Patienter og pårørende er meget tilfredse med den hjælp, de modtager, når de har brug for akut hjælp. Det viser en undersøgelse foretaget af DEFACTUM for Danske Regioner blandt patienter, der har kørt med ambulance i august eller september 2019, og deres pårørende i landets seks regioner. Tilfredsheden er gennemgående i alle regioner, og der er ikke signifikant forskel i resultaterne på tværs af regionerne.

Hele 96% af svarpersonerne beskriver det samlede indtryk af det præhospitale forløb som godt eller meget godt. Det samlede indtryk gælder både opkaldet til alarmcentralen, mødet med ambulancepersonalet, transport til hospitalet og indskrivningen på akutmodtagelse eller lignende.

Empatisk og professionelt ambulancepersonale skaber tryghed

93% af svarpersonerne svarede, at de i meget høj grad følte, at de blev mødt af respekt af ambulancepersonalet, og 92% var i meget høj grad trygge ved ambulancepersonalets håndtering af situationen. Og i kommentarerne til svarkategorierne beskrives ambulancepersonalet som rare og venlige, og at de udviser empati, forståelse og respekt i situationen.

Svarpersonerne beskriver også, at de oplever professionel behandling af ambulancepersonalet, og at personalet har styr på situationen, hvilket gjorde, at patienterne følte sig trygge i situationen. Undersøgelsen viser også, at det, at patienterne var trygge ved ambulancepersonalets håndtering, havde positiv indflydelse på deres samlede indtryk af det præhospitale forløb.

Responstiden er afgørende

Overordnet set var tilfredsheden med høj, og der var klart flest positive kommentarer. I de negative kommentarer nævnes, at patienterne oplevede lang ventetid på ambulancen. Undersøgelsen viser også, at kort responstid øgede sandsynligheden for en større tilfredshed. Af andre kritikpunkter nævnes, at nogle patienter ikke oplevede at få nok informationer i ambulance, og at pårørende ikke fik ordentlig besked.

 

Læs hele rapporten her