Nyt podcastafsnit om konflikthåndtering

Lyt til podcasten Ligggende sygetransport

Du kan lytte til podcasten Liggende sygetransport, der hvor du plejer at høre podcast eller ved at trykke på dette link.

Dette er det andet af to afsnit, der sætter fokus på arbejdsmiljøet for redderne i den liggende sygetransport. I dette afsnit taler panelet om konflikthåndtering, og det gør de med værktøjet dramatrekanten som omdrejningspunkt.

Konflikthåndtering

Dramatrekanten er en model udviklet af den amerikanske psykiater Stephen B. Karpman. Dramatrekanten kan bruges til at kortlægge konfliktfyldte relationer med udgangpsunkt i tre roller: Krænkeren, Offeret og Frelseren.

Panelet diskuterer, hvad de tre roller gør ved os, og kommer med bud på, hvordan man kommer ud af rollerne, hvis man sidder fast i konfliktfyldte arbejdsrelationer.

Panalet består af Jesper Knudsen, der bl.a. er uddannet psykoterapuet, og Camilla Ellegaard, der er ST-instruktør for Falck i Region Hovedstaden, mens Fatih Kasap, der er ST-redder i Falck på Station Tårnby, er din vært.

Lyt til det nye afsnit om konflikthåndtering allerede nu. Afsnittet varer cirka 20 minutter.

Podcasten er produceret af Munck Studios for Reddernes Udviklingssekretariat.

Du finder afsnittet på Spotify og Apple podcast ved at søge “Liggende sygetransport” eller ved at trykke her.

SKRIV TIL OS, HVIS DU HAR EN IDE TIL PODCASTEN

Dette er det foreløbigt sidste afsnit, som vi har optaget af podcasten Liggende Sygetransport. Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har en ide til et emne, som vi skal tage op i podcasten. Vi vil også meget gerne høre, hvad du synes om podcasten. Send os en mail til rus@3f.dk med din ide eller dine kommentarer.

Ny professionsbachelor i paramedicin vækker bekymring

Reddernes Udviklingssekretariat har arbejdet for, at paramedicineruddannelsen skal styrkes.

“Vi har anbefalet, at paramedicineruddannelsen fortsat skal være en overbygning på ambulancebehandleruddannelsen. Derfor er jeg også meget bekymret over, at der nu etableres en paramedicineruddannelse, som ikke kræver, at man først har en ambulancebehandleruddannelse,” siger Flemming Bjørn Overgaard, formand for Reddernes Udviklingssekretariat.

Ændret ansøgerprofil kan føre til praksischok

Det præhospitale område adskiller sig fra det øvrige sundhedsvæsen. Idet indsatsen foregår på skadesstedet, i hjemmet hos den akut syge patient eller på vej i ambulancen. Man er med andre ord alene om den livredende behandling. Ambulancepersonalet får i dag en uddannelse, der ruster dem godt til mødet med virkeligheden, og dermed forbygges praksischok.

Paramedicinerens rolle er både at lede arbejdet på ulykkesstedet og forestå den første behandling i ambulancen. Når uddannelsen i dag er en overbygning på ambulancebehandleruddannelsen, sikres det, at paramedicinere kan løfte begge opgaver.

“Når uddannelsen ændres til en professionsbachelor med mulighed for direkte optag fra gymnasiet. Så er der risiko for, at vi kaster unge mennesker ud i en lang række situationer, som de ikke er parate til. Vi skal passe på ambulancepersonalet ved at ruste dem bedst muligt til de opgaver, som de skal løse. Og det jeg er bange for, at vi ikke gør med en professionsbacheloruddannelse i paramedicin,” siger Flemming Bjørn Overgaard.

I den nye paramedicineruddannelse er der dog lagt op til, at alle ansøgere skal optages via kvote 2, og at der skal være fysiske tests, da det er fysisk krævende at være paramediciner.

