På de rene transportture skal man ikke føre journal. De klassificeres normalt som D-ture og køres ofte af den liggende sygetransport. Foretages der nogen form for behandling i løbet af turen, så har du pligt til at føre journal.

Journalføring opfylder flere formål: Dels er det et kommunikationsværkstøj, der sikrer at alle nødvendige informationer følger den enkelte patient. Der er desuden en funktion i forhold til, hvis en patient klager over behandlingen, så kan man gå tilbage i journalen for at få klarhed over, hvad der er foregået. Endelig fungerer journalen som et læringsværktøj.

Alle autoriserede sundhedspersoner har pligt til at føre patientjournaler, herunder ambulancebehandlere og paramedicinere.

Læs mere her