Brandmandsuddannelsen består af en grunduddannelse og en funktionsuddannelse. Grunduddannelsen – også kaldet indsatsuddannelsen – varer sammenlagt 74 timer. Inden du starter på grunduddannelsen, skal du have fuldført er 12-timers førstehjælpskursus. Timerne vil typisk være fordelt hen over hverdagsaftener eller weekender, da der tages hensyn til folks arbejdssituation. Efter grunduddannelsen følger funktionsuddannelsen, som varer 148 timer. Her lærer du blandt andet røgdykning, eftersøgning, frigørelse fra biler og de andre ting, du skal kunne som brandmand. Undervisningen til typisk gennemføres over 4 hverdagsuger eller 8 weekender.

Efter endt uddannelse skal du deltage i 12 årlige øvelser af to timers varighed. Det er din lokale brandstation, der skal sørge for at afholde øvelserne. Som uddannet brandmand kan du blandt andet videreuddanne dig til holdleder eller indsatsleder.

Arbejdet som brandmand er hårdt både fysisk og psykisk. Det er derfor vigtigt, at du ikke lider af f.eks. klaustrofobi eller højdeskræk. Det er også vigtigt, at man som brandmand er i god fysisk form. Derfor er der flere steder fysiske krav, som skal opfyldes, før man kan blive brandmand.

Ansættelse

Størstedelen af landets brandmænd er deltidsbrandmænd. Faktisk består 82% af det danske brandberedskab af deltids- og frivillige brandfolk. Det vil sige, at man kombinerer stillingen som brandmand med et fuldtidsjob. Det er derfor vigtigt, at din familie og din arbejdsplads er fuldt afklaret med, at du ved en alarmering til en udrykning skal forlade, hvad du er i gang med.

Falck har ganske få fuldtidsansatte brandfolk, og langt de fleste steder ansætter de kun deltidsbrandmænd. En stilling som fuldtidsbrandmand er meget eftertragtet, og du kan ikke regne med, at en stilling som deltidsbrandmand vil føre til en fuldtidsstilling.