Branchearbejdsmiljøudvalget for Brand og redning har udarbejdet et informationskort om hygiejneregler ved transport af patienter, som skal hjælpe med at bryde smittekæden.

For den særligt smitsomme luftvejsinfektion corona er anbefalingen til værnemidler, at der bruges handsker, forklæde og maske.

Reddernes Udviklingssekretariat mener ikke, at den enkelte redders sikkerhed bør kompromitteres, heller ikke i krisesituationer. Kontakt os derfor meget gerne, hvis I oplever, at jeres sikkerhed bliver tilsidesat, så følger vi op.

Du kan downloade en pdf-version af Bryd smittekæden – informationskort om hygiejneregler ved transport af patienter her.

Du kan finde alt materiale udarbejdet af Branchearbejdsmiljøudvalget for Brand og redning her.