Ambulancebehandleruddannelsen må ikke blive en uddannelsesmæssig blindgyde

“I dag har op til 80-90 procent af ambulancebehandlereleverne en studentereksamen. Så hvorfor vælge en ambulancebehandleruddannelse, der tager næsten fire år. Når man kan tage en professionsbachelor i paramedicin på tre år. Og som samtidig placerer paramedicineren over ambulancebehandleren i beslutnings- og kompetencehierarkiet,” siger Flemming Bjørn Overgaard.

“Der er derfor en risiko for, at ambulancebehandleruddannelsen bliver svækket. Men hvad værre er, at den bliver en uddannelsesmæssig blindgyde,” fortsætter Flemming Overgaard.

For Reddernes Udviklingssekretariat er det helt afgørende, at der etableres en meritvej for de nuværende ambulancebehandlere og paramedicinere, hvis der etableres en professionsbacheloruddannelse. Det er der også er lagt op til i den netop godkendte ansøgning om prækvalifikation fra UCN.

“Erfaringerne fra Norge skræmmer mig. Her er man aldrig kommet i gang med meritvejen ind til paramedicineruddannelsen, da der er stor søgning og konkurrence om studiepladserne. Dermed bliver det gymnasieelever og ikke ambulancebehandlere, der uddanner sig til paramedicinere,” siger Flemming Bjørn Overgaard.

“Jeg vil derfor gøre alt, hvad jeg kan for, at der kommer en meritvej til den nye paramedicineruddannelse,” forsætter Flemming Bjørn Overgaard. “Det vil nemlig kun i meget begrænset omfang være muligt for uddannede ambulancebehandlere at tage en treårig uddannelse på SU,” siger Flemming Bjørn Overgaard.

Hvis du vil vide mere

Du kan læse hele ansøgningen om prækvalifikation af professionsbachelor i paramedicin og præhospitalt arbejde, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har godkendt her.

Du kan læse Flemming Bjørn Overgaards debatindlæg om ambulancebehandleruddannelsen i Altinget fra januar 2024 her.

Du kan læse artiklen “Teori og praksis er ikke modsætninger” fra Redderen i april 2024 her.

Podcast: Nyt afsnit om mental sundhed

Lyt til podcasten Ligggende sygetransport

Du kan lytte til podcasten Liggende sygetransport, der hvor du plejer at høre podcast eller ved at trykke på dette link.

Dette er det første af to afsnit, der sætter fokus på arbejdsmiljøet for redderne i den liggende sygetransport.  I dette afsnit taler panelet om mental sundhed, der er særligt fokus på de indre processer og tankemønstre og ikke på ydre vilkår.

Mental sundhed

Hvad kan man selv gøre for at sikre sin mentale sundhed? Som ST-redder kommer man i situationer og bliver udsat for hændelser, der kan påvirke ens mentale sundhed. Derfor har podcasten Liggende Sygetransport besøg af specialisten Jesper Knudsen, der er kognitiv psykoterapeut og har stor erfaring med at håndtere stressede og pressede situationer. Panelet består derudover af Camilla Ellegaard, der er ST-instruktør for Falck i Region Hovedstaden, mens Fatih Kasap, der er ST-redder i Falck på Station Tårnby, er din vært.

Du kan læse et længere interview med Jesper Knudsen på vores hjemmeside, hvis du vil vide mere om hans tilgang til, hvad du selv kan gøre for at forbedre din mental sundhed. Du finder interviewet her.

Lyt til det nye afsnit om mental sundhed allerede nu. Afsnittet varer cirka 20 minutter.

Podcasten er produceret af Munck Studios for Reddernes Udviklingssekretariat.

Du finder afsnittet på Spotify og Apple podcast ved at søge “Liggende sygetransport” eller ved at trykke her.

Skriv til os, hvis du har en ide til podcasten

Kontakt os, hvis du har en ide til et emne, som vi skal tage op i podcasten. Vi vil også meget gerne høre, hvad du synes om podcasten. Send os en mail til rus@3f.dk med din ide eller dine kommentarer.

