I dag var Stefan, Maja, Lars, Martin, Troels, Bo og Jakob fra Referencegruppe Ambulance samlet for at drøfte ambulancepersonalets uddannelse, udvikling og arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljø i fokus

Referencegruppen fik præsenteret de første resultater fra den medlemsundersøgelse om reddernes arbejdsmiljø, som over 1.000 reddere deltog i før sommerferien. Undersøgelsen består en lang række spørgsmål om arbejdsmiljø med særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

Resultaterne vil blive formidlet bredt ud i løbet af de næste uger, men referencegruppen hæftede sig særligt ved hvor meget udbud, hjemtagelse og overenskomstskift betyder for reddernes arbejdsmiljø.

Referencegruppen ønsker derfor et fortsat fokus på de præhospitale udbud og deres betydning for ambulancepersonalet.

Præhospitalt udbud

Referencegruppen drøftede de præhospitale udbud, hvor flere regioner er i fuld gang med udbudsprocessen. Referencegruppen mener, at der blandt andet skal arbejdes for:

  • at sikre reddernes vilkår: Lov om virksomhedsoverdragelse er med til at skabe sikkerhed for redderne og bør bruges i forbindelse med de præhospitale udbud
  • at udbud og hjemtagelser ikke må ske på bekostning af redderens arbejdsmiljø
  • at regionerne skal skabe reel konkurrence: Regionerne ønsker at få mere sundhed for pengene, derfor bør regionerne også foretage kontrolbud og ikke bare kontrolberegninger, når de hjemtager eller overvejer at hjemtage. På den måde får man vished for, hvem der kan løse opgaverne bedste og billigst.

Fremtidens paramediciner

Referencegruppen drøftede fremtidens paramedicineruddannelse og mener, at der er behov for en ny uddannelse til paramediciner, der 1) er placeret i det formaliserende videreuddannelsessystem som en diplomuddannelse, 2) bygger videre på de praktiske erfaringer som ambulancebehandlerne har, og 3) styrker de sundhedsfaglige kompetencer hos paramedicinerne.

Læs i øvrigt Reddernes Udviklingssekretariat og FOA’s fælles anbefalinger til en ny paramemdicineruddannelse her.