Som autohjælpsredder skal du hvert femte år gennemføre efteruddannelse og ajourføring for fortsat at kunne køre autohjælp. Dem kan du læse om her. Efteruddannelseskravene er EU-bestemte (og arbjedsgiverbetalte i Falck).

EU-Efteruddannelse for godschauffører (2 dage)

Uddannelsen giver viden deltagerne viden om færdselsregler, arbejdstid-, køre- og hviletidsregler, trafiksikkerhed, defensiv og energirigtig kørsel, uheldsforebyggelse, samt førstehjælp ved hjertestop.

Ajourføring for autohjælpschauffører (2 dage)

Den lovpligtige efteruddannelse giver deltagerne viden om nyeste regler, retningslinjer og standarder, udføre arbejdet som autohjælpschauffør jf. bestemmelser om lovpligtig efteruddannelse for erhvervschauffører.

Vejen som arbejdsplads, autohjælp (1 dag)

Efteruddannelsen giver deltagerne kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning i forbindelse med arbejde på havarerede køretøjer på motorvej og motortrafikvej, som f.eks. sikkerhed, lovgivning og vejregler. 

Udover den lovpligtige efteruddannelse har du også en række andre muligheder for efteruddannelse inden for autohjælp.