Referencegruppen for brandområdet har til formål at bidrage til den faglige udvikling på brand og redningsområdet.

Referencegruppens medlemmer bidrager aktivt til de udviklingsprojekter, den sætter i søen i samarbejde med sekretariatet.

Med referencegruppen har Reddernes Udviklingssekretariat desuden et naturligt sted at henvende sig om spørgsmål inden for brand og redning og referencegruppens funktion er derfor også at være rådgivende vedrørende relevante tematikker.

Referencegruppen består af aktive brandfolk og en konsulent fra RUS, der fungerer som mødeleder. Referencegruppen refererer til formanden og bestyrelsen for RUS.

Medlemmer af Referencegruppe Brand

Allan

FTR Brand, Gladsaxe, Region Hovedstaden

Jan

Fuldtidsbrandmand, Lellinge, Region Sjælland

Jack

Fuldtidsbrandmand, Randers, Region Midtjylland

Jakob

Fuldtidsbrandmand, Esbjerg, Region Syddanmark

Johnny

Fuldtidsbrandmand, Gentofte, Region Hovedstaden

Keld

Deltidsbrandmand, Region Midtjylland

Torkild

Deltidsbrandmand, Region Nordjylland