Et par uger inden dispensationen til at anvende 3. mands elever i den daglige ambulancedrift udløb, henvendte Flemming Overgaard sig til Sundhedsministeriet for at opfordre dem til ikke at forlænge dispensationen (læs her).

”Det er jo vigtigt, at eleverne får tid til at opbygge nok praksiserfaring, inden de kommer til at stå med ansvaret alene,” understreger Flemming Overgaard, som er meget bedrøvet over udsigten til, at ordningen sandsynligvis fortsætter men nu med en anden begrundelse – nemlig almindelige rekrutteringsproblemer i sundhedsvæsenet. Brevet fra ministeriet kan læses her: Svar til 3F vedr. dispensation fra ambulancebekendtgørelsen.

”Meningen er jo, at eleven skal være 3. mand i en periode for at opbygge nok praksiserfaring til selv at stå med ansvaret. Når man pludselig står med ansvaret ved en akut ulykke, hvor der både kan være lemlæstelse og død, så er man alene sammen med sin makker. Andre steder i sundhedssystemet har man kollegaer på stuen ved siden af, sådan er det ikke, når man kører udrykning. Derfor er det så vigtigt, at redderne er klædt på til opgaven. Det betyder, at man har brug for en periode, hvor man er med som tredjemand i ambulance,” forklarer Flemming Overgaard, der selv har kørt ambulance i en del år.

Tidligere dispensation flittig brugt

Under covid-19 blev ordningen flittigt brug. Det viste en undersøgelse, som Reddernes Udviklingssekretariat gennemførte i samarbejde med analyseinstituttet Analyse Danmark. Undersøgelsen viste, at 25% af de adspurgte reddere på landsplan havde kørt med en elev som 2. mand på baggrund af dispensationen.

Efterfølgende gik regionerne ud med fejlagtige oplysninger i Beredskabsinfo (læs artiklen her), hvor det, at der slet ikke er brugt 3. mands elever i Region Syddanmark. Måske glemte man, at en del af ambulanceberedskabet i Region Syddanmark varetages af Responce, og her har man anvendt 3. mands elever.

Reddernes Udviklingssekretariat har ikke undersøgt de fejlbehæftede oplysninger fra regionerne yderligere. Dog vækker det undren, at man umiddelbart ikke kan stole på oplysningerne fra regionerne, da der intet forkert er i at køre med elever under en godkendt dispensation.

Fakta om undersøgelsen: Analyseinstituttet Analyse Danmark har i perioden 9. – 23. maj 2022 gennemført denne undersøgelse for Reddernes Udviklingssekretariat. Undersøgelsen er gennemført ved at invitere alle reddere, som er medlem af 3F og har oplyst en mail, som er i arbejde eller elev, til at deltage i undersøgelsen. Respondenterne er inviteret via e-mail til at besvare et online-spørgeskema. Undersøgelsens resultater består af svar fra 497 / 442 respondenter.