Som sygetransport-redder vil du ofte komme ud for at møde svært syge ikke-behandlingskrævende patienter. Forflytningsteknikker, vejledninger og lignende bliver hele tiden opdateret, og det er vigtigt at være ajour, så man kan passe bedst muligt på sin egen krop og sit eget sind og sikre patienten den mest komfortable kørsel til og fra hospital eller behandlingssted.

Hvordan bliver jeg redder i den liggende sygetransport?

Der er intet formelt uddannelseskrav, før du starter som redder i den liggende sygetransport. En del af redderne i den liggende sygetransport har dog en faglig baggrund inden for ambulancekørsel. Mange arbejdsgivere vil stille krav om, at en nystartet sygetransport-redder enten inden eller inden for en periode gennemfører AMU-kurset ”Ikke-behandlingskrævende liggende patientbefordring”. Kurset varer tyve dage. Du skal have et kørekort for at blive ansat som redder i den liggende sygetransport.

Ikke-behandlingskrævende liggende patientbefordring (20 dage)

På kurset bliver du undervist i sygdomslære inden for både fysiske og psykiske sygdomme og i forbindelse med handicap og aldring. Du lærer korrekt forflytningsteknik, der er skånsom over for både patient og personale. Derudover lærer du at udføre en hensigtsmæssig og skånsom kørsel, så den transporterede borger eller patient oplever mindst muligt ubehag under kørslen.

Kompetencefonden

  • Alle Falck-medarbejdere, der er ansat på 3F- eller CF overenskomst, har mulighed for  at søge økonomisk støtte til kursus eller uddannelse via kompetencefonden.
  • Ansøgere, der ikke er medlem af 3F eller CF, vil blive opkrævet et administrationsgebyr, som dækker de udgifter, der er i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.
  • Alle AMU-kurser inden for transportsektorens område er forhåndsgodkendte, så hvis du ansøger om disse, vil det udløse bevilling fra kompetencefonden.
  • Kurser, der ikke er forhåndsgodkendte, vil blive vurderet fra ansøgning til ansøgning.
  • Du kan udfylde et elektronisk ansøgningsskema, som du finder på dinfond.dk.
  • Læs mere på siden kompetencefond.

Muligheder for efteruddannelse

Som redder i den liggende sygetransport har du mulighed for at tilmelde dig en række arbejdsmarkedsuddannelser (AMU). På arbejdsmarkedsuddannelserne kan du dygtiggøre dig inden for sygdomslære, hygiejne og forflytningsteknik. Du kan se de nuværende udbudte kurser målrettet reddere i den liggende sygetransport herunder. I bunden af siden finder du links til hjemmesider, hvor du kan orientere dig bredere i relevante AMU-kurser.

Specielle forflytninger i det præhospitale miljø (3 dage)

På kurset lærer du at anvende korrekte forflytningsteknikker på patienter, der er svært overvægtige. Du lærer at kommunikere hensigtsmæssigt med patienten under forflytning og at håndtere de korrekte hjælpemidler.

Nødbehandleruddannelse

På nødbehandleruddannelsen får du viden om patienter, sygdomme, traumer og behandlingsudstyr. Du bliver også undervist i M-ABCDE-metoden og i avanceret genoplivning. Inden uddannelsen vil du modtage en del læsemateriale, som det forventes, at du har orienteret dig i, før du starter på uddannelsen. Uddannelsen er forhåndsgodkendt hos Falcks kompetencefond.