Tirsdag den 8. juni holdt Annette, Claus, Elmer, Gunhild, Kaj og Morten møde i Referencegruppe Liggende Sygetransport. På dagsorden var blandt andet de igangværende præhospitale udbud og en ny podcast kaldet Liggende sygetransport.

Præhospitale udbud

Referencegruppen drøftede de præhospitale udbud i regionerne. Referencegruppen kom med input til den analyse, som Reddernes Udviklingssekretariat er igang med at få udarbejdet.

Det er en bekymring for medlemmerne af referencegruppen, at den liggende sygetransport bliver glemt, fordi dem der tilrettelægger de præhospitale udbud ikke ved, hvilken vigtig funktion den liggende sygetransport har, hvilke patienter der køres med, og hvilke kompetencer det kræver at køre liggende sygetransport.

Flere regioner arbejder med en opsplitning af ambulance og den liggende sygetransport, fordi der en forventning om, at der kan spares penge på området. Der er dermed en risiko for, at liggende sygetransport bliver set som en liggende taxa eller ambulance light.

Ny podcast på vej

To medlemmer af referencgruppen har i løbet af foråret lavet de tre første afsnit af en ny podcast målrettet redderne i den liggende sygetransport. Podcasten kommer til at hedde Liggende sygetransport og det første afsnit vil blive offentliggjort i løbet af juni.

Podcasten skal understøtte den faglige udvikling i den liggende sygetransport og på tre gange 20 minutter får du input til, hvad du skal være opmærksom på ved urinvejsinfektion, håndtering af mennesker med psykiske lidelser og samarbejde med pårørende.

Nye medlemmer søges

Referencegruppe Liggende Sygetransport kunne tirsdag sige velkommen til Kaj, der er nyt medlem fra Region Syddanmark, men vi søger stadig en ST-redder fra Region Sjælland til referencegruppen.

Kunne det være noget for dig, så send en mail til nina.ludvigsen@3f.dk eller ring på telefon 88 92 03 22, hvis du vil vide mere, om hvad det indebærer at være med i en referencegruppe.