”Jeg har selv været på arbejdsmarkedet i næsten 50 år, så jeg kan selv mærke på min egen krop, hvad arbejdsmiljøet betyder. I regionen er vi arbejdsgiver for 14.000 ansatte plus underleverandører. Det er vigtigt, at vi har fokus på arbejdsmiljø,” indleder Vagn Flink, der begyndte i Falck i 1981 og undervejs har været både fællestillidsrepræsentant og Landsklubformand.

Han går meget ind for ordentlighed i tingene. ”For eksempel med hjemtagelsen af ambulancekørslen i Nordjylland, hvor Falckredderne kan se ind i en lønnedgang på 30-50.000 årligt. Det skal ikke være på ryggen af lønmodtagerne, at regionen sparer penge, det har aldrig og bliver aldrig min politik, ” slår Vagn Flink fast.

Vagn Flink pointerer, at inden næste valg, skal det næste præhospitale udbud forberedes, samtidig med at der løbende er udbud på persontransport og byggeri etc. i regionen. ”Jeg vil og kan være med til at sikre, at de kommende udbud bliver på ordentlige vilkår.”

TRE MÆRKESAGER

Sundhed

For Vagn Flink er det meget vigtigt at få udbygget de nære sundhedstilbud: ”Det der ikke er svært, skal være nært! Jeg kan se, at de kortuddannede frekventere sygehusene meget oftere end dem med lange uddannelser. Og de kortuddannede venter længere end dem med lange uddannelser på behandling. Det er ikke i orden, at de ufaglærte på den måde står bagerst i sygehuskøen. Jeg har et forslag om at etablere en sundhedstillidsmand, der kan hjælpe patienter gennem systemet,” siger Vagn Flink.

Miljø

En anden mærkesag er miljøet: ”Vi skal hele tiden have fokus på miljøet. For eksempel tænker man altid parkeringspladser ind i nybyggeri, men aldrig miljøet. Det gælder for eksempel det nye sygehusbyggeri, der er ikke tænkt særlig meget grønt miljø ind. Det samme gælder omkring trafikken og alt omkring personbefordringer. Der skal være en vægtning til fordel for dem, der vil udføre opgaven mest korrekt,” siger Vagn Flink og fortsætter: ”Vi har jo lange afstande i Nordjylland. Jeg vil også gerne kigge på, hvis vi har ti patienter, så er det måske bedre at flytte lægen ud til patienterne, for så sparer vi ni transporter.”

Erhverv

”Omkring erhvervslivet – det er jo det der giver os grundlaget for skatteudskrivningen. Regionen kan jo ikke give økonomisk støtte, men vi kan hjælpe med at finde samarbejdspartnere og understøtte samarbejde med for eksempel Norge og Sverige. Oslo og Göteborg ligger faktisk tættere på vores regionen end København. Og endelig skal vi hjælpe erhvervslivet med at skaffe gode kontakter i EU,” slutter Vagn Flink, der en gang tidligere har siddet i regionsråddet.

STILLER DU OP?

Er du redder og stiller du op til valget, så kontakt journalist i Reddernes Udviklingssekretariat – Morten Hansen – hvis du ikke allerede er blevet kontaktet.

E-mail: morten.hansen@3f.dk eller mobil: 2448 0023