Ambulanceinstruktører og områdeledere har i den seneste tid tilbudt sparring og rådgivning til reddere i ambulancetjenesten og i den liggende sygetransport om COVID-19 i dagstiden foran landets akutmodtagelser. Det såkaldte street-feedback er et tiltag, som Falck har igangsat for at yde sparring til reddere i hverdagen, og nu bruges initiativet til at give svar på de mange spørgsmål, som viruspandemien har medført hos redderne. Initiativet omkring COVID-19 sparring er blevet udbredt til hele landet i Falck. En af de ambulanceinstruktører, der har stået foran akutmodtagelserne i Region Hovedstaden, udstyret med flipovers, karameller og gode råd, er Mai Bari.

Tre gode råd

Mai Bari har tre konkrete råd, hun gerne vil give videre til redderne:

  • Spørg kollegaer, instruktører eller nærmeste leder, hvis du er i tvivl.
  • Orienter dig dagligt på Global Emergency Management System (GEMS), hvis du er ansat i Falck
  • Brug sund fornuft, og pas på jer selv og hinanden

– Det er vigtigt, at redderne føler sig trygge og velinformerede i denne svære tid, og med street-feedback får de mulighed for sparring i vante rammer og i en afslappet atmosfære, siger Mai.

Værnemidler fylder meget

COVID-19 pandemien har ført til en enorm informationsstrøm af nye retningslinjer og vejledninger, og det har medført mange spørgsmål fra redderne. Især spørgsmål omkring værnemidler har fyldt meget.

– Hvis der er bekræftet smitte eller begrundet mistanke for, at patienten er smittet med COVID-19, påføres personlige værnemidler. Vi anbefaler, at man følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og bruger sund dømmekraft, siger Mai.

– Jeg har også fået rigtig mange spørgsmål omkring brugen af masker og mundbind. Vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger, som beskriver, at vi skal bruge FFFP2- eller FFP3-åndedrætsværn ved aerosoldannende procedurer såsom akut luftvejshåndtering. Mundbind beskytter tilstrækkeligt mod hoste og nys fra patienter, fortsætter hun.

Redderne er velinformerede

Mai oplever, at redderne er rigtig gode til at holde sig ajour med de seneste informationer og retningslinjer.

– Redderne er meget velinformerede, og de er gode til at søge viden i GEMS, hos Statens Serum Institut og hos Sundhedsstyrelsen. Det er rigtig positivt, siger hun.

Mai understreger, at det er vigtigt, at man søger rådgivning, hvis der er noget, man er i tvivl om, og at man selv deler ud af den viden, man har.

– Det er vigtigt, at vi kommer igennem denne periode sammen. Spørg din leder, en instruktør eller en kollega, hvis der er noget, du er i tvivl om, siger hun.

Mai Bari udstyret med flipover, gode råd og guldkarameller. FOTO: Privatfoto