Der er behov for et ambulancefagligt selskab, der kan tale direkte ind i de faglige problemstillinger, som ambulanceredderne står med dagligt.

Derfor stiftes Dansk Ambulancefagligt Selskab (DAFS) den 3. november 2022 i Odense. I forbindelse med den stiftende generalforsamling i DAFS er Reddernes Udviklingssekretariat og FOA vært ved en lanceringskonference, hvor vi får et par bud på, hvordan ambulancetjenesten vil udvikle sig i de kommende år.

Du kan se det hele programmet her på DAFS nye hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig lanceringskonferencen, den stiftende generalforsamling samt melde dig ind i DAFS – Dansk Ambulancefagligt Selskab.

DAFS er født i et frugtbart samarbejde mellem de overenskomstbærende fagforeninger og en arbejdsgruppe bestående af engagerede og kompetente ambulancereddere fra hele landet. Det nye faglige selskab er uafhængigt af både FOA , 3F og Reddernes Udviklingssekretariat. Det koster 10 kr. om måneden at være medlem af DAFS. Beløbet opkræves sammen med dit kontingent i enten 3F eller FOA.

Hvad er det, faglige selskaber kan?

Faglige selskaber er almindelige inden for sundhedsområdet og er en måde at opnå indflydelse på den faglige udvikling. For eksempel når det gælder, hvordan arbejdet må foregå i ambulancerne. Det er i virkeligheden lidt sent, at ambulanceredderne kommer med blandt de faglige selskaber. Eksempelvis findes der et fagligt selskab for akutlæger – Dansk selskab for akutmedicin (DASEM); og et for akutsygeplejersker – Fagligt Selskab for akutsygepleje (DAENA).

Fundamentet er, at man har hvert sit veldefinerede faglige udgangspunkt, men naturligt skal arbejde sammen i præhospitalet. Der er blandt andet forskel på tilgange, metoder, formål og ansvar for den faglige indsats, alt efter om man er ambulanceredder, akutsygeplejerske, akutlæge eller en helt fjerde position i præhospitalet.

Præhospitalet rummer naturligt mange faggrupper, og derfor er det vigtigt og givtigt, at ambulanceredderne kan byde ind med deres egen faglighed på lige fod med de øvrige faggrupper.

For både FOA og Reddernes Udviklingssekretariat har det været vigtigt, at Dansk Ambulancefagligt Selskab er uafhængigt af fagforeningerne, men samtidig er det nødvendigt, at der er et seriøst og målrettet ambulancefagligt selskab. Det nyetablerede faglige selskab vil blandt andet deltage i planlægningen af akutkonferencerne, som Reddernes Udviklingssekretariat – i tæt samarbejde med to faglige selskaber – DAENA og DASEM, arrangerer hvert andet år med mere end 600 deltager i det, der er Nordeuropas største akutkonference – DEMC10.