulancetjenesten, behovet for et uddannelsesløft i både den liggende og siddende sygetransport, samt ønsket om mere ensartede standarder i sygetransporten.

Brug ambulancepersonalet kompetencer rigtigt

Der er mange forskellige grunde til, at presset på akutberedskaberne i regionerne vokser. Flere ældre, flere patienter med komplekse, kroniske sygdomme, flere opkald til 112 og længere afstand mellem hospitalerne for at nævne nogle få. Dertil kommer, at en række regionale udfordringer, der varierer lokalt. Så der findes ikke en enkelt let løsning, men en af de helt store problemer er, at der visiteres forkert. Alt for ofte bliver der sendt en ambulance, når der bør sendes en liggende sygetransport, en siddende sygetransport eller hvor patienten kan transportere sig selv til hospitalet.

Foto: Flemming Overgaard og Flemming Møller Mortensen

Vores forslag er derfor, at ambulancepersonalets kompetencer skal bruges rigtigt. Det kræver:

 • Bedre forventningsafstemning ved borgerkontakt til sundhedssystemet, samt bedre koordination og styrkede kompetencer i vagtcentralerne
 • Styrkede præhospitale kompetencer og forbedret præhospital visitation så unødvendige indlæggelser undgås
 • Øget brug af liggende sygetransport til de ikke behandlingskrævende ture og i forlængelse heraf skal uddannelsen i den liggende sygetransport styrkes

Behov for en kort erhvervsuddannelse til ST-redder

Presset på ambulancetjenesten og regionernes hjemtagelse af det præhospitale beredskab har gjort, at regionerne er begyndt at få øjnene op for, hvilke kvaliteter ST-tjenesten har, og hvilke kompetencer de har og mangler. Ambulancetjeneste er presset, fordi der mangler ambulancepersonale, og ST-tjenesten overtager derfor nogle af de patienter, som ambulancerne tidligere transporterede. Det er et brud med den hidtidige brug af ST-biler og understreger nødvendigheden af et uddannelsesløft.

Foto: Jeppe Søe og Jørn Jensen

I dag findes der ikke nationale minimumsstandarder for den liggende sygetransport, og der er behov for at sikre en mere ensartet kvalitet og større patientsikkerhed, når alvorligt syge patienter transporteres rundt mellem landets hospitaler. Der er behov for et uddannelsesløft.

En kort erhvervsuddannelse skal sikre bedre patientsikkerhed, bedre arbejdsmiljø og et bedre grundlag til at vurdere patienten og tilkalde hjælp, hvis det er nødvendigt. Patienterne skal sikres den rette behandling fra starten.

Sygetransport skal ses om en integreret del af behandlingen

Der er behov for et samlet blik på befordringsområdet, så kvaliteten og ligheden i tilbuddene øges. Det kræver, at transport til og fra behandling for svækkede patienter med nedsat funktionsevne og handicap ses som en integreret del af deres behandling.

Foto: Mike Fonseca og Flemming Overgaard

Der er behov for en gennemgribende revision af befordringsreglerne, så patienter, der ikke kan transportere sig selv, får samme adgang til sundhedsydelser som andre. Der bør på den baggrund etableres et tydeligt regelsæt, der sikrer transport af svækkede patienter.