Fokus på licens og certificering

Referencegruppe Assistance mødtes på den nye Falck Station i Glostrup, den første onsdag i maj 2023.

Stationen har omkring 100 reddere tilknyttet i det daglige. Det er sygetransport, autohjælp og Falck Teknik, der har til huse i de nyistandsatte faciliteter på Naverland 10 i Glostrup, hvor der tidligere har været en stålvirksomhed.

Tre nye medlemmer

Referencegruppen bød velkommen til tre nye medlemmer, nemlig Gert Agertoft fra Ringsted, Jan Steenberg, Sydjylland og Claus W. Hansen fra Aarhus Syd. Derudover består gruppen af Brian Østergaard fra stationen i Dalum, Jan Bang Jensen, Falck Teknik og Bjarne Eriksen, Glostrup.

Efterårets fælleskonference i Reddernes Udviklingssekretariat blev drøftet grundigt. Fælleskonferencen finder sted i oktober, hvor de fem referencegrupper i Reddernes Udviklingssekretariat mødes til en dag med fælles udvikling.

Fokus på tre områder

Referencegruppen fokuserer på tre områder: Licens og certificering, der handler om sikkerhed på vejene. Referencegruppen arbejder med et certificeringsforløb i fem trin. Et andet vigtigt område for referencegruppen er uddannelse, herunder autohjælper-uddannelsen. Det tredje fokusområde er hvordan man håndterer el- og hybridbiler, når de havarerer på de danske veje?

Derudover har referencegruppen fokus på parkeringsproblemer i de store byer. Et problem sygetransporten også kender til. Bøderegn har det med at ramme både Falck Teknik, ST-reddere og PTR-reddere.

Elbiler presser autoassistancen

”Flyt lige den der skadet elbil. Smid et par stropper under og træk den væk.” Det er en sætning som minder om det, en del autoreddere lægger øre til, når der sker uheld. For i takt med at elbilerne fortrænger de benzin- og dieseldrevne biler fra de danske veje, vokser frustrationen blandt de reddere, der skal rydde op, når et uheld rammer vejnettet. ”En elbil er noget helt andet end en gammeldags benzinbil. Der er strøm i, og det kan være farligt, når bilen er smadret sammen med en anden. Man skal vide, hvordan man arbejder med det her,” siger Brian Østergaard.

Igennem referencegruppen for autohjælp i Reddernes Udviklingssekretariat melder autoreddere fra samtlige fem regioner om, at elbilerne er et voksende problem og en kime til frustration. ”En elbil skal håndteres væsentligt anderledes end en almindelig bil, en hybridbil kræver en tredje tilgang og der kan være forskel på, hvordan vi skal håndtere de forskellige mærker,” siger Brian Østergaard, og fortsætter:

”Vi skal arbejde på, at man har nogle flere værnemidler, når vi arbejder med de her opgaver. Der findes for eksempel et armbånd, der kan måle statisk elektricitet. Slår armbåndet ud, så betyder der er strøm i stellet og så skal vi holde snitterne fra det, for så er der højspænding. Det er jo ikke 220 volt vi taler om, får du stød, så er det ca 50.000 volt,” siger arbejdsmiljørepræsentanten og medlem af referencegruppen for autohjælp i Reddernes Udviklingssekretariat. Referencegruppen har netop opprioriteret arbejdet med el- og hybridbiler.

Herunder kan du læse referencegruppen mærkesager for den kommende tid:

Styrket uddannelse i el- og hybridbiler

Antallet af el- og hybridbiler på vejene er steget de sidste år, og det betyder, at antallet af ulykker med el- og hybridbiler også er steget. Derfor er der behov for efteruddannelse i håndtering og sikring af trafikskadede el- og hybridbiler.

Mærkesager for autohjælp

Referencegruppen har flere mærkesager end, hvordan man håndterer el-biler. Det drejer sig om:

Indførelse af licens og certifikat

Der bør indføres krav om licens til virksomhederne og certifikat til autoredderne. Der bør stilles krav til synlighed, minimums oppakning af køretøj, brug af tavlevogn. Samt krav om at det personale, der udfører arbejdet, er specielt uddannet til at løse opgaverne.

