Du kan læse vores høringssvar til ny lovgivning og vores henvendelser til og svar fra diverse myndigheder her. De er oplistet kronologisk, så seneste høringssvar, henvendelse eller svar står øverst.

Høringssvar og henvendelser