Ambulancebehandleruddannelsen varer 4 år og 7 måneder og består af et grundforløb på en erhvervsskole samt et hovedforløb bestående af vekslende skole- og praktikperioder. For at blive optaget på grundforløbet kræver det, at du har bestået 9.- eller 10. klasse eller noget tilsvarende, samt at du som minimum har en gennemsnitskarakter på 2 i fagene dansk og matematik.

Du skal have bestået uddannelsens grundforløb, før du kan starte på hovedforløbet. Derudover skal du have en uddannelsesaftale med et praktiksted, inden du kan starte på hovedforløbet, og du skal inden uddannelsesstart have haft kørekort til bil i minimum et år.

Uddannelsens opbygning

Den teoretiske undervisning på hovedforløbet tilbydes to steder i landet: På Erhvervsskolen Nordsjælland i Hillerød og på Rybners i Esbjerg. Ambulancebehandleruddannelsen veksler mellem i alt otte skoleforløb på undervisningsstederne og otte praktikforløb på hospital og i ambulance. På uddannelsen vil du blive undervist i blandt andet fysiologi, førstehjælp og sygdomslære. Du vil lære at betjene ambulancens udstyr og at transportere syge og tilskadekomne til hospitalet både hurtigt og sikkert. Under uddannelsen vil du modtage elevløn. Du kan se ambulancebehandler.nu’s folder om uddannelsens opbygning her.

Arbejdet som ambulancebehandler er krævende både fysisk og mentalt, og operatørerne kræver blandt andet, at man består en fysisk prøve, inden man kan blive optaget. Læs om Falcks fysiske prøve her.

Er du under uddannelse til ambulancebehandler pr den 1. juli 2019, skal du efter endt uddannelse søge om autorisation for at kunne arbejde som ambulancebehandler. Se mere under afsnittet autorisation