Holdleder

Uddannelsen til holdleder i redningsberedskabet sætter dig i stand til at håndtere og overskue komplekse hændelser, hvor mennesker kan være i livsfare. Du lærer, hvordan du fungerer som en kompetent leder med ansvaret for dine kollegaers sikkerhed. Du lærer også at samarbejde med andre ledere og aktører i det danske beredskab.

Gennemfører du uddannelsen, giver det dig mulighed for yderligere uddannelse i redningsberedskabet. Blandt andet giver uddannelsen som holdleder afgang til uddannelsen i indsatsledelse.

Indsatsleder

Redningsberedskabets indsatsleder har ansvaret for den tekniske indsats på et skadessted i et indsatsområde. Redningsberedskabets indsatsleder samarbejder blandt andet med redningsberedskabets indsatsleder og sundhedsberedskabets indsatsleder om, at forløbet og indsatsen i området forløber så effektivt og gnidningsfrit som muligt.

Udover ovenstående muligheder som hold- og indsatsleder, er der også andre muligheder for at specialisere sig yderligere indenfor brand- og redning.

Brandslukningsteknik- og taktik (3 dage)

Deltagerne udvikler kompetencer, der sætter dem i stand til at kombinere anvendelse af flere forskellige brandslukningsværktøjer samtidigt, herunder skæreslukker, overtryksventilator, Ultra High Pressure Systems (UHPS), tågesøm og termisk kamera samt en række mere traditionelle værktøjer.

Brandforløb og Overtænding (3 dage)

Som instruktør er du leder af arbejdet under brugen af overtændingscontainer, hvorfor du også skal have gode samarbejds- og lederevner samt kunne bevare ro og overblik under et fysisk krævende arbejde, samtidig med du skal kunne forklare de forskellige processer der sker under et brandforløb og en overtænding.

Som udgangspunkt ydes der ikke støtte fra kompetencefonden til Beredskabsstyrelsens kurser, da det er det enkelte beredskab, der sender folk på kurserne, og derfor betaler for deltagelse.

Læs også om hvilke AMU-kurser der er relevante for dig, der arbejder som fuldtidsbrandmand.