Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i november et planlægningsgrundlag for første fase af vaccinationsindsatsen mod COVID-19, hvori brandvæsenet ikke er nævnt. Reddernes Udviklingssekretariat har derfor spurgt Sundhedsstyrelsen, om brandvæsenet er tænkt med i den første vaccinationsfase mod COVID-19.

Hvem får de første vacciner?

De målgrupper, der antages først at blive tilbudt vaccination er:

  • Sundheds- og plejepersonale samt udvalgt personale i socialsektoren med tæt borger- eller
    patientkontakt.
  • Personer i øget risiko, som har sygdomme og tilstande, som øger risikoen for alvorligt forløb ved
    COVID-19.
  • Personer i øvrige samfundskritiske funktioner.

I planlægningsgrundlaget er personer i øvrige samfundskritiske funktioner beskrevet som personale i transportsektoren, lærere og pædagoger, politi, ansatte i kriminalforsorgen etc. samt andre beskrevne samfundskritiske funktioner.

Reddernes Udviklingssekretariat har hertil spurgt, om brandvæsenet også er tænkt ind som en samfundskritisk funktion.

Behov for løbende vurdering

I svaret fra Sundhedsstyrelsen vurderes det, at de første COVID-19-vacciner vil komme i flere mindre leverancer, og der er derfor behov for at prioritere den eller de grupper af befolkningen, som først skal tilbydes vaccination.

Samtidig svarer Sundhedsstyrelsen, at der er behov for løbende vurdering og revurdering af indsatsen i forhold til de aktuelle forhold. Herunder hvilke grupper vaccinerne er godkendte og egnet til, hvor mange og hvilke vacciner der er til rådighed, og hvor smitten i samfundet er størst.

De præcise afgrænsninger af målgrupper fastlægges endeligt, så snart alle disse forhold omkring de nye vacciner kendes.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at brandvæsenet sandsynligvis kommer til at høre under samme kategori som fx politi og pædagoger.

Hvis du vil vide mere

  • Du kan læse vores henvendelsen til Sundhedsstyrelsen her.
  • Du kan læse svaret fra Sundhedsstyrelsen her.
  • Du kan læse Sundhedsstyrelsens planlægningsgrundlag fra november 2020 her.