Sundhedsstyrelsen anbefalinger skal være et planlægningsgrundlag for de næste 10 år. Der er formuleret 32 anbefalinger på akutområdet, og Sundhedsstyrelsen anbefaler blandt andet, at ”styrke robustheden og paramedicinerens rolle i det samlede akutsystem”. Herunder står der, at mulighederne for efter- og videreuddannelse til paramedicinere, oprettelse af paramedicin som sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse mm. skal undersøges.

Reddernes Udviklingssekretariat er enige i, at paramedicinernes rolle skal styrkes. Der er behov for en ny uddannelse til paramediciner, der 1) er placeret i det formaliserende efter- og videreuddannelsessystem, 2) bygger videre på de praktiske erfaringer som ambulancebehandlerne har, og 3) styrker de sundhedsfaglige kompetencer hos paramedicinerne.

Reddernes Udviklingssekretariat mener ikke, at paramedicinernes rolle styrkes bedst ved at etablere en ny professionsbachelor i paramedicin, men ved at placere uddannelsen til paramediciner som en diplomuddannelse, så det fortsat er en overbygning på ambulancebehandleruddannelsen.

En professionsbacheloruddannelse er en grunduddannelse med et generalistisk uddannelsessigte, mens efter-, videreuddannelsesrationalet er, at solid praksis og dermed erfaringer med faget bringes til genstand for teoretisering på niveau med ligestillet professionsbachelorniveau. Derved fås en reflekterende praktiker, som fra dag et kan kvalificere sin opgaveløsning.

Høringssvar til Sst akut anbefalinger 06-01-2020

Anbefalinger til Fremtidens paramediciner 30-08-2019