Redderne i autoassistance beskæftiger sig kort fortalt med 1) bugsering og/eller bjærgning af køretøjer, 2) assistance i tilfælde af akutte hændelser på vejene 3) assistance til skiltning, trafikregulering og oprydning efter beskadigede køretøjer og genstande på vejen, samt 4) sikring eller nødreparation af vejens udstyr, så det ikke udgør en fare for trafikken.

Der er således assistanceredderne, der kommer ud og hjælper, hvis bilen ikke vil starte, er punkteret eller skal trækkes fri. Det er også assistanceredderne, der afmærker og spærrer vejen af med tavlevogne ved trafikuheld. Her arbejder assistanceredderne sammen med brand- og ambulancetjenesterne om at håndtere hændelsen til mindst mulig gene for de involverede og forbipasserende.

Assistanceredderne kan også få til opgave at fjerne havarerede køretøjer og rydde op på skadesstedet. I de tilfælde er assistanceredderen den sidste, der forlader skadesstedet, inden motorvejen åbner igen.

Vi arbejder for størst mulig sikkerhed på vejene

Der er problemer på de danske motorveje. Der er fortsat autohjælpsautokøretøjer uden ordentligt arbejdslys, uden blink på bilen, og personale der arbejder ude ved vejbanen uden tavlevogn. Desuden er der medarbejdere uden rette arbejdstøj og uden rette kompetencer.

Reddernes Udviklingssekretariat arbejder derfor for:

Indførelse af licens og certifikat
Der bør indføres krav om licens til virksomhederne og certifikat til autoredderne. Der bør stilles krav til synlighed, minimums oppakning af køretøj, brug af tavlevogn. Samt krav om at det personale, der udfører arbejdet, er specielt uddannet til at løse opgaverne.

Faglærte autohjælpere
Autohjælp bør genetableres som erhvervsuddannelse. Som faglært autohjælper skal man kunne varetage alle funktioner indenfor autohjælp, bugsering og bjærgning. Ligesom man skal kunne assistere ved redningsarbejde og udføre grundlæggende brandslukning.

Styrket uddannelse i el- og hybridbiler
Antallet af el- og hybridbiler på vejene er steget de sidste år, og det betyder, at antallet af ulykker med el- og hybridbiler også er steget. Derfor er der behov for efteruddannelse i håndtering og sikring af trafikskadede el- og hybridbiler.