Hver dag transporterer redderne i den liggende sygetransport de patienter, der er for syge til selv at kunne transportere sig selv til- og fra hospital eller behandlingssted. Redderne står blandt meget andet for en skånsom og ergonomisk korrekt forflytning af patienten fra seng til båre. Efterfølgende sikrer redderen en glidende og så vidt mulig behagelig kørsel, så patienten oplever mindst muligt ubehag under transporten.

Antallet af kørsler i den liggende sygetransport stiger, og det er særligt de mere komplicerede kørsler, der kræver mere viden om sygdomme, konflikthåndtering og pårørende, som stiger. Det skyldes en stigning i antallet af 112-opkald, som presser ambulancetjenesten, fordi der er en markant stigning af særligt A og B kørsler, men også C og D kørsler. Det er vigtigt, at der bliver skabt de rette rammer, så alle reddere i den liggende sygetransport har de rette kompetencer til at kunne håndtere de svært syge ikke-behandlingskrævende patienter.

Vi arbejder for større patientsikkerhed og højere kvalitet i den liggende sygetransport

Der er i dag store regionale forskelle og behov for et kompetenceløft i den liggende sygetransport, der er derfor behov for en mere ensartet kvalitet og større patientsikkerhed, når ikke behandlingskrævende patienter transporteres liggende. I dag er der ikke national lovgivning, der regulerer området. Det gøres i stedet gennem de regionale udbud.

Reddernes Udviklingssekretariat arbejder derfor for:

Regulering af den liggende sygetransport
Der bør stilles nationale minimumskrav til uddannelse samt bemanding, indretning og udrustning i forbindelse med transport mellem sygehuse eller mellem kommune og sygehus.

Kort erhvervsuddannelse i den liggende sygetransport
Redderne i den liggende sygetransport skal have en kort erhvervsuddannelse, der er tidssvarende og sikrer, at redderne har de fornødne kompetencer til uanset erfaringsbaggrund at kunne levere en professionel service af høj kvalitet over for patienter og pårørende.