Paramedicineruddannelsen er en overbygning på ambulancebehandleruddannelsen. I daglig tale kaldes funktionen paramediciner, men officielt hedder uddannelsen ”ambulancebehandler med særlig kompetence”. For at blive paramediciner skal du være uddannet ambulancebehandler og have fungeret som ambulancebehandler i mindst tre år. Du skal derudover være under ansættelse som ambulancebehandler, når du starter på uddannelsen.

Uddannelsen til paramediciner består af otte ugers elektronisk introduktionskursus. Kurset skal opdatere dig på din behandlerviden og forberede dig på selve paramedicineruddannelsen. Paramedicineruddannelsen varer 5 uger fordelt på 11 uger og består både af teoretisk undervisning samt praktik på hospital og på lægebil. For nuværende udbydes uddannelsen til paramediciner på Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN).

Uddannelse af ambulancebehandlere med særlige kompetencer har i 2023 været sendt i udbud. Udbuddet blev vundet af et konsortium bestående af Københavns Professionshøjskole og UC Lillebælt, og de overtager uddannelsen fra Professionshøjskolen UCN i Aalborg fra april 2024.