Faglærte autohjælpere

Autohjælp bør genetableres som erhvervsuddannelse. Som faglært autohjælper skal man kunne varetage alle funktioner indenfor autohjælp, bugsering og bjærgning, ligesom man skal kunne assistere ved redningsarbejde og udføre grundlæggende brandslukning.

Referencegruppe Autohjælp: Uddannelse i el- og hybridbiler påkrævet

Tirsdag holdt Bjarne, Bjørn, Brian, Jonas og Flemming deres fjerde møde i Referencegruppe Autohjælp. Referencegruppen drøftede uddannelse, licens og certifikat.

Indfør licens og certifikat for autoassistance

Indførelsen af licens og certifikater kan være med til at skabe større sikkerhed på vejene. I dag er der autohjælpskøretøjer, der udfører arbejde på de danske motorveje, hvor der er ingen eller dårligt virkende blink, ingen eller dårligt virkende arbejdslys, personel uden det rette arbejdstøj, arbejde ude i vejbanerne uden tavlevogn. Denne type af autohjælpskøretøjer skal væk fra motorvejsnettet, da de udgør en unødvendig og meget høj risiko i motorvejstrafikken.

Referencegruppen mener derfor, at der skal indføres krav om certifikat til autoredderne og licens til virksomhederne. Referencegruppen drøftede også dette emne på sidste møde, og på dagens møde deltog Flemming Overgaard for at høre mere om referencegruppens ideer. Det blev besluttet, at referencegruppen nu går igang med at lave en stregi for, hvordan lovgivningen på området kan ændres.

Uddannelse i el- og hybridbiler påkrævet

Antallet af el- og hybridbiler på vejene er steget de sidste år, og det betyder, at antallet af ulykker med el- og hybridbiler også er steget. Derfor er der behov for efteruddannelse i håndtering og sikring af trafikskadede el- og hybridbiler, da bilerne udgør en sikkerhedsrisiko, når de skal fjernes fra vejene, og da det kræver særlige kompetencer at håndtere el- og hybridbiler. Referencegruppen vil arbejde for, at nye AMU-kurser i el- og hybridbiler vil blive taget op i brancheudvalget for Redning og Ambulance i Transporterhvervets uddannelser (TUR).

Uddannelsesniveauet skal løftes

Uddannelse er en vigtig dagsorden for referencegruppen. Referencegruppen mener både, at der er behov for at etablere en kort erhvervsuddannelse i autohjælp og for at løfte uddannelsesniveauet for dem, der kører autohjælp nu.

Referecegruppen har udarbejdet en uddannelsesguide, hvor der står, hvordan man bliver autoredder, hvilke EU-efteruddannelseskrav der er, og hvilke øvrige efterudddannelsesmuligheder der er. Du kan finde de tre uddannelsesguider her:

Mød Brian fra Autohjælp: Når redderen ankommer, er alting godt

Brian kører autoassistance fra Dalum station i Odense. Brian sætter en stor ære i at hjælpe mennesker og ser det som en vigtig del af sit arbejde. Brian havde førhen job i sikkerhedsbranchen som vagt og har nu arbejdet i autoassistancen i 8 år. Han skiftede branche, fordi han gerne vil prøve noget nyt og mere alsidigt. Det er en beslutning, han ikke har fortrudt:

Portræt af Referencegrupperne

Reddernes Udviklingssekretariat laver løbende portrætter af medlemmer fra vores referencegrupper. Der udkommer et nyt portræt cirka hver måned.

Læs portrætterne her:

 

 

Borgere er altid glade for at se en Falck-mand, fordi de automatisk tror, at så bliver alting godt. Når de står med deres nedbrudte bil midt ude i ingenting, bliver de meget glade for at se mig. Da jeg arbejdede i sikkerhedsbranchen, hvor jeg ofte fungerede som vagt, blev folk typisk ikke så glade for at se mig. Og det giver mit job som autoredder en stor mening.

Autoreddernes sikkerhed på dagsordenen

Risikoen, der er forbundet med opsætning af tavlevogne på de danske veje, er et centralt fokus for arbejdet i referencegruppe autohjælp, hvor Brian sidder med i.

