Vi står midt i anden bølge af corona-pandemien. Det betyder, at der igen er øget risiko for at køre med patienter, der er smittet med COVID-19.

Reddernes Udviklingssekretariat har derfor bedt Sundhedsstyrelsen om at vurdere, hvad ambulanceambulancepersonalet skal gøre, hvis de har kørt med en patient, som de ikke på forhånd ved, er smittet med COVID-19, og derfor ikke har benyttet de nødvendige værnemidler i håndteringen af patienten.

Sundhedsstyrelsen skriver, at vurderingen af, om ambulancepersonale kan klassificeres som nær kontakt til en smittet patient, som de har transporteret og deltaget i behandlingen af, vil altid bero på en konkret vurdering af det enkelte tilfælde, herunder om værnemidler har været brugt, og i så fald hvornår og hvilke.

Smitteopsporing af nære kontakter

Ambulancepersonale er sundhedspersonale, og er derfor omfattet af det afsnit i Sundhedsstyrelsens udgivelse Smitteopsporing af nære kontakter.

I Sundhedsstyrelsens udgivelser COVID-19: Smitteopsporing af nære kontakter og Til dig, der er nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus, er det beskrevet, hvornår en person kan regnes for at være nær kontakt til en smittet person/patient:

  • Du bor sammen med en smittet person
  • Du har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person
  • Du har haft ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.)
  • Du har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)
  • Du er sundhedspersonale, som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.

Hvornår er man nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus?

Reddernes Udviklingssekretariat har spurgt Sundhedsstyrelsen om de kan bekræfte, at ambulancepersonalet i alle tilfælde, hvor de har været i kontakt med en patient med COVID-19 uden at have brugt værnemidler som foreskrevet skal sendes hjem, testes for COVID-19 og afvente testresultater før de kan møde på arbejde igen?

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at sundhedspersonale, som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder, opfylder kriterierne for nære kontakter, og bør hjemsendes og tidligst vende tilbage til arbejde efter 1. negative testsvar.

Sundhedsstyrelsen skriver, at hvis ambulancepersonalet har opholdt sig tæt (under en meters afstand) på en patient med COVID-19 i en længere periode (mere end 15 minutter), fx under transport, uden brug af tilstrækkelige værnemidler, vil de som udgangspunkt efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger regnes for nære kontakter. I sådanne tilfælde bør personalet hjemsendes til selvisolation og testes efter programmet for nære kontakter.

Du kan se vores henvendelse til Sundhedsstyrelsen her og du kan læse hele svaret fra Sundhedsstyrelsen her.