Reddernes Udviklingssekretariat har længe kæmpet for, at ambulancebehandlere og paramedicinere kan få autorisation som sundhedspersoner. Autorisationsordningen blev vedtaget i 2018 og trådte i kraft 1. juli 2019.

Du kan søge om at blive autoriseret ambulancebehandler eller ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner) på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside. Du finder linket i bunden af hjemmesiden. Du kan søge autorisation både med en dansk uddannelse og med en udenlandsk uddannelse, som er anerkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hvad er en autorisation?

  • En autorisation er et bevis på, at man har ret til at virke som sundhedsperson. Autorisationen kan udstedes, når man har gennemført en sundhedsfaglig uddannelse.
  • Autorisationen giver både ansvar, rettigheder og pligter i udførelsen af arbejdet som ambulancebehandler.
  • Autorisationen giver også en titelbeskyttelse, da man fremadrettet kun kan kalde sig ambulancebehandler, hvis man har en autorisation som ambulancebehandler. På samme måde kan ikke kalde sig ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner) uden tilladelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Overgangsordning

I forbindelse med indførelsen af autorisationen er der etableret en overgangsordning fra den 1. juli 2019 til den 30. juni 2024. Det betyder, at man kan arbejde som ambulancebehandler eller paramediciner uden autorisation i denne periode.
Alle, der pr den 1. juli 2019 arbejder som ambulancebehandler eller paramediciner, er omfattet af overgangsordningen, uanset om man er ansat på fuldtid, deltid eller er timelønnet. Ansatte, der for eksempel er på barselsorlov pr den 1. juli 2019 er også omfattet af overgangsordningen.
Man er derimod ikke omfattet af ordningen, hvis man pr den 1. juli 2019 arbejder helt ude af faget – for eksempel hvis man arbejder som sygeplejerske. Bliver du uddannet som ambulancebehandler eller paramediciner i overgangsperioden, er du ikke omfattet af overgangsordningen, og du skal derfor søge autorisation for at kunne kalde dig ambulancebehandler eller paramediciner.

Uddannet før 1. juli 2019

Er du uddannet paramediciner eller ambulancebehandler før den 1. juli 2019, skal du søge om autorisation inden den 30. juni 2024. I forbindelse med ansøgningen, skal du fremsende følgende fysiske dokumenter:

Læs mere om paramedicineruddannelsen her.