Podcast: Nyt afsnit om den svære samtale

Lyt til podcasten Ligggende sygetransport

Du kan lytte til podcasten Liggende sygetransport, der hvor du plejer at høre podcast eller ved at trykke på dette link.

Hvert afsnit har et tema og tager udgangspunkt i en konkret, oplevet case, som ST-redder Fatih Kasap kommer med. ST-instruktør Camilla Ellegaard og forskellige gæster kommenterer og kommer med faglige input til casen.

Podcasten er produceret af Munck Studios for Reddernes Udviklingssekretariat.

Den svære samtale

Panelet tager denne gang fat på den svære samtale og kommer med en række faglige input og gode råd til, hvad du skal være særlig opmærksom på, når du kører med døende patienter. Nogle af de vigtigste opmærksomhedspunkter i forhold til den svære samtale er ifølge panelet:

 • Aktiv lytning: Du skal være nærværende, åben og imødekommende
 • Empati: Du skal have medfølelse og skal kunne sætte dig i andres sted
 • Kropssprog: Du kommunikere både med tale og med dit kropssprog
 • Spørgeteknik: Du skal tænke over om du bruger åbne, lukkede eller ledende spørgsmål

Panelet består af Camilla Ellegaard, ST-instruktør for Falck i Region Hovedstaden og Louise Kühn, paramediciner i Falck på Station Tårnby, mens Fatih Kasap, ST-redder i Falck på Station Tårnby, er din vært.

Lyt til det nye afsnit om den svære samtale allerede nu. Afsnittet varer cirka 15 minutter.

Du finder afsnittet på Spotify og Apple podcast ved at søge “Liggende sygetransport” eller ved at trykke her.

Skriv til os, hvis du har en ide til podcasten

Det er Camilla, der fik ideen til podcasten, da Referencegruppe Liggende Sygetransport på et møde diskuterede, hvordan referencegruppen kan arbejde med faglig udvikling.

– Det har været både lærerigt og sjovt at være med til at lave podcasten, og jeg håber, at den vil blive taget godt imod, samt at ST-redderne vil komme med input til emner for kommende afsnit, siger Camilla.

Kontakt os, hvis du har en ide til et emne, som vi skal tage op i podcasten. Vi vil også meget gerne høre, hvad du synes om podcasten. Send os en mail til rus@3f.dk med din ide eller dine kommentarer.

Kom til ergonomi-workshop i Næstved den 29. april (aflyst)

Workshop om ergonomi kommer til Næstved mandag den 29. april 2024 kl. 16:30. Det er gratis at deltage i workshoppen, men du skal melde dig til hos Tommy Johansen.

Du vil blandt andet få viden om, hvordan du indstiller din bil bedst, hvordan du sidder mest korrekt, og hvordan du bevæger dig mest hensigtsmæssigt. Alt sammen så du undgår unødvendige belastninger, når du har bilen som arbejdsplads.

Workshoppen holdes af ergoterapeut Marie Merrild fra Evivo, der har mange års erfaring med rådgivning om ergonomi. Der vil både være oplæg, praktiske øvelser og tid til spørgsmål. Marie har tidligere afholdt lignende vellykkede og velbesøgte workshops i Region Hovedstaden, Region Midtjylland og Region Syddanmark.

Workshoppen afholdes i samarbejde mellem Reddernes Udviklingssekretariat og Falck, og der vil være lidt at spise efter workshoppen. Workshoppen er åben for alle PT- og autohjælpsansatte i det sydsjællandske.

PRAKTISK INFORMATION

Tidspunkt: Mandag den 29. april 2024 kl. 16:30

Sted: Holsted Park 1, 4700 Næstved

Pris: Gratis og der vil være noget at spise samt lidt at drikke

Målgruppe: Medarbejderne i den siddende sygetransport og autohjælp

Tilmelding: Send en mail til Tommy Johansen, hvor du skriver dit navn og email

Tilmeldingsfrist: Mandag den 22. april 2024.

Kom til ergonomi-workshop i Aalborg den 4. april

Workshop om ergonomi kommer til Aalborg torsdag den 4. april 2024 kl. 16:30. Det er gratis at deltage i workshoppen, men du skal melde dig til hos AMR Rasmus Heuck.

