Som chauffør i den siddende sygetransport møder du syge og svækkede ikke-behandlingskrævende patienter. Vejledninger og lignende på området bliver ofte opdateret, og det er vigtigt at være ajour, så man kan passe bedst muligt på sin egen krop og sikrer patienten den mest komfortable kørsel til og fra hospital eller behandlingssted.

Hvordan bliver jeg chauffør i den siddende sygetransport?

Som chauffør i den siddende sygetransport kræver det ikke grundlæggende uddannelse. Det kræver dog, at du tager et BAB-kursus. BAB-kurset tager en uge, og her lærer du alle de basale teknikker, det kræver at arbejde i den siddende sygetransport. Ud over et BAB-kursus kræver det, at du enten har et bus- eller taxikørekort, hvis du selv skal køre sygetransporten. BAB-kurset har fokus på, hvordan du bedst håndterer dine passagerer med fysiske eller psykiske udfordringer. Det betyder du får viden om ergonomi, typer af handicap, hvordan du skal reagere ved ulykker, sygdom, alarmering og evt. evakueringer. Med et BAB-kursus, opkvalificere du dine kompetencer, og står dermed stærkere på arbejdsmarkedet.

Kompetencefonden

  • Alle Falck-medarbejdere, der er ansat på 3F- eller CF overenskomst, har mulighed for  at søge økonomisk støtte til kursus eller uddannelse via kompetencefonden.
  • Ansøgere, der ikke er medlem af 3F eller CF, vil blive opkrævet et administrationsgebyr, som dækker de udgifter, der er i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.
  • Alle AMU-kurser inden for transportsektorens område er forhåndsgodkendte, så hvis du ansøger om disse, vil det udløse bevilling fra kompetencefonden.
  • Kurser, der ikke er forhåndsgodkendte, vil blive vurderet fra ansøgning til ansøgning.
  • Du kan udfylde et elektronisk ansøgningsskema, som du finder på dinfond.dk.
  • Læs mere på siden kompetencefond.

Moduler: BAB-kursus

Et BAB-kursus består af tre AMU-kurser, og tager fem dage, hvis de tages på én gang. Nedenstående kan du læse, hvad de forskellige AMU-kurser tilbyder.

Modul 1: Introduktion til offentlig servicetrafik

Modulet tager en dag at gennemføre, og du lærer bl.a. at reagere hensigtsmæssigt i tilfælde af færdselsuheld og ulykker. Herunder lærer du at foretage alarmering, anvende brandslukningsmateriel og foretage evakuering fra køretøjet.

Modul 2: Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer

Målet med modul 2 er, at du opnår viden om forskellige sygdomme og aldringssvækkelse, af hensyn til passagerernes særlige handicap og fokus på hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Og du lærer også at håndtere passagerer på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation.

Modul 3: Befordring af fysisk handicappede passagerer

På modul 3 opnår du teoretisk viden om forskellige fysiske handicap, du lærer at betjene specialudstyr i transportørbilen og du lærer også at kommunikere med bevægelseshæmmede, så du kan tage bedst muligt hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation.

Muligheder for efteruddannelse

Som chauffør i den siddende sygetransport har du mulighed for at tilmelde dig en række arbejdsmarkedsuddannelser (AMU). På arbejdsmarkedsuddannelserne kan du dygtiggøre dig inden for sygdomslære, hygiejne og forflytningsteknik. Nogle kurser på siden liggende sygetransport kan også være relevante for dig.

Sygetransport – supplering (5 dage)

Kurset er for sygetransportchauffører, der har erhvervserfaring med siddende sygetransport. På kurset lærer du at udføre skånsom transport af borgere. Du lærer desuden at udføre skånsom, omsorgsfuld og hensigtsmæssig assistance til bevægelseshæmmede og bariatriske patienter. Du lærer også at anvende korrekt forflytningsteknik og relevante hjælpemidler samt faglige principper i forbindelse med patientbefordringen og assistancen.

Krav og regler

For at uddanne dig på BAB-kurset skal nogle krav være opfyldt. Du skal være fyldt 21 år og du skal også have et gyldigt erhvervskørekort til taxa eller bus. Hvis ikke du har erhvervskørekort, kan du tage et taxakørekort eller buskørekort.