Der er et desuden et stort ønske om bedre uddannelse og certificering, der kan klarlægge, hvor meget erfaring en enkelt medarbejder har, inden de bliver sendt ud på danske veje og skal klare store og nogle gange livsfarlige opgaver. Det er blot nogle af de ting, som Brian arbejder på i referencegruppen:

Det, der er enormt berigende ved at sidde i en referencegruppe i RUS er, at vi kan nå længere politisk og lovmæssigt. Der er ikke nogen, der kan komme og underbyde og gøre tingene på en anden måde. Og der er TMA’erne det bedste eksempel på, hvad vi har opnået, siger Brian.

Alvorlig ulykke 

Når der arbejdes på vejene rundt om i landet, øger lastvognsmonterede stødpuder (TMA’er) og tavlevogne sikkerheden for såvel bilister, som personalet der udfører arbejdet. TMA’en fungerer fuldautomatisk, så redderen ikke behøves at forlade køretøjet, når tavlen skal sættes op. Brian beskriver en hændelse, der gjorde stort indtryk på ham i sit arbejde som autoredder i forbindelse med tavlevogne og TMA’er.

Vi havde en ulykke tilbage i 2019, som var alvorlig. Derefter begynder vi virkeligt at sætte pres på for at højne sikkerheden i forhold til tavlevognene. Vi vil simpelthen have TMA’er i stedet for almindelige tavlevogne for at passe på os selv og vores kollegaer. På billedet kan du se, hvor sikre de egentlige er, siger Brian.  

På billedet ses Brian foran en TMA. Bilisten påkørte den med 110-120 km/t, men kunne faktisk gå derfra. Så sikre er de nye stødpuder, fortæller Brian.

Og det er netop af den årsag, at jeg er med i en referencegruppe i RUS. Havde den person påkørt en almindelig tavlevogn med den hastighed, så havde han ikke overlevet. Hvis vi ikke havde skubbet så meget til den her problematik, så var der gået meget lang tid, før det var blevet taget alvorligt, afslutter Brian.

Du kan her læse mere om Referencegruppe Autohjælp og hvad de arbejder for. 

Autohjælp: Sådan er dine uddannelsesmuligheder

Ved du, hvordan man uddanner sig til assistanceredder? Kender du dine muligheder for efteruddannelse? Og ved du hvilke kurser, der er lovpligtige? Vi har udarbejdet en uddannelsesguide, så du kan få et samlet overblik over de forskellige krav og muligheder.

Kompetencefonden

 • Alle Falck-medarbejdere, der er ansat på 3F- eller CF overenskomst, har mulighed for  at søge økonomisk støtte til kursus eller uddannelse via kompetencefonden.
 • Ansøgere, der ikke er medlem af 3F eller CF, vil blive opkrævet et administrationsgebyr, som dækker de udgifter, der er i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.
 • Alle AMU-kurser inden for transportsektorens område er forhåndsgodkendte, så hvis du ansøger om disse, vil det udløse bevilling fra kompetencefonden.
 • Kurser, der ikke er forhåndsgodkendte, vil blive vurderet fra ansøgning til ansøgning.
 • Du kan udfylde et elektronisk ansøgningsskema, som du finder på dinfond.dk.
 • Læs mere på siden kompetencefond.

Informationerne om uddannelserne er delt op i grunduddannelsen, EU-efteruddannelse og øvrig efteruddannelse.

I uddannelsen som assistanceredder begynder du med en grunduddannelse. På grunduddannelsen opnår du grundlæggende kompetencer for at køre autohjælp, såsom starthjælp, fejlfinding, mindre reparationer på forskellige køretøjer, samt bjærgning og bugsering af biler og motorcykler på grill- og ladvogn.

Som assistanceredder skal du hvert femte år gennemføre EU-efteruddannelse og ajourføring for fortsat at kunne arbejde som autohjælper.

Udover grundforløbet og de lovpligtige EU-efteruddannelser, kan du læse om øvrig efteruddannelse. Der er bl.a. bjærgning, kranbasis og uddannelse inden for ny og avanceret teknologi.

