Sundhedsstyrelsen har offentliggjort nye akutanbefalinger. Anbefalinger skal sætte rammen for den akutte sundhedsindsats i både kommuner og regioner de næste ti år, så borgerne får den nødvendige hjælp, når de bliver akut syge eller ramt af skader, uanset hvor i landet de bor.

Sundhedsstyrelsen kommer også med anbefalinger til det præhospitale område, og anbefaler herunder at styrke robustheden og paramedicinerens rolle i det samlede akutsystem.

Reddernes Udviklingssekretariat og FOA har tidligere meldt ud, at der er behov for en ny uddannelse til paramediciner, der 1) er placeret i det formaliserende efter- og videreuddannelsessystem som en diplomuddannelse, 2) bygger videre på de praktiske erfaringer som ambulancebehandlerne har, og 3) styrker de sundhedsfaglige kompetencer hos paramedicinerne.

Sundhedsstyrensen skriver i deres anbefaling, at uddannelsen til ambulancebehandler på sigt skal evalueres med fokus på opnåede kompetencer, rekruttering, fastholdelse, karriereudviklingsmuligheder m.v.

Den nye ambulancebehandleruddannelse trådte i kraft 1. januar 2019 og har således ikke vist sin virkning endnu, da det kun er ganske få, som aktuelt er uddannet på den nye uddannelsesbekendtgørelse.

Der står endvidere, at Sundhedsstyrelsen sammen med relevante myndigheder og aktører, som opfølgning på evalueringen, bør drøfte behov og muligheder for at styrke paramedicinerens rolle, herunder undersøge, hvordan man kan sikre udvikling og løft af kompetence. I den forbindelse bør det vurderes, om der på sigt skal ske justeringer i uddannelsen, herunder yderligere styrkelse af efter- og videreuddannelsen til paramediciner.

Reddernes Udviklingssekretariat har haft løbende dialog med Sundhedsstyrelsen om fremtidens paramediciner og ser frem til at deltage i det videre arbejde med at styrke robustheden og paramedicinerens rolle i det samlede akutsystem.

Læs Sundhedsstyrelsen nye akutanbefalinger her.