Du vil blandt andet få viden om, hvordan du indstiller din bil bedst, hvordan du sidder mest korrekt, og hvordan du bevæger dig mest hensigtsmæssigt. Alt sammen så du undgår unødvendige belastninger, når du har bilen som arbejdsplads.

Workshoppen holdes af ergoterapeut Marie Merrild fra Evivo, der har mange års erfaring med rådgivning om ergonomi. Der vil både være oplæg, praktiske øvelser og tid til spørgsmål. Marie har tidligere afholdt lignende vellykkede og velbesøgte workshops i Region Hovedstaden, Region Midtjylland og Region Syddanmark.

Workshoppen afholdes i samarbejde mellem Reddernes Udviklingssekretariat og Falck, og der vil være lidt at spise efter workshoppen. Workshoppen er åben for alle PT- og autohjælpsansatte i det nordjyske.

PRAKTISK INFORMATION

Tidspunkt: Torsdag den 4. april 2024 kl. 16:30

Sted: Håndværkervej 27, 9000 Aalborg

Pris: Gratis og der vil være noget at spise samt lidt at drikke

Målgruppe: Medarbejderne i den siddende sygetransport og autohjælp

Tilmelding: Send en mail til AMR Rasmus Heuck, hvor du skriver dit navn og email

Tilmeldingsfrist: Onsdag den 27. marts 2024.

Første behandling: Ambulancepersonalets adgang til sundhedsdata

Der var bred opbakning til intentionen bag beslutningensforslaget blandt alle Folketingets partier, da beslutningsforslag 55 i dag blev første behandlet i Folketinget. Forslaget blev dog ikke vedtaget, da der bl.a. ikke var fremsat et forslag til finansiering af beslutningsforslaget.

Alle Folketingets partier tilkendegav på talerstolen, at de bakker op om at give ambulancepersonalet adgang til relevant sundhedsdata, således lød det blandt andet fra talerstolen, at det er det faglige og patientsikkerhedsmæssige rigtige at gøre.

Der bliver nu forhåbentlig igangsat et arbejde i Sundhedsudvalget, hvor en udredning af området kan vise, hvilke udgifter der er forbundet med at give ambulancepersonalet adgang til FMK og CAVE. I første omgang bliver det nok lettere at give ambulancepersonalet adgang til FMK end til CAVE, da allergiregisteret endnu ikke er fuldt udviklet eller udbredt i alle fem regioner.

Du kan læse beslutningsforslaget i sin helhed her.

Hvad er et beslutningsforslag?

Beslutningsforslag er en kort tekst, der forklarer den handling eller det initiativ, som de folketingsmedlemmer, der har fremsat forslaget, gerne vil pålægge regeringen.

Vedtagne beslutningsforslag kan f.eks. pålægge regeringen at fremsætte et lovforslag om et bestemt emne eller at undersøge en sag nærmere. Folketinget kan på den måde tage initiativ til ny lovgivning.

Både regeringen og folketingsmedlemmerne kan fremsætte beslutningsforslag. Oppositionen fremsætter flest. Der er dog ikke tradition for, at regeringen stemmer for beslutningsforslag fra oppositionen, men regeringen kan efterfølgende fremsætte et lignende eller tilpasset forslag, hvis de bakker op om beslutningsforslaget.

Du kan læse mere om forskellen på lovforslag og beslutningeforslag her.

Podcast: Nyt afsnit om begrænset behandling

Lyt til podcasten Ligggende sygetransport

Du kan lytte til podcasten Liggende sygetransport, der hvor du plejer at høre podcast eller ved at trykke på dette link.

Hvert afsnit har et tema og tager udgangspunkt i en konkret, oplevet case, som ST-redder Fatih Kasap kommer med. ST-instruktør Camilla Ellegaard og forskellige gæster kommenterer og kommer med faglige input til casen.

Podcasten er produceret af Munck Studios for Reddernes Udviklingssekretariat.