Læs mere her:

HAR DU VÆRET PÅ ET RELEVANT KURSUS?

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har været på et fedt kursus, som du tror, dine kollegaer kunne få glæde af at vide noget om. Du må også meget gerne dele uddannelsesguiden med dine kollegaer.

 

Ny deltidskonsulent til brand og autohjælp

Reddernes Udviklingssekretariat har i det nye år ansat Tommy Johansen som deltidskonsulent. Tommy skal stå for arbejdet med brand- og autohjælpsområderne.

– Min førsteprioritet bliver at få dannet nogle velfungerende referencegrupper på brand- og autohjælpsområdet. Referencegrupperne er en vigtig sparringspartner, når vi skal løfte og videreudvikle faggrupperne, siger Tommy.

Faglig stærk profil

Tommy har erfaring inden for både autohjælp, brand, ambulance, sygetransport og sværvovn. Han er arbejdsmiljørepræsentant for alle assistancereddere i Region Hovedstaden. Han er ansat i Falck Assistance Nordic, hvor han er tillidsmand for det tekniske personale på stationen i Farum, hvor han arbejder. Tommy sidder også i bestyrelsen i Transportgruppen i 3F Hillerød. Derudover sidder han med i AMU Falck Assistance DK og er bestyrelsesmedlem i BAU Brand og Redning.

Tommy er 54 år gammel og bor i Nærum. Han kommer til at være til stede i Reddernes Udviklingssekretariat om onsdagen mellem 8-16. Han kan kontaktes på telefon 88 92 03 33 og på mail tommy.johansen@3f.dk

RUS søger deltidskonsulent med redderbaggrund

Reddernes Udviklingssekretariats fond er stiftet af 3F/CF med henblik på at sikre en fremtidssikret udvikling af det præhospital område, sygetransportområdet samt brand- og assistanceområderne.

Reddernes Udviklingssekretariat er placeret i 3F Transportgruppen, og som konsulent vil dine opgaver være mangeartede og foregå i et lille sekretariat, hvor der er fokus politisk interessevaretagelse, faglig udvikling og medlemsinvolvering. Vi er i gang med at udvikle en ny samlet strategi for sekretariatet og dine opgaveløsning skal spille ind heri.

Om jobbet:

 • Mødeleder for vores referencegrupper for brand og autohjælp
 • Være med til at drive udviklingen for vores indsatser på områderne for brand og autohjælp
 • Projektledelse af medlemsrettede indsatser og aktiviteter
 • Indgå i et lille sekretariat, hvor der er mange forskellige opgaver.

Om dig:

 • Du har baggrund inden for redderfagene – helst inden for brand eller autohjælp
 • Du har et godt kendskab til beredskabsområdet og har et stort netværk på området
 • Du har lyst til at være med til at drive den faglige udvikling for redderfagene sammen med medlemmerne
 • Du har gode analytiske evner og strategisk forståelse
 • Du har gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner og er vant til at bruge Office-pakken
 • Du kan samarbejde, du tager initiativ og ansvar, og du følger dine opgaver til dørs
 • Du trives med selvstændigt arbejde og er opsøgende af natur.

Vi forestiller os en deltidsstilling på ca. 7,5 timer om ugen, hvor du har en ugentlig arbejdsdag på vores kontor i København – typisk mellem kl. 8.00 – kl. 16.00, men der vil også være nogen rejseaktivitet.

For mere information om stillingen, kontakt sundhedspolitisk seniorkonsulent Nina Bach Ludvigsen på mail nina.ludvigsen@3f.dk.

Yderligere oplysninger om Reddernes Udviklingssekretariat kan findes på www.3frus.dk.

Ansøgning:

Vi går ind for mangfoldighed og opfordrer alle til at søge stillingen.

Send din ansøgning og CV ved at sende din ansøgning til nina.ludvigsen@3f.dk senest onsdag den 16. oktober 2019 kl. 12.00. Vi afholder løbende samtaler og ønsker tiltrædelse hurtigst muligt.

OBS:

Stillingen er besat pr. 1. november 2020.