Hver dag transporterer redderne i den liggende sygetransport de patienter, der er for syge til selv at kunne transportere sig selv til- og fra hospital eller behandlingssted. Redderne står blandt meget andet for en skånsom og ergonomisk korrekt forflytning af patienten fra seng til båre. Efterfølgende sikrer redderen en glidende og så vidt mulig behagelig kørsel, så patienten oplever mindst muligt ubehag under transporten.

Sygetransportfaget har i de senere år været inde i en betydningsfuld udvikling. Det er vigtigt, at der bliver skabt de rette rammer, så alle reddere i den liggende sygetransport har de rette kompetencer til at kunne håndtere de svært syge ikke-behandlingskrævende patienter.

RUS arbejder for:

En bekendtgørelse for den liggende sygetransport
Alle regioner benytter i dag liggende sygetransport til at transportere de patienter, der ikke er behandlingskrævende, men er for syge til selv at køre eller sidde oprejst under transporten. Redderne i den liggende sygetransport skal have en uddannelse, der er tidssvarende og sikrer, at redderne har de fornødne kompetencer til uanset erfaringsbaggrund at kunne levere en professionel service af høj kvalitet over for patienter og pårørende.

Kvalitetskrav i udbud
I Reddernes Udviklingssekretariat mener vi, at fremtidens sygetransportudbud bør stille højere krav til den leverede kvalitet. Alle sygetransport-reddere bør gennemgå en årlig kørselspraktik, hvor redderen får mulighed for i samråd med en sygetransport-faglig leder at gennemgå en logbog, der opdaterer redderen på viden omkring kørselsteknik, forflytningsteknik, hygiejne med videre. Det skal sikre, at redderen er opdateret med den nyeste relevante viden, så man også i fremtiden kan levere den højest mulige service over for de ikke-behandlingskrævende patienter.

Tydelige faggrænser
Det er vigtigt, at der etableres tydelige faggrænser mellem den liggende sygetransport og ambulanceområdet. Sygetransportens formål er at levere den bedste service til den ikke-behandlingskrævende patient, og det er vigtigt, at dette understreges, så sygetransporten og ambulancekørslen både nu og i fremtiden kan supplere hinanden i transporten af patienter til og fra det danske sundhedsvæsen.