Som assistanceredder skal du hvert femte år gennemføre efteruddannelse og ajourføring for fortsat at kunne køre autohjælp. Dem kan du læse om her. Efteruddannelseskravene er EU-bestemte (og arbjedsgiverbetalte i Falck).

EU-Efteruddannelse for godschauffører (2 dage)

Uddannelsen giver viden deltagerne viden om færdselsregler, arbejdstid-, køre- og hviletidsregler, trafiksikkerhed, defensiv og energirigtig kørsel, uheldsforebyggelse, samt førstehjælp ved hjertestop.

Ajourføring for autohjælpschauffører (2 dage)

Den lovpligtige efteruddannelse giver deltagerne viden om nyeste regler, retningslinjer og standarder, udføre arbejdet som autohjælpschauffør jf. bestemmelser om lovpligtig efteruddannelse for erhvervschauffører.

Vejen som arbejdsplads, autohjælp (1 dag)

Efteruddannelsen giver deltagerne kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning i forbindelse med arbejde på havarerede køretøjer på motorvej og motortrafikvej, som f.eks. sikkerhed, lovgivning og vejregler. 

Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj (10 dage)

Uddannelsen giver deltagerne forudsætninger for at kunne udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver som chauffør, der udfører erhvervsmæssig persontransport i regi af taxikørsel i overensstemmelse med taxilovgivningens bestemmelser, kørsel for offentlig myndighed, samt limousinekørsel.

Udover den lovpligtige efteruddannelse har du også en række andre muligheder for efteruddannelse inden for autohjælp.