Medlemsundersøgelse om uddannelse 2021

Reddernes Udviklingssekretariat har i 2021 gennemført en medlemsundersøgelse, hvor der blev spurgt ind til reddernes uddannelsesbaggrund. Du kan her læse to notater med undersøgelsens resulatater.

Medlemsundersøgelse om corona 2021

Reddernes Udviklingssekretariat har i 2021 gennemført en medlemsundersøgelse om reddernes forhold under corona. Du kan her læse notater om undersøgelsens resulater opdelt efter emner.

Medlemsundersøgelse om arbejdsmiljø 2020

Reddernes Udviklingssekretariat har i 2020 gennemført en medlemsundersøgelse om reddernes arbejdsmiljø. Du kan her læse notater om undersøgelsens resulatater opdelt efter emner.