Begrænset behandling

Hvad er begrænset behandling? Som redder i den liggende sygetransport kan du komme ud for, at der står “minus genoplivning” eller “- HLR”, når du skal køre en terminal syg patient fra hospitalet og hjem. Hvad skal du overveje i den forbindelse?

Panelet tager denne gang fat på et svært emne og kommer med en række faglige input og gode råd til, hvad du skal være særlig opmærksom på. Nogle af de vigtigste opmærksomhedspunkter i forhold til begrænset behandling er ifølge panelet:

 • Er du i tvivl, så er du ikke tvivl, så skal du ringe op til vagtcentralen igen
 • Lav altid en plan med din makker
 • Vær opmærksom på at begrænset behandling bliver kaldt flere forskellige ting
 • Gør det værdigt for patienten

Panelet består af Camilla Ellegaard, ST-instruktør for Falck i Region Hovedstaden og Louise Kühn, paramediciner i Falck på Station Tårnby, mens Fatih Kasap, ST-redder i Falck på Station Tårnby, er din vært.

Lyt til det nye afsnit om begrænset behandling allerede nu. Afsnittet varer cirka 20 minutter.

Du finder afsnittet på Spotify og Apple podcast ved at søge “Liggende sygetransport” eller ved at trykke her.

Skriv til os, hvis du har en ide til podcasten

Det er Camilla, der fik ideen til podcasten, da Referencegruppe Liggende Sygetransport på et møde diskuterede, hvordan referencegruppen kan arbejde med faglig udvikling.

– Det har været både lærerigt og sjovt at være med til at lave podcasten, og jeg håber, at den vil blive taget godt imod, samt at ST-redderne vil komme med input til emner for kommende afsnit, siger Camilla.

Kontakt os, hvis du har en ide til et emne, som vi skal tage op i podcasten. Vi vil også meget gerne høre, hvad du synes om podcasten. Send os en mail til rus@3f.dk med din ide eller dine kommentarer.

Podcast: Nyt afsnit om bariatriske patienter

Lyt til podcasten Ligggende sygetransport

Du kan lytte til podcasten Liggende sygetransport, der hvor du plejer at høre podcast eller ved at trykke på dette link.

Hvert afsnit har et tema og tager udgangspunkt i en konkret, oplevet case, som ST-redder Fatih Kasap kommer med. ST-instruktør Camilla Ellegaard og forskellige gæster kommenterer og kommer med faglige input til casen.

Podcasten er produceret af Munck Studios for Reddernes Udviklingssekretariat.

bariatriske patienter

Redderne i den liggende sygetransport kører ofte med bariatriske patienter (BMI over 35). Med udgangspunkt i en case kommer panalet med faglige input til, hvad du skal være særlig opmærksom på, og du får bl.a. gode råd til, hvad du skal overveje, når du skal flytte en bariatrisk patient fra seng til båre.

I denne episode er Camilla Ellegaard, der er ST-instruktør for Falck i Region Hovedstaden og uddannet forflytningsinstruktør, gæst, mens Fatih Kasap, ST-redder i Falck på Station Tårnby, er din vært.

Du kan lytte til det nye afsnit om bariatriske patienter nu. Afsnittet varer cirka 20 minutter.

Du finder afsnittet på blandt andet Spotify og Apple podcast ved at søge “Liggende sygetransport” eller ved at trykke her.

Kontakt os, hvis du har en ide til podcasten

Det er Camilla, der fik ideen til podcasten, da Referencegruppe Liggende Sygetransport på et møde diskuterede, hvordan referencegruppen kan arbejde med faglig udvikling.

– Det har været både lærerigt og sjovt at være med til at lave podcasten, og jeg håber, at den vil blive taget godt imod, samt at ST-redderne vil komme med input til emner for kommende afsnit, siger Camilla.

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har en ide til et emne, som vi skal tage op i podcasten. Ligesom vi gerne vil høre, hvad du synes om podcasten. Send os en mail til rus@3f.dk med din ide eller dine kommentarer.

