Jacob, Bo, Martin, Maja, Lars, Stefan og Torben holdt i går møde i Referencegruppe Ambulance, hvor der blandt andet blev drøftet corona, udbud og efterårets akutkonference.

Reddernes forhold under corona-krisen skal undersøges

Referencegruppe Ambulance besluttede, at der skal igangsættes en medlemsundersøgelse af reddernes arbejdsforhold under corona-krisen. Undersøgelsen skal afdække corona-smitte blandt redderne, anmeldelse af corona som arbejdsskade, brug af værnemidler, tilbud om vaccinationer, øget arbejdspres med mere. Undersøgelsens sættes igang her i februar og sendes ud til alle reddere, der er medlem af 3F.

Analyse af de præhospitale udbud

Referencegruppe Ambulance kom med deres input til den analyse af de præhospitale udbud, som Reddernes Udviklingssekretariat har igangsat. Referencegruppen vil blandt andet gerne have sat fokus på kontrolberegninger versus kontrolbud, brug af lov om virksomhedsoverdragelse og reddernes arbejdsmiljø i forbindelse med udbud og hjemtagelser. Morten Hansen deltog derfor på mødet. Læs mere om ham her.

Planlægning af DEMC9

Planlægningen af den store akutkonference DEMC9 er i fuld gang. Reddernes Udviklingssekretariat planlægger konferencen sammen med DAENA og DASEM, og DEMC9 afholdes den 14.-15. oktober 2021 i København. Læs mere om programmet og tilmeld dig her.

 

Endnu et digitalt møde i Referencegruppe Ambulance