Brandfolkene er ofte de første, der er fremme på ulykkessteder. De redder tilskadekomne ud af huse og biler, slukker brande og meget mere. Brandfolk skal kunne agere på en hensigtsmæssig måde overfor tilskadekomne, pårørende og andre i kritiske situationer.

Det danske redningsberedskab spiller en vigtig rolle for vores alles tryghed. Brandfolk udsætter ofte sig selv for fare, når de skal redde folk ud af brændende bygninger, og de skal håndtere de følelser, der følger med de svære opgaver. Derfor skylder vi, at vores brandfolk får den rette uddannelse og det rette udstyr, så de kan skabe tryghed for borgerne uden at sætte deres eget helbred unødigt på spil.

RUS arbejder for:

En ændring af udrykningsbekendtgørelsen
Udrykningskørsel stiller store krav til føreren af brand- og redningskøretøjer. Både på ambulancebehandleruddannelsen og på politiskolen bliver eleverne undervist i udrykningskørsel. For brand- og assistancetjenesten er det op til de enkelte operatører og beredskaber, hvorvidt de ønsker at uddanne deres medarbejder i udrykningskørsel. Reddernes Udviklingssekretariat arbejder på en ændring af udrykningsbekendtgørelse, så alle førere af udrykningskøretøjer får et brugbart udrykningskursus i et køretøj af den rette tyngde.

Uddannelse med større fokus på psykisk belastning
Arbejdet som brandmand stiller store krav til personalets fysiske og psykiske styrke. Brandmandsuddannelsen har dog kun fokus på den fysiske del, hvor man blandt andet uddannes i brandslukning, frigøring og røgdykning. Reddernes Udviklingssekretariat mener, at der bør afsættes midler til, at brandmandsuddannelsen i fremtiden kommer til at indeholde undervisning i mental parathed, psykologi og krisehåndtering, så brandfolkene bliver klædt bedre på til at håndtere de svære situationer og oplevelser, de oplever.

Udstyr til at forebygge kræft
Der er de senere år kommet langt mere fokus på de stoffer, brandfolk udsættes for i forbindelse med slukning af brande. Det har haft den positive indvirkning, at der bliver produceret bedre og mere avanceret beskyttelsesudstyr, som kan bruges til at passe på vores brandfolks helbred. I de nuværende udbudskontrakter er der dog meget lidt fokus på investeringer i godt beskyttelsesudstyr og korrekt uddannelse i håndtering af forurenet udstyr. Reddernes Udviklingssekretariat mener, at forebyggelsestiltag skal skrives ind som krav i kommende udbudsbetingelser og efterfølgende kontrakter.