Reddernes Udviklingssekretariat har fået lavet en grundfortælling, der udadtil skal vise retningen for vores politiske arbejde. En grundfortælling er en kort skriftlig fortælling, der udgør det sproglige DNA i en organisation.

Grundfortællingen understreger, hvorfor og hvordan RUS arbejder for at styrke reddernes position i samfundet.

– For os i RUS har det været vigtigt, at grundfortællingen rummer reddernes styrker og vigtighed for samfundet. Og at den med mening og kant fortæller, hvad vi arbejder for

Flemming Overgaard, formand i Reddernes Udviklingssekretariat.

RUS’ har fået sparring og input til grundfortællingen fra blandt andet flere medlemmer af referencegrupperne på de forskellige områder, og vi er rigtig glade for resultatet. Læs den her.

VI SKABER TRYGHED OG HURTIG HJÆLP TIL ALLE

Tryghed er at vide, at hjælpen er tæt på, når man har allermest brug for den. Hvis hjertet stopper, huset brænder eller skal sikres, bilen bryder sammen, eller man er for svækket til selv at komme frem. I disse tilfælde rykker redderne ud. Med omtanke, overskud og høj faglighed sørger de for, at borgere i en sårbar situation får den bedst mulige assistance.

I Reddernes Udviklingssekretariat skaber vi rammerne for, at hver enkelt redder kan gøre netop det – både nu og i fremtiden. Det gør vi ved at samle faggrupperne, styrke den faglige udvikling og forbedre vilkårene. Vores ambition er at sikre, at det danske beredskab inden for ambulance, brand, sygetransport og autohjælp kan levere høj kvalitet i en tid, hvor udfordringerne bliver mere komplekse, og de faglige krav stiger.

 

VI INDDRAGER REDDERNES VIDEN

Vores arbejde hviler på en dyb indsigt i reddernes hverdag. Vi er tæt på og ved præcis, hvad der foregår i ambulancen og brandbilen, under autohjælpen og sygetransporten. Derfor er vi altid på forkant med den faglige udvikling og bruger vores viden aktivt til at skabe forbedringer.

 

VI HAR INDFLYDELSE PÅ FAGETS UDVIKLING

Vi er ambitiøse på reddernes vegne. Derfor har vi mod til at tænke nyt og udvikle innovative løsninger, der vil definere fagets fremtid. Vi bringer reddernes virkelighed og idéer i spil – og vi har det netværk, der skal til for at opnå konkrete forandringer. For borgerne og for redderne.

 

VI FREMMER REDDERNES POSITION I SAMFUNDET

Redderne udfører en helt afgørende samfundsopgave, som fortjener bred opmærksomhed. Derfor sætter vi politiske dagsordener, samarbejder med andre og går i dialog med omverdenen for at vise værdien af reddernes arbejde. Målet er, at borgerne føler sig trygge og ingen er i tvivl om, hvad det kræver at være redder i et moderne samfund.

 

Du kan også hente grundfortællingen her