Medlemmerne i Referencegruppe Ambulance drøftede blandt andet arbejdsmiljø, udbud, folkemødet og kunne byde velkommen til to nye medlemmer.

Kvalitet i arbejdslivet

Arbejdsmiljø er en af Reddernes Udviklingssekretariats tre mærkesager. Den medlemsundersøgelse, som vi gennemførte i efteråret 2019 viste, at både fysisk og psykisk arbejdsmiljø fylder meget for dem der besvarede spørgeskemaet. Derfor har vi besluttet, at vi i løbet af 2020 vil sætte arbejdsmiljø på dagsorden.

Det vil i første omgang ske ved at udarbejde og udsende en spørgeskemaundersøgelse om om jeres arbejdsmiljø. Referencegruppen vil på baggrund af den viden, der kommer ud af spørgeskemaundersøgelsen drøfte, hvilke aktiviteter der skal sættes i gang. Spørgeskemaet forventes at kunne sendes ud inden sommerferien.

Kvalitet i udbud

Region Sjælland meldte i sidste uge ud, at de vil hjemtage halvdelen af ambulancekørsel, når Falcks kontrakt udløber i 2024, mens Region Midtjylland i slutningen af januar meldte ud, at de hjemtager alle akutlægebiler og ca. 30 procent af ambulancerne. Referencegruppen drøftede tendser i de igangværende udbud, og hvad det betyder for redderne. Udbud og pludselige hjemtagelser skaber utryghed blandt redderne. Reddernes Udviklingssekretariat arbejder videre med, hvordan udbudsprocesserne påvirker reddernes arbejdsliv og vil komme med udmelinger herom senere.

Aflysning af Folkemødet

Som følge af corona-krisen er Folkemødet 2020 blevet alyst, hvilket selvfølgelig også betyder, at Reddernes Udviklingssekretartiats deltagelse er aflyst. Reddernes Udviklingssekretariat skulle have deltaget i Det Fælles Sundhedstelt og skulle have en debat om fremtidens ambulancetjeneste, hvor blandt andet Liselott Blixt og Ulla Astman havde salgt ja til at deltage. Reddernes Udvilklingssekretariat ser frem til at deltage i 2021.

NYE MEDLEMMER

Referencegruppe Ambulance kunne i dag sige velkommen til to nye medlemmer. Lars, der er paramediciner og arbejder i Nykøbing Falster, samt Torben, der er ambulancebehandler og arbejder i Aalborg. Begge er desuden arbejdsmiljørepræsentanter.

Dermed har referencegruppen kunne byde velkommen til i alt fire nye medlemmer i 2020. Vi er glade for interessen i vores arbejde, og I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål eller ideer, som vi skal følge op på.

Foto: Sådan så det ud i dag, der blev afholdt møde, massere af skærme, men ikke altid billeder af alle deltagere.