Hvem er svarpersonerne?

  • 1163 har besvaret spørgeskemaet
  • 58% arbejder i ambulancetjenesten
  • 26% kører sygetransport
  • 6% kører autohjælp
  • 6% er brandmænd
  • 11% er kvinder
  • 55% er over 50 år

Medlemsundersøgelsen berører flere forskellige emner med relation til corona, herunder om man får oplyst om patienter/borgere er smittet med COVID-19.

Kun hver fjerde ambulanceredder har tillid til, at de får oplyst, hvis de har kørt med en patient med COVID-19

Blandt alle svarpersonerne i undersøgelsen gælder det, at 31% svarer, at det har tillid til, at de får det oplyst, hvis de har kørt med en borger/patient, der efterfølgende viser sig at være smittet med COVID-19, mens 54% svarer, at det har de ikke tillid til og 15% svarer ved ikke. Det er særligt redderne i ambulancetjenesten og redderne i den liggende sygetransport, der ikke har tillid til, at de får besked.

Således svarer 66% af redderne fra ambulancetjeneste, at de ikke har tillid til, at de får det oplyst, hvis de har kørt med en patient, der efterfølgende viser sig at være smittet med COVID-19, mens 25% af redderne fra ambulancetjenesten svarer, at de har tillid til, at de får det oplyst, hvis de har kørt med en patient, der efterfølgende viser sig at være smittet med COVID-19.

Mens 57% af redderne i den liggende sygetransport, at de ikke har tillid til, at de får det oplyst, hvis de har kørt med en patient, der efterfølgende viser sig at være smittet med COVID-19, mens 34% af redderne i den liggende sygetransport svarer, at de har tillid til, at de får det oplyst, hvis de har kørt med en patient, der efterfølgende viser sig at være smittet med COVID-19.

Tre ud af ti ambulancereddere har tillid til, at de får besked på forhånd, hvis de skal køre en tur med en patient, der er smittet med COVID-19

Blandt alle svarpersonerne i undersøgelsen gælder det, at 35% svarer, at det har tillid til, at de får besked på forhånd, hvis de skal køre en tur med en borger/patient, der er smittet med COVID-19, mens 54% svarer, at det har de ikke tillid til og 11% svarer ved ikke. Det er særligt redderne i ambulancetjenesten og redderne i den liggende sygetransport, der ikke har tillid til at de får besked.

Således svarer 64% af redderne fra ambulancetjeneste, at de ikke har tillid til, at de får besked på forhånd, hvis de skal køre en tur med en borger/patient, der er smittet med COVID-19, mens 29% af redderne fra ambulancetjenesten svarer, at de har tillid til, at de får besked på forhånd, hvis de skal køre en tur med en borger/patient, der er smittet med COVID-19.

Mens 56% af redderne i den liggende sygetransport svarer, at de ikke har tillid til, at de får besked på forhånd, hvis de skal køre en tur med en borger/patient, der er smittet med COVID-19, mens 40% af redderne i den liggende sygetransport svarer, at de har tillid til, at de får besked på forhånd, hvis de skal køre en tur med en borger/patient, der er smittet med COVID-19.

Corona-undersøgelse

Reddernes Udviklingssekretariat har i 2021 gennemført en medlemsundersøgelse om reddernes forhold under corona-epidemien.

Du kan læse notater om undersøgelsens resulatater opdelt efter emner her.

Metode

Dataindsamlingsperiode
Analyseinstituttet Analyse Danmark har i perioden 25. februar til 15. marts 2021 gennemført undersøgelsen for Reddernes Udviklingssekretariat.

Dataindsamlingsmetode og målgruppe
Undersøgelsen er gennemført ved invitere alle reddere, som er medlem af 3F og har oplyst en mail eller et mobilnummer, og er i arbejde eller elev, til at deltage i undersøgelsen. 3F organiserer hovedsageligt reddere, der ansat i Falck eller Responce. Respondenterne er inviteret via e-mail eller SMS til at besvare et online-spørgeskema.

Antal besvarelser og svarprocent
Spørgeskemaet er sendt til de 3219 medlemmer med redderbaggrund, der har opgivet mail eller mobilnummer til 3F. Undersøgelsens resultater består af svar fra 1163 respondenter, hvilket giver en svarprocent på 36%.

Repræsentativitet
Det har ikke været muligt at vurdere stikprøvens repræsentativitet, hverken blandt reddere i 3F eller blandt alle reddere. Besvarelserne peger på, at der er en overrepræsentation af ældre reddere. Data er ikke vægtet og undersøgelsens resultater skal læses med de forbehold.

Statistisk usikkerhed
Da det kun er et udsnit af redderne, der har deltaget i undersøgelsen, er alle analyser forbundet med en statistisk usikkerhed. Alle sammenhænge og forskelle, der beskrives i teksten, er testet statistisk signifikante (med chi i anden-test) på et signifikansniveau på minimum 95%.

Spørgeskemaet
Spørgeskemaet bestod af cirka 25 spørgsmål, der er udviklet i samarbejde mellem Analyse Danmark og Reddernes Udviklingssekretariat.