Referencegruppen for siddende sygetransport har til formål at bidrage til den faglige udvikling på området. Vi arbejder således for, at redderne har værktøjerne og kompetencerne til at levere en kvalitet, der matcher det sundhedssystem, der omkranser patientbefordringen – både nu og i fremtiden.

Med referencegruppen har Reddernes Udviklingssekretariat et naturligt sted at henvende sig om spørgsmål inden for patientbefordring, og referencegruppens funktion er derfor også at være rådgivende vedrørende relevante tematikker.

Referencegruppen består af aktive reddere samt en konsulent fra RUS, der fungerer som mødeleder. Referencegruppen refererer til formanden og bestyrelsen for RUS.

Medlemmer af Referencegruppe Siddende Sygetransport

Bent

Sygetransportredder, Ebeltoft, Region Midtjylland

Bente

Sygetransportredder, Hvidovre, Region Hovedstaden

Helle

Sygetransportredder, Ballerup, Region Hovedstaden

Malene

Sygetransportredder, Vejle, Region Syddanmark

Ole

Sygetransportredder, Horsens, Region Midtjylland

Søren

Sygetransportredder, Aalborg, Region Nordjylland

Thomas

Sygetransportredder, Hvidovre, Region Hovedstaden