Nu kan du få dækket dit autorisationsgebyr

Autorisationsloven bestemmer at alle, der arbejder som ambulancebehandlere og paramedicinere i Danmark, skal være autoriseret og registreret for at bestride sit virke fra den 30. juni 2024.

Hvad gælder for dig?

 • Er du ambulancebehandler eller paramediciner uddannet før 1. juli 2019, skal du være autoriseret (ambulancebehandler) og registreret (paramediciner) for at kunne bestride dit virke. Betaling for autorisation og registrering støttes.
 • Er du nyuddannet ambulancebehandler (uddannet efter den 1. juli 2019), skal du søge autorisation direkte efter fuldført uddannelse for at kunne bestride dit virke som ambulancebehandler. Betaling for autorisation støttes.
 • Er du nyuddannet paramediciner (uddannet efter den 1. juli 2019), skal du søge registrering direkte efter fuldført uddannelse for at kunne bestride dit virke som paramediciner. Betaling for registrering støttes.
 • Assistenter skal ikke have en autorisation. Frem til 1. januar 2029 vil den ene af de to ambulancebehandlere i ambulancen kunne erstattes af en ambulanceassistent.

Har du tidligere fået økonomisk støtte?

3F har gennem en årrække ydet økonomisk støtte til autorisation og registrering til meritelever og paramedicinere, når særlige kriterier var opfyldt. Har du tidligere modtaget økonomisk støtte fra 3F eller andre, vil det ikke være muligt at modtage økonomisk støtte igen.

Du vil, ved ansøgning om økonomisk støtte, skulle underskrive en tro- og loveerklæring på, at du ikke tidligere har fået udbetalt støtte til autorisation eller registrering.

Hvilket beløb støttes?

Den økonomiske støtte til autorisation udgør op til 1.040,00 kr. Dog maksimalt den reelle udgift.

Hvis du er uddannet paramediciner, vil du, udover økonomisk støtte til autorisation, få dækket dine udgifter til registrering. Den økonomiske støtte til registrering udgør pt. 1.033,00 kr. Dog maksimalt den reelle udgift.

Uddannelses- og Kompetencefonden dækker det beløb, som autorisation og registrering koster i dag. Det betyder, at du måske ikke får dækket hele udgiften til autorisation og registrering, hvis udgiften har ændret sig. Skulle udgiften til autorisation eller registrering falde, vil det være den faktiske udgift, der dækkes.

Der kan ansøges om økonomisk støtte til autorisation og registrering frem til den 1. juli 2024. Der er nu tale om en kendt udgift, når man kommer ind i faget, og derfor er det ikke en permanent ordning.

Hvordan opnår du økonomisk støtte?

Send en ansøgning til Uddannelses- og Kompetencefonden via dinfond.dk senest den 1. juli 2024. Der er oprettet en særskilt formular til ansøgning om økonomisk støtte til autorisation.

Ansøgning om autorisation følger den normale procedure i fonden, hvilket betyder, at hvis du ikke er mellem af 3F/CF-fagforening, vil du blive opkrævet et administrationsgebyr på 500,00 kr., som skal indbetales, inden støtten kan udbetales.

Der skal vedhæftes følgende med ansøgningen:

 • Kvittering for udgift til autorisation/registrering
 • Tro- og loveerklæring på, at du ikke tidligere har modtaget økonomisk støtte til autorisation/registrering.
 • Bankoplysninger (reg.nr. og kontonummer til brug for indbetaling).

Søg autorisation og/eller registrering nu

Det er dit ansvar, at du har din autorisation og registrering på skæringsdatoen den 30. juni 2024. Hvis du ikke allerede har den på plads, opfordrer vi dig til at søge Styrelsen for Patientsikkerhed om autorisation/registrering nu.

Der er lige nu op til tre måneders sagsbehandlingstid, og sagsbehandlingstiden kan risikere at blive længere frem mod 30. juni 2024, da der skal behandles mange ansøgninger. Søg derfor i god tid.

Relevante links