Mandag den 15. maj holdt Annette, Camilla, Claus, Finn, Gunhild, Javed og Kaj møde i Referencegruppe Liggende Sygetransport.

Store regionale forskelle på den liggende sygetransport

Referencegruppen drøftede de store regionale forskelle, der er i den liggende sygetransport. I en region må ST-redderne max køre med 3 liter ilt til KOL-patienter, i andre regioner må ST-redderne køre op til 6 liter ilt. Der er regionale forskelle på, om ST-redderne fører journal eller har adgang til journalerne. Der er regionale forskelle på om ST-redderne får supervision og genopfriskningskurser.

Listen over regionale forskelle er meget længere. Derfor vil referencegruppen arbejde videre med at belyse de regionale forskelle for at tydeliggøre, at der er behov nationale standarder og regulering.

Referencegruppens mål

Der er behov for en mere ensartet kvalitet og større patientsikkerhed, når svækkede patienter transporteres liggende. I dag er der ikke national lovgivning, der regulerer området. Derfor arbejder referencegruppen for:

  • En bekendtgørelse for den liggende sygetransport
  • Styrket uddannelse i den liggende sygetransport
  • Tydelige faggrænser mellem den liggende sygetransport og ambulancen

Podcasten Liggende Sygetransport

Camilla og Fatih er igang med at optage nye afsnit af podcasten Liggende Sygetransport. Der er foreløbigt blevet optaget fire nye afsnit om henholdsvis KOL, hjertestop, bariatriske patienter og forflytningsteknikker.

De nye afsnit vil blive udgivet løbende henover sommeren og efteråret. Du kan lytte til de tidligere afsnit af podcasten her.