Redderne i autoassistance beskæftiger sig kort fortalt med 1) bugsering og/eller bjærgning af køretøjer, 2) assistance i tilfælde af akutte hændelser på vejene 3) assistance til skiltning, trafikregulering og oprydning efter beskadigede køretøjer og genstande på vejen, samt 4) sikring eller nødreparation af vejens udstyr, så det ikke udgør en fare for trafikken.

Der er således assistanceredderne, der kommer ud og hjælper, hvis bilen ikke vil starte, er punkteret eller skal trækkes fri. Det er også assistanceredderne, der afmærker og spærrer vejen af med tavlevogne ved trafikuheld. Her arbejder assistanceredderne sammen med brand- og ambulancetjenesterne om at håndtere hændelsen til mindst mulig gene for de involverede og forbipasserende.

Assistanceredderne kan også få til opgave at fjerne havarerede køretøjer og rydde op på skadesstedet. I de tilfælde er assistanceredderen den sidste, der forlader skadesstedet, inden motorvejen åbner igen.

Desværre sker der alt for mange ulykker, hvor tavlevogne og andre køretøjer bliver påkørt i forbindelse med vejarbejde eller trafikuheld, fordi andre trafikanter ikke altid opmærksomme på at vise hensyn og passe på, når assistanceredderne arbejder.

RUS arbejder for:

Sikring af ulykkesteder
De senere år har der været flere ulykker på motorveje, når redningspersonalet afsikrer området omkring en ulykke eller når et bil skal fjernes, fordi ladvogne eller tavlevogne er blevet påkørt. Redderne, der kører autoassistance, skal kunne udføre deres arbejde i sikkerhed. Derfor bør der indføres minimumstandarder for materiel brug til afspærring.

Uddannelse i forhold til el-biler
El-biler fylder stadig mere i trafikken, derfor er der behov for uddannelse i forhold til håndtering af el-biler. Der bør udbydes et AMU-kursus. som assitanceredderne kan tage som efteruddannelse.

Bjergningscertifikat og vejhjælpscertifikat
Der bør være et bjergningscertifikat og et vejhjælpscertikat, som assistancereddere skal tilegne sig for at at køre på vejene. Det skal fordrer højere sikkerhed og mere tryghed i branchen. Certifikaterne skal dog ikke erstatte uddannelsen ’Vejen Som Arbejdsplads’.