Som sygetransport-redder vil du ofte komme ud for at møde svært syge ikke-behandlingskrævende patienter. Forflytningsteknikker, vejledninger og lignende bliver hele tiden opdateret, og det er vigtigt at være ajour, så man kan passe bedst muligt på sin egen krop og sit eget sind og sikre patienten den mest komfortable kørsel til og fra hospital eller behandlingssted.

Der findes en række arbejdsmarkedskurser (AMU), der vil styrke dine faglige kompetencer og opdatere din viden på blandt andet forflytningsteknik og kørselsdynamik samt give dig teoretisk viden om forskellige former for sygdomme og handicap. Transporterhvervets uddannelser (TUR) har samlet en liste over relevante arbejdsmarkedskurser målrettet reddere. Du finder linket i bunden af denne side.

Alle Falck-medarbejdere, der er ansat på 3F- eller CF overenskomst, har mulighed for igennem uddannelses-/kompetencefonden at søge økonomisk støtte til kursus eller uddannelse. Læs mere på siden